Ľadovec (stredný)

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Geografia

Kľúčové slová

ľadovec, ľadovec prúdu, glaciálne ľad, ľad jazyk, ňufák, Snowline, Ľad, sneh, moréna, údolie, Firn, meltwater, voda, Otepľovanie, topenia, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Ľadovec

 • snežná čiara
 • firnová kotlina - Tu sa hromadí masa zľadovateného snehu (firn).
 • ľadovec - Masa ľadu, ktorá vypĺňa údolia vysokých hôr a pomaly sa posúva nadol.
 • ľadovcový potok - Vodný tok, ktorý odvádza vodu z roztopeného ľadovca.
 • ľadovcový jazyk - Topiaca sa časť ľadovca, ktorá sa nachádza pod snežnou čiarou.
 • ľadovcová brána - Miesto, kde sa ľadovcový potok dostáva na povrch.

Ľadovec predstavuje takú masu ľadu, ktorá sa sústavne, pomaly zosúva zo svahu. Ľadovce vznikajú nad snežnou čiarou, kvôli častému sneženiu sa nahromadí niekoľko vrstiev snehu.
Horná vrstva snehu sa vplyvom slnečného žiarenia roztopí, voda presiakne do hlbších vrstiev, kde potom zamrzne. Tento zrnitý ľad sa nazýva firnom.
Z firnu sa vplyvom veľkého tlaku postupne vytláča vzduch a vzniká z neho tvrdá, zľadovatená vrstva snehu, čiže glaciálny ľadovec modrej farby. Táto ľadová masa sa začne posúvať v smere naklonenia svahu a vytvorí ľadovec.

Ľadovec pri svojom pohybe odlamuje kusy skál a prepravuje úlomky, ktoré sa nazývajú morénou. Spodná moréna je usadenina prepravovaná na spodku ľadovca. Ľadovec pomaly obrusuje povrch, z údolia tvaru V vyformuje tvar U.
Keď sa ľadovec dostane pod snežnú čiaru, roztopí sa, zloží prepravované úlomky a vytvorí koncovú morénu, t.j. morénový val. Ak voda z roztopeného ľadovca vyplní túto priehlbinu, vnikne morénové jazero. Roztopený ľad z ľadovca ďalej pokračuje vo svojej ceste v podobe ľadovcového potoka.

Definície pojmov:

Snežná čiara: Nadmorská výška, nad ktorou, respektíve zemepisná šírka (hranica polárnej oblasti), za ktorou sa sneh udrží počas celého roka.

Firn: Kompaktný, zrnitý, nepriehľadný, biely sneh, ktorý predstavuje prechod medzi snehom a ľadom. Vzniká nad snežnou čiarou z čerstvo napadaného snehu prostredníctvom opakujúceho sa topenia a mrznutia, resp. vplyvom tlaku hromadiacej sa snehovej masy, nakoniec sa premení na ľadovec.

Ľadovec: Masa zrnitého ľadu, ktorá vzniká zo snehu (firnu) nad snežnou čiarou, vplyvom gravitačnej sily sa posúva nadol. Počas svojho pohybu mení svoj tvar a pomocou nánosov (morén) do povrchu pod sebou vyhlbuje údolie v tvare U.

Pohyb ľadovca

 • snežná čiara
 • sneh
 • firnová kotlina - Tu sa hromadí masa zľadovateného snehu (firn).
 • moréna - Úlomky, ktoré prepravuje a hromadí ľadovec.
 • voda z roztopeného ľadovca - Je výsledkom topenia ľadovca.
 • ľadovcová brána - Miesto, kde sa ľadovcový potok dostáva na povrch.
 • koncová moréna - Úlomky zložené na konci ľadovca.
 • ľadovcový potok
 • spodná moréna - Úlomky prepravované na spodku ľadovca, ich veľkosť môže byť rôzna od prachového zrniečka až po metrové kusy skaly.
 • sneh
 • ľad
 • voda

Animácia

 • sneh
 • firnová kotlina - Tu sa hromadí masa zľadovateného snehu (firn).
 • moréna - Úlomky, ktoré prepravuje a hromadí ľadovec.
 • koncová moréna - Úlomky zložené na konci ľadovca.
 • ľadovcový potok
 • spodná moréna - Úlomky prepravované na spodku ľadovca, ich veľkosť môže byť rôzna od prachového zrniečka až po metrové kusy skaly.

Následok otepľovania

 • snežná čiara
 • ľadovec - Masa ľadu, ktorá vypĺňa údolia vysokých hôr a pomaly sa posúva nadol.
 • ľadovcový potok - Vodný tok, ktorý vzniká na konci ľadovca kvôli jeho topeniu.

Topenie, teda ústup ľadovcov je javom, ktorý pretrváva celé storočia, ale v poslednej dobe sa toto topenie zrýchlilo. Po "menšej ľadovej dobe", ktorá trvala od rokov 1350 až po roky 1850, sa priemerná teplota Zeme zvyšovala, čo spôsobilo ústup ľadovcov. Chladnejšie obdobie v rokoch 1950-1980 spomalilo topenie ľadovcov, ale od rokov 1980 sa kvôli otepleniu zrýchlil ústup ľadovcov.

Tento proces má negatívny dopad na životné podmienky ľudí a globálnu environmentálnu rovnováhu.
Zmenšujú sa vodné zdroje pitnej vody a vody používanej na zavlažovanie, nakoľko ľadová pokrývka pevniny je najväčším rezervoárom sladkej vody. Niektoré druhy živočíchov (napr. losos), ktoré sú závislé od zásob vody zabezpečovaných ľadovcami, môžu vyhynúť. Okrem toho, v 21. storočí musíme počítať aj s tým, že hladina svetového oceánu sa zvýši o niekoľko desiatok centimetrov. Z dlhodobého hľadiska môžu byť ohrozené aj pobrežné mestá.

Príčiny ústupu ľadovcov treba hľadať v globálnom otepľovaní, ktoré spôsobujú skleníkové plyny.

Vplyv na formovanie povrchu

 • spodná moréna - Úlomky prepravované na spodku ľadovca, ich veľkosť môže byť rôzna od prachového zrniečka až po metrové kusy skaly.
 • údolie v tvare písmena U - Údolie s typickým tvarom, ktoré vyhĺbil ľadovec.

Rozprávanie

Ľadovec predstavuje takú masu ľadu, ktorá sa sústavne, pomaly zosúva zo svahu. Ľadovce vznikajú nad snežnou čiarou, kvôli častému sneženiu sa nahromadí niekoľko vrstiev snehu.
Horná vrstva snehu sa vplyvom slnečného žiarenia roztopí, voda presiakne do hlbších vrstiev, kde potom zamrzne. Tento zrnitý ľad sa nazýva firnom.
Z firnu sa vplyvom veľkého tlaku postupne vytláča vzduch a vzniká z neho tvrdá, zľadovatená vrstva snehu, čiže glaciálny ľadovec modrej farby. Táto ľadová masa sa začne posúvať v smere naklonenia svahu a vytvorí ľadovec.

Ľadovec pri svojom pohybe odlamuje kusy skál a prepravuje úlomky, ktoré sa nazývajú morénou. Spodná moréna je usadenina prepravovaná na spodku ľadovca. Ľadovec pomaly obrusuje povrch, z údolia tvaru V vyformuje tvar U.
Keď sa ľadovec dostane pod snežnú čiaru, roztopí sa, zloží prepravované úlomky a vytvorí koncovú morénu, t.j. morénový val. Ak voda z roztopeného ľadovca vyplní túto priehlbinu, vnikne morénové jazero. Roztopený ľad z ľadovca ďalej pokračuje vo svojej ceste v podobe ľadovcového potoka.

Súvisiace extra

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Fjord

Fjord je dlhý a úzky morský záliv, ktorý vzniká v hornatých oblastiach v blízkostí morí a oceánov prehĺbením údolí riek vplyvom tlaku postupujúcich ľadovcov.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Životný štýl eskimákov

Iglu sú typické obydlia postavené Eskimákmi žijúcimi v Arktickej oblasti.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Vrása (stredný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom vznikajú vrásové pohoria.

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Added to your cart.