α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

α (alfa)- D-glukóza (C₆H₁₂O₆)

Alfa-D-glukóza je jednou zo stereoizomérov glukózy, konkrétne D-glukózy.

Chémia

Kľúčové slová

alfa-D-glukóza, glukóza, monosacharid, uhľohydrát, cukor, jednoduchý cukor, stereoizomér, hexóza, glykozidový, aldózovou, aldohexóza, strieborné skúška zrkadlo, ústava, prispôsobenie, axiálny, ekvatoriálny, Fotosyntéza, škrob, Organická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Alfa-D-glukóza, hroznový cukor (C₆H₁₂O₆)

Údaje

Molárna hmotnosť: 180,16 g/mol

Bod topenia: 146 °C

Hustota: 1,5620 g/cm³

Spalné teplo: –2805 kJ/mol

Vlastnosti

Patrí do skupiny aldohexóz. Je to biela, kryštalická látka bez zápachu, ktorá má sladkú chuť. Vo vode sa rozpúšťa veľmi dobre, ale v alkohole iba slabšie. Pri zahrievaní na nízkej teplote sa rozpustí. Prstencová štruktúra obsahuje éterovú a hydroxylovú skupinu.

„Alfa” znamená, že hydroxylová skupina naviazaná na prvý uhlíkový atóm sa nachádza pod rovinou prstenca, oproti skupine CH₂OH. V beta-D-glukóze sa hydroxylová skupina nachádza v rovnakom polpriestore ako skupina CH₂OH.

„D” vyjadruje to, že chirálne centrum vzdialenejšie od oxo skupiny má rovnakú konfiguráciu, ako je v D-glyceraldehyde.

S karboxylovými kyselinami vytvára estery. Vykazuje pozitívny výsledok vo Fehlingovom a Tollensovom teste, nakoľko vo vodnom roztoku sa časť prstencov otvorí a molekuly s otvoreným reťazcom sa zúčastnia reakcie.

Výskyt a výroba

Nájdeme ju takmer v každom sladkom ovocí, podieľa sa na tvorbe di- a polysacharidov. Je súčasťou maltózy a škrobu.

V rastlinách sa vytvára počas fotosyntézy vplyvom slnečnej energie.

Použitie

Je jednou z najdôležitejších živín živých organizmov: ľudské telo využíva energiu, ktorá vzniká pri pomalom metabolickom rozklade (biologickej oxidácii) glukózy. Vo väčšom množstve ju využívajú pri rôznych chemických syntézach, ako je napríklad výroba sorbitolu, kyseliny glukonovej, kyseliny askorbovej a kyseliny glutámovej.

Plniaci priestor

Rozprávanie

Súvisiace extra

Amylóza ((C₆H₁₀O₅)n)

Skrutková molekula skladajúca sa z alfa-D-glukózových jednotiek. Je to jedna zo základných zložiek škrobu.

Uzavretie kruhu glukózy

Táto animácia nám predstaví proces uzatvorenia kruhu z otvoreného reťazca glukózy.

Laktóza (C₁₂H₂₂O₁₁)

Laktóza je druh cukru, ktorý sa nachádza v mlieku cicavcov.

Maltóza (sladový cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Je to disacharid, ktorý je tvorený dvomi molekulami D-glukózy spojenými α väzbou.

Sacharóza (repný cukor) (C₁₂H₂₂O₁₁)

Sacharóza je biela kryštalická zlúčenina sladkej chuti, vo vode rozpustná látka, bežne známa ako stolový cukor.

β (beta)-D-fruktóza (ovocný cukor) (C₆H₁₂O₆)

Fruktóza alebo inakšie ovocný cukor je najsladšia z jednoduchých sacharidov

Anatómia a fungovanie pečene

Pečeň je takým životne dôležitým orgánom, ktorý zohráva dôležitú úlohu pri trávení tukov, detoxikácii a látkovej premene organizmu.

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Molekula úloha VI.(Sacharidy)

Úloha na precvičenie skupín a štruktúry mono, di a polysacharidov.

Optická izoméria

Zrkadlový obraz izomérov asymetrických tvarov a telies sa neprekrývajú.

Added to your cart.