Zubor americký

Zubor americký

Zubor americký je v Severnej Amerike najväčším suchozemským cicavcom.

Biológia

Kľúčové slová

bizón, párnokopytníky, cicavec, prežúvavec, prežúvavce, prérie, bylinožravý, ohrozené druhy, roh, Spojené štáty americké, Severná Amerika, Amerika, krava, býk, lýtko, stádo, sťahovanie, populácie, Lovenie, zviera, Stavovce, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Zubor americký

Zubor americký je obrovské zviera, ktoré sa v minulosti páslo na pastvinách Severnej Ameriky vo veľkých stádach. Populácia zubra amerického, ktorá sa odhadovala na niekoľko desiatok miliónov, takmer úplne zanikla kvôli intenzívnemu lovu na konci 19. storočia. Zostávajúcich niekoľko stoviek zubrov prežilo iba vďaka aktívnej ochrane. V súčasnosti sa ich počet mierne zvýšil nad 500 000.

Rozmery

Anatómia

Charakteristickou črtou zubra amerického sú jeho krátke, ohnuté rohy, ktoré má na hlave samec aj samica. Rohy slúžia v prípade oboch pohlaví na obranu a útok.
Zubor americký má zavalité telo, jeho stavba je masívnejšia v porovnaní s telom zubra lesného. Na krku, čele, prednej časti trupu má dlhšiu srsť. Nohy má kratšie. Zubor americký je napriek svojim veľkým rozmerom pohyblivý a rýchly: dokáže vyskočiť do výšky 180 cm a bežať rýchlosťou až 60 km/h.

Vnútorné orgány

Zubor americký je jedným zo 150 druhov prežúvavcov. Pri prežúvaní zviera prehltne požutú rastlinnú potravu, potom obsah žalúdka niekoľkokrát vyvráti späť do úst a znova ho požuje.
Vďaka tomu sa vláknitá rastlinná potrava rozdrobí a baktérie žijúce v žalúdku celulózový obsah rastlinnej bunkovej steny premenia pomocou enzýmov na glukózu.

Kostra

Ako väčšina prežúvavcov, ani zubor americký nemá horné rezáky. Kvôli tomu nevie odhryznúť trávu, musí ju preto vytrhávať pohybom hlavy. To mu umožňuje pasenie iba na pasienkoch, kde je vysoká tráva.

Výskyt

Do konca 19. storočia životné prostredie zubra amerického bolo ohraničené zo západu Skalnatými vrchmi, zo severu Veľkými kanadskými jazerami, z východu Atlantickým oceánom a z juhu Mexickým zálivom. Ich značne zredukovaná populácia dnes žije hlavne v Yellowstonskom národnom parku a kanadskom Národnom parku Wood Buffalo.

Samice s mláďatami žijú počas roka oddelene od samcov, veľké stáda začnú vytvárať až v období párenia. Zubor americký sa presúva z jedného pasienka na druhý počas celého roka. Obľúbená domnienka, podľa ktorej zubor americký do konca 19. storočia sezónne migroval zo severu na juh, sa však nepotvrdila.

Animácia

Rozprávanie

Zubor americký je obrovské zviera, ktoré sa v minulosti páslo na pastvinách Severnej Ameriky vo veľkých stádach. Populácia zubra amerického, ktorá sa odhadovala na niekoľko desiatok miliónov, takmer úplne zanikla kvôli intenzívnemu lovu na konci 19. storočia. Zostávajúcich niekoľko stoviek zubrov prežilo iba vďaka aktívnej ochrane. V súčasnosti sa ich počet mierne zvýšil nad 500 000.

Charakteristickou črtou zubra amerického sú jeho krátke, ohnuté rohy, ktoré má na hlave samec aj samica. Rohy slúžia v prípade oboch pohlaví na obranu a útok.
Zubor americký má zavalité telo, jeho stavba je masívnejšia v porovnaní s telom zubora lesného. Na krku, čele, prednej časti trupu má dlhšiu srsť. Nohy má kratšie. Zubor americký je napriek svojim veľkým rozmerom pohyblivý a rýchly: dokáže vyskočiť do výšky 180 cm a bežať rýchlosťou až 60 km/h.

Zubor americký je jedným zo 150 druhov prežúvavcov. Pri prežúvaní zviera prehltne požutú rastlinnú potravu, potom obsah žalúdka niekoľkokrát vyvráti späť do úst a znova ho požuje.
Vďaka tomu sa vláknitá rastlinná potrava rozdrobí a baktérie žijúce v žalúdku celulózový obsah rastlinnej bunkovej steny premenia pomocou enzýmov na glukózu.

Ako väčšina prežúvavcov, ani zubor americký nemá horné rezáky. Kvôli tomu nevie odhryznúť trávu, musí ju preto vytrhávať pohybom hlavy. To mu umožňuje pasenie iba na pasienkoch, kde je vysoká tráva.

Do konca 19. storočia životné prostredie zubra amerického bolo ohraničené zo západu Skalnatými vrchmi, zo severu Veľkými kanadskými jazerami, z východu Atlantickým oceánom a z juhu Mexickým zálivom. Ich značne zredukovaná populácia dnes žije hlavne v Yellowstonskom národnom parku a kanadskom Národnom parku Wood Buffalo.

Samice s mláďatami žijú počas roka oddelene od samcov, veľké stáda začnú vytvárať až v období párenia. Zubor americký sa presúva z jedného pasienka na druhý počas celého roka. Obľúbená domnienka, podľa ktorej zubor americký do konca 19. storočia sezónne migroval zo severu na juh, sa však nepotvrdila.

Súvisiace extra

Indiánska dedina (Severná Amerika)

Typické severoamerické indiánske dediny sú známe z populárnych filmov a románov.

Jamestown (17. storočie)

Jamestown, prvé stále sídlo Angličanov na východnom pobreží Severnej Ameriky, bol založený v roku 1607.

Štáty a mestá USA

Táto animácia nás oboznámi s najväčším mestami a členskými štátmi USA.

Jaskyňa Altamira

Táto svetoznáma vápencová jaskyňa, ktorá ukrýva obdivuhodné jaskynné maľby, je jedným z najdôležitejších archeologických nálezísk paleolitického umenia.

Jeleň lesný

Jeleň lesný je veľký párnokopytník z čeľade jeleňovitých. Najtypickejším znakom pre samcov sú parohy.

Mamut

Mamut je vyhynutý rod z čeľade slonovitých a radu chobotnancov. Lovili ho pravekí ľudia.

Panda veľká

Zoznámte sa s medveďom, ktorý sa stal symbolom pre ochranu zvierat.

Mount Rushmore (USA)

Mount Rushmore, ktorý zobrazuje štyroch prezidentov, je národným pamätníkom USA.

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Added to your cart.