Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek jedinca a trvajú až po vznik pohlavných buniek ďalšej generácie.

Biológia

Kľúčové slová

Stavovce, Životný cyklus, Vývoj, plaz, obojživelník, vták, cicavec, ryby, Kapor obyčajný, klokan, Lietajúca konštrukcia, kos, jeleň, kura, skokan zelený, insessores, placentový, Imago, vačkovec, prekociálne, vajcia, embryo, pulec, Žiabre, pľúca, oplodnenie, párenie, soft-škrupiny vajcia, vták vajcia, prsia, materské mlieko, placenta, plod, inkubácie, hniezdo, morula, plôdik, zviera, chrbtica, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Dospelé zvieratá

 • Ryby
 • Obojživelníky
 • Plazy
 • Vylietavce
 • Hniezdoše
 • Vačkovce
 • Placentovce

Ryby

 • ikry - Masa neoplodnených vajíčok, ktoré do vody nakladie samica. Vonkajšia vrstva ikry je lepkavá, takže sa ľahko uchytí na vodných rastlinách.
 • rybí plôdik - Vyvíja sa z oplodnenej ikry a spočiatku sa vyživuje z podbrušného žĺtkového vaku.
 • mladá ryba - Mladé zviera samostatne prijímajúce potravu.
 • dospelý kapor - Úplne vyvinutá samica môže naklásť 150-200 000 vajíčok na jeden kilogram svojej hmotnosti. Počas trenia samec a samica plávajú popri sebe a svoje pohlavné bunky vylučujú do vody.

Ryby sú rôznopohlavné zvieratá, t.j. rozlišujeme samčie a samičie jedince. Spravidla je medzi nimi iba malý rozdiel.
Trenie rýb sa uskutočňuje iba pri danej teplote. Trenie sa končí nakladením pohlavných buniek do vody. Nakladené ikry samec oplodní prostredníctvom vonkajšieho oplodnenia.
Životný cyklus rýb charakterizuje vývoj bez metamorfózy, t.j. potomstvo sa veľmi podobá na rodičov, iba je menšie a slabšie.

Obojživelníky

 • vajíčko
 • embryo
 • novorodená žubrienka
 • žubrienka
 • vyvinú sa zadné nohy
 • vyvinú sa predné nohy
 • zmizne chvost
 • dospelá žaba

Po veľkolepom dvorení obojživelníkov nasleduje väčšinou vonkajšie oplodnenie. Larvu, ktorá sa vyliahne z oplodneného vajíčka nazývame žubrienkou. Tá získa svoju dospelú formu až po zložitých zmenách a premenách. Žubrienka dýcha pomocou žiabrí a jej telo sa podobá na telo ryby. Počas vývoja sa postupne objavujú nohy, pričom chvost a žiabre miznú.

Plazy

 • vajíčko
 • vyliahnutie
 • mladý had
 • dospelý had

Počas párenia plazov samec umiestni do tela samice svoje pohlavné bunky, t.j. rozmnožovanie plazov sa uskutočňuje prostredníctvom vnútorného oplodnenia. Okolo oplodneného vajíčka sa vytvorí žĺtok bohatý na živiny a jemná škrupina.
Väčšina plazov umiestňuje svoje vajíčka do pôdy, pre ktoré zabezpečuje vhodnú teplotu slnečné žiarenie. Vývoj plazov prebieha bez metamorfózy a nie je závislý od prítomnosti vody.

Vylietavce

 • vajíčko - Svetlej farby, s hmotnosťou 50-60g.
 • kuriatko - Vyliahne sa z vajíčka po 21. dni inkubácie. Jeho telo pokrýva páperie.
 • kohút a sliepka - Samec sa nazýva kohútom a samica sliepkou. Kohút je väčší ako sliepka, jeho perie je pestro sfarbené, na vrchole hlavy má veľký červený hrebeň. Perie sliepky je menej nápadné, najčastejšie má hnedé sfarbenie. Sliepka má malý hrebeň. V tele sliepky takmer nepretržite dozrievajú vajíčka, z ktorých sa vyvinie vajíčko aj v tom prípade, ak ho kohút neoplodnil. Kuriatko sa však môže vyliahnuť iba z oplodneného vajíčka.

Pre vtáky je charakteristický pohlavný dimorfizmus. Zovňajšok samíc je nenápadný, kým perie samcov je pestrofarebné.
Na konci dvorenia samec umiestni samčie pohlavné bunky do telesného otvoru samice, takže vtáky sa rozmnožujú prostredníctvom vnútorného oplodnenia.
Okolo oplodneného vajíčka sa vytvorí výživný žĺtok a vápenatá škrupina.
Vhodnú teplotu pre vajíčka zabezpečuje telesná teplota rodiča sediaceho na hniezde. Vývoj vtákov prebieha bez metamorfózy.

Novonarodené vtáčatá vylietavcov sú natoľko vyvinuté, že takmer okamžite nasledujú svojich rodičov.

Hniezdoše

 • vajíčko - Vajíčko má modrozelenú farbu a je zdobené hnedočervenými bodkami. Hmotnosť vajíčka je 6-7g.
 • vtáča - Rodičia ho kŕmia húsenicami, hmyzom a dážďovkami.
 • mladý drozd - Až 2-3 týždne po vyletení z hniezda je schopný samostatného príjmu potravy, dovtedy ho kŕmia rodičia.
 • samec a samica - Samec drozda čierneho má čierne perie a oranžový zobák. Samica je sfarbená do hnedosiva. Na kŕmení vtáčat sa vo väčšej miere podieľa samec. Drozd čierny je schopný ročne vychovať aj tri hniezda mláďat.

