Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Zemepisné objavy (15-17. storočie)

Legendárne zemepisné objavy na začiatku nového veku prekleslili mapy, ich účinky sú veľmi rozmanité.

Dejepis

Kľúčové slová

objav, Krištof Kolumbus, Bartolomeu Dias, Vasco da Gama, Amerigo Vespucci, Ferdinand Magellan, Jacques Cartier, Willem Barents, Abel Tasman, Francis Drake, Henry Hudson, Zem, Nový Svet, kompas, astroláb, lodné, Loď, Tichý oceán, Dobrej nádeje, severozápadná cesta, arktický, pobrežie, Amerika, India, Afrika, Tasmánia, Nový Zéland, Austrália, Portugalčina, Španielsky, Taliansky

Súvisiace extra

Scénky

Zem

 • Afrika
 • Severná Amerika
 • Južná Amerika
 • Austrália
 • Atlantický oceán
 • Indický oceán
 • Tichý oceán
 • Európa
 • Ázia
 • Antarktída
 • Južný oceán
 • Severný ľadový oceán

Bartolomeu Dias

 • Afrika
 • Portugalsko
 • India
 • Atlantický oceán
 • Mys dobrej nádeje

Krištof Kolumbus

 • Stredná Amerika
 • India
 • Španielsko
 • Atlantický oceán
 • Bahamy

Vasco da Gama

 • Afrika
 • Portugalsko
 • India
 • Atlantický oceán
 • Indický oceán

Amerigo Vespucci

 • Stredná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán

Ferdinand Magellan

 • Afrika
 • Južná Amerika
 • Španielsko
 • Atlantický oceán
 • Indický oceán
 • Tichý oceán
 • Filipíny
 • Magalhaesov prieliv

Jacques Cartier

 • Severná Amerika
 • Francúzsko
 • Kanada
 • Atlantický oceán

Sir Francis Drake

 • Afrika
 • Severná Amerika
 • Stredná Amerika
 • Južná Amerika
 • Anglicko
 • Atlantický oceán
 • Indický oceán
 • Tichý oceán

Willem Barents

 • Holandsko
 • Barentsovo more

Henry Hudson

 • Severná Amerika
 • Kanada
 • Anglicko
 • Atlantický oceán
 • Hudsonov záliv

Abel Tasman

 • Austrália
 • Tasmánia
 • Nový Zéland
 • Indický oceán
 • Tichý oceán

Animácia

Rozprávanie

Portugalský cestovateľ Bartolomeo Diaz na žiadosť portugalského kráľa začal svoju cestu v roku 1487.
Jeho cieľom bolo nájsť najjužnejší bod Afriky a zároveň priechod k Indickému oceánu.
Jeho výprava bola úspešne dokončená v rovnakom roku: objavil Mys dobrej nádeje, ktorá sa v tom čase považovala za bod, kde stretávali dva oceány.

Taliansky cestovateľ Christoforo Colombo, teda Krištof Kolumbus sa vydal na cestu v roku 1492. Sponzoroval ho španielsky kráľovský pár.
Jeho cieľom bolo plaviť sa smerom na juh a dostať sa do Indie.
Jeho výprava plná dobrodružstiev nedosiahla želaný výsledok, ale aj tak bola mimoriadne úspešná, nakoľko objavil americký kontinent, ktorý bol pre Európanov dovtedy neznámy.

Portugalský cestovateľ Vasco da Gama sa zo svojej domoviny vydal na cestu v roku 1497. Na základe objavov predošlých desaťročí sa chcel dostať do Indie oboplávaním Afriky.
V roku 1498 splnil portugalskému princovi Henrichovi Moreplavcovi najväčší sen: dostal sa do Indie námornou cestou.

Taliansky cestovateľ Amerigo Vespucci na prelome 15. a 16. storočia viackrát navštívil nový kontinent, ktorý objavil Kolumbus.
Jeho cieľom bolo zmapovať pobrežie kontinentu, ktorý sa nazýval ako Nový svet.
On zistil, že sa jedná o nový kontinent, preto tento kontinent bol pomenovaný podľa neho a nie podľa Kolumba.

Flotila portugalského cestovateľa Fernanda Magellana sa vydala na svoju legendárnu cestu v roku 1517.
Cieľom tejto výpravy bolo nájsť americký priechod, čiže dostať sa k Ostrovom korenia z východu.
Výprava bola úspešná, z Atlantického oceána preplávali na Tichý oceán cez prieliv, ktorý bol neskôr pomenovaný po tomto cestovateľovi.
Kapitán na Filipínach prišiel o život. V roku 1522 sa však jedna loď z tejto flotily vrátila do Európy. Posádka tejto lode mohla vyhlásiť, že oni ako prví oboplávali našu Zem.

Francúzsky cestovateľ Jacques Cartier po roku 1524 viackrát navštívil Severnú Ameriku, územie dnešnej Kanady.
Hľadal legendárny severozápadný priechod k Tichému oceánu.
Počas svojich výprav zmapoval aj oblasť Rieky svätého Vavrinca a založil na tomto kontinente prvú francúzsku kolóniu.

Anglický cestovateľ Francis Drake bol kráľovniným pirátom, ktorý bol pasovaný za rytiera. Jeho meno sa zapísalo do dejín nielen kvôli jeho pôvodnému povolaniu a víťazstvám proti Španielom, ale aj vďaka jeho veľkým námorným výpravám.
V roku 1577 sa z Anglicka vydal na cestu s obvyklým zámerom: chcel vyrabovať španielske lode.
Tým sa však jeho výprava neskončila: preplával Atlantický oceán, oboplával Južnú Ameriku a zmapoval jej pobrežie. Dostal sa aj k Severnej Amerike. Preplával Tichý a potom aj Indický oceán. Dorazil k Mysu dobrej nádeje, oboplával Afriku a v roku 1580 sa vrátil do Anglicka.
Jeho loď bola druhou loďou, ktorá oboplávala Zem a on bol prvým kapitánom, ktorému sa to podarilo.

Holandský moreplavec Willem Barents si za cieľ určil plavbu smerom na sever od Sibíri, aby prekročením polárnej oblasti našiel severovýchodný priechod vedúci k východnej časti Ázie.
Táto misia sa nepodarila, ale počas svojich troch ciest zrealizovaných v období rokov 1594-1597 zmapoval ostrovy a pobrežia polárnej oblasti.

Anglický moreplavec Henry Hudson na začiatku 17. storočia viackrát zavítal do arktických vôd dnešnej Kanady, pričom hľadal severozápadný priechod.
Počas svojich ciest zmapoval severné pobrežie amerického kontinentu a objavil aj rieku a morský záliv, ktoré sú pomenované po ňom.
V prípade spomínaného morského zálivu si spočiatku myslel, že našiel legendárny priechod a dostal sa k Tichému oceánu.

Holandský cestovateľ Abel Tasman sa v strednej tretine 17. storočia viackrát plavil vo vodách Indického a Tichého oceána so zámerom zmapovať ich ostrovy.
Známym sa stal vďaka objavom uskutočneným v rokoch 1642-1644. Ako prvý Európan sa dostal na Nový Zéland a do Tasmánie, ktorá bola pomenovaná po ňom. Zmapoval pobrežie Austrálie a v súlade so svojím pôvodným poslaním pripravil záznamy o ostrovoch oboch spomínaných oceánov.

Súvisiace extra

Dejiny ľudskej migrácie

Táto animácia ukazuje najväčšie migrácie v dejinách ľudstva od praveku až po súčasnosť.

Navigačné nástroje z minulosti

Orientáciu na moriach celé storočia uľahčovalo niekoľko vynikajúcich nástrojov.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

Kolonizácia a oslobodenie kolónií

Farby, ktoré mal'ovali kolonizátori na mape sveta, boli zmazamé národmi, ktoré bojovali za svoju nezávislosť.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Polynézsky katamaran

Polynézania precestovali obrovské vzdialenosti so svojimi špeciálnymi loďami.

Darwinova legendárna plavba

Darwinova legendárna plavba na palube plachetnice HMS Beagle zohrala dôležitú úlohu pri vypracovaní evolučnej teórie.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Machu Picchu (15. storočie)

Starobylé mesto Inkov, ktoré sa nachádza v dnešnom Peru, je na zozname Svetového kultúrneho dedičstva.

Národné symboly a pamiatky

Pomocou animácie spoznáme národné symboly a pamiatky po celom svete.

Novoveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Teotihuacán (4. storočie)

Pred Kolumbovým príchodom to bolo najväčšie a najľudnatejšie mesto v Amerike, ktoré je majestátne aj v podobe ruín.

Zaujímavé fakty z geografie - Spoločnosť

Táto animácia vás oboznámi so zaujímavými faktami o našej spoločnosti.

Štáty a mestá USA

Táto animácia nás oboznámi s najväčším mestami a členskými štátmi USA.

Štáty Afriky

Pomocou tejto prezentácie spoznáte štáty Afriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štáty Ameriky

Prostredníctvom tejto prezentácie môžete spoznať štáty Ameriky, ich hlavné mestá a vlajky.

Štátne zriadenia a úradné jazyky

Spôsoby uplatňovania štátnej moci a najčastejšie úradné jazyky v jednotlivých štátoch sveta.

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Južná otrokárska plantáž (USA, 19. storočie)

Pred americkou občianskou vojnou bolo pre južné štáty Ameriky typické využívanie otrokov na plantážach.

Mestá sveta

Táto animácia nám prezentuje geografické umiestnenie a údaje o väčších mestách na Zemi a prostredníctvom hry uľahčuje precvičovanie získaných vedomostí.

Polynézska rodinná usadlosť (Samoa, 15 storočie)

Budovy tradičnej samojskej rodinnej usadlosti odzrkadľujú výnimočnú kultúru miestnych obyvateľov.

Zubor americký

Zubor americký je v Severnej Amerike najväčším suchozemským cicavcom.

Geografický súradnicový systém

Geografický súradnicový systém umožňuje každé miesto na Zemi presne špecifikovať.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Added to your cart.