β (beta)-D-fruktóza (ovocný cukor) (C₆H₁₂O₆)

β (beta)-D-fruktóza (ovocný cukor) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza alebo inakšie ovocný cukor je najsladšia z jednoduchých sacharidov

Chémia

Kľúčové slová

Beta-D-fruktóza, fruktóza, monosacharid, uhľohydrát, cukor, jednoduchý cukor, ketohexóza, ketóza, hexóza, med, repný cukor, sacharóza, izomerizácia, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukóza je jednou zo stereoizomérov glukózy, konkrétne D-glukózy.

Amylóza ((C₆H₁₀O₅)n)

Skrutková molekula skladajúca sa z alfa-D-glukózových jednotiek. Je to jedna zo základných zložiek škrobu.

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

Jež západný

Jež západný sa bráni skrútením do klbka pomocou svojich pichliačov.

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, ktorý sa nachádza v mlieku cicavcov.

Maltóza (sladový cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, ktorý je tvorený dvomi molekulami D-glukózy spojenými α väzbou.

Sacharóza (repný cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je biela kryštalická zlúčenina sladkej chuti, vo vode rozpustná látka, bežne známa ako stolový cukor.

Uzavretie kruhu glukózy

Táto animácia nám predstaví proces uzatvorenia kruhu z otvoreného reťazca glukózy.

Molekula úloha VI.(Sacharidy)

Úloha na precvičenie skupín a štruktúry mono, di a polysacharidov.

Added to your cart.