Pre vtáky je charakteristický pohlavný dimorfizmus. Zovňajšok samíc je nenápadný, kým perie samcov je pestrofarebné.
Na konci dvorenia samec umiestni samčie pohlavné bunky do telesného otvoru samice, takže vtáky sa rozmnožujú prostredníctvom vnútorného oplodnenia.
Okolo oplodneného vajíčka sa vytvorí výživný žĺtok a vápenatá škrupina.
Vhodnú teplotu pre vajíčka zabezpečuje telesná teplota rodiča sediaceho na hniezde. Vývoj vtákov prebieha bez metamorfózy.

Mláďatá hniezdošov sú spočiatku slabo vyvinuté. Dlho nie sú schopné samostatného príjmu potravy.

Vačkovce

 • morula - Potomok sa vyvíja v matkinej maternici 32-36 dní.
 • novorodená kengura - Hmotnosť nevyvinutého novorodenca podobného embryu je iba niekoľko gramov. Po narodení sa vyšplhá do matkinho vaku.
 • mláďa kengury
 • mladá kengura - Niekoľko mesiacov strávi vo vaku, potom čoraz častejšie vychádza z neho. Úplne nezávislou od matkinho vaku sa stáva vo veku 10 mesiacov.
 • dospelý samec a dospelá samica - Samec je oveľa väčší než samica. Samice sa stávajú pohlavne dospelými po roku a pol.

Cicavce majú na tele mliečne žľazy, ktoré sú modifikovanou potnou žľazou. Narodeného potomka kŕmia mliekom, ktoré sa tvorí v týchto mliečnych žľazách.

Potomkovia vačkovcov sa vyvíjajú v maternici iba krátko, v čase narodenia sú veľmi slabo vyvinuté. Prvú fázu svojho života strávia vo vaku, ktorý je umiestnený na prednej časti tela samice.

Placentovce

 • morula - Potomok sa vyvíja v matkinej maternici 8 mesiacov.
 • embryo - Potomok sa vyvíja v matkinej maternici 8 mesiacov.
 • mláďa - Hmotnosť novorodeného zvieraťa je 7-15 kg a po narodení je schopné postaviť sa na nohy takmer okamžite.
 • samec a samica - Samec má na hlave obrovské parohy, samica nemá parohy.

Cicavce majú na tele mliečne žľazy, ktoré sú modifikovanou potnou žľazou. Narodeného potomka kŕmia mliekom, ktoré sa tvorí v týchto mliečnych žľazách.

Potomkovia placentovcov sa dlho vyvíjajú v maternici a na svet prichádzajú relatívne dobre vyvinutí. Svoje pomenovanie dostali vďaka placente, ktorá vyživuje plod.

Súvisiace extra

Ako dýchajú ryby

Cievy v žiabrách rýb absorbujú kyslík a uvoľňujú oxid uhličitý.

Anatómia miechy

Miecha je časť centrálneho nervového systému, zabezpečuje prepojenie mozgu s ostatnými časťami ľudského tela.

Axolotl mexický

Je to chvostnatý obojživelník, ktorý má žiabre aj v dospelosti.

Darwinova legendárna plavba

Darwinova legendárna plavba na palube plachetnice HMS Beagle zohrala dôležitú úlohu pri vypracovaní evolučnej teórie.

Drozd čierny

Prostredníctvom animácie drozda čierneho vám predstavíme vtáčie vajíčka a anatómiu vtáčej kostry.

Evolúcia mozgu stavovcov

Počas evolúcie stavovcov sa relatívny vývoj jednotlivých častí mozgu menil.

Hospodárske zvieratá

V obchodoch môžeme zákúpiť rôzne časti mäsa hospodárskych zvierat (hovädzie, bravčové, kuracie).

Jeleň lesný

Jeleň lesný je veľký párnokopytník z čeľade jeleňovitých. Najtypickejším znakom pre samcov sú parohy.

Kaňa močiarna

Kaňa močiarna je dravý vták, ktorý žije takmer po celom svete.

Kapor obyčajný

Sladkovodná ryba používaná ako jedlo v mnohých častiach sveta.

Kavka obyčajná

Kavka obyčajná sa zhlukuje do kŕdľov a často ju nájdete v mestách. Konrad Lorenz detailne analyzoval komplexné sociálne správanie týchto zvierat.

Kengura sivá

Je jedným z najväčších vačkovcov.

Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo

V priebehu evolúcie sa nezávisle od seba vyvinulo viacero typov zrakových orgánov.

Skokan zelený

Rozšírený druh žaby, na ktorej príklade spoznáme anatómiu obojživelníkov.

Slon africký

Najväčšie suchozemské zviera.

Typy zubov cicavcov

Chrup rôznych druhov cicavcov odráža ich stravovacie návyky.

Užovka obojková

Druh hada s charakteristickou škvrnou na záhlaví.

Vretenica severná

Druh jedovatého hada žijúceho aj na našom území. Jeho uhryznutie je nebezpečné iba zriedkavo.

Added to your cart.