Wankel motor

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Fyzika

Kľúčové slová

Wankel motor, motor s vnútorným spaľovaním, motor, zážihový motor, tepelný motor, termodynamika, Valce, takt, blok motora, excentrická hriadeľ, rotačným piestom, zapaľovacia sviečka, palivo, vstrekovač, generátor, Rotačný disk, štvordobý, automobil, Auto, náprava, benzín, karburátor, mechanická energia, spalín, Znečistenie životného prostredia, Znečistenie ovzdušia, automobilka, