Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Súvisiace extra

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Typy jazier

Na našej planéte sa vyskytujú rôzne formy stojatých vôd. Pozrime sa, do akých skupín ich môžeme...

Exogénne sily

Zemský povrch získal svoju dnešnú formu vďaka exogénnym a endogénnym silám. Exogénne sily...

Slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie sa nerušene šíri vo vesmíre, ale kým dorazí na zemský povrch, môže naraziť na...

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Prečo je morská voda slaná?

Veľkú časť zemského povrchu, 71% pokrýva voda. Ale prečo máme na Zemi sladkú aj slanú vodu?

Atmosféra

Na našej planéte sme všade obklopení atmosférou. Jej prítomnosť považujeme za takú prirodzenú,...

Vlny

Vlny zohrávajú dôležitú úlohu v rámci formovania pobrežia.

Added to your cart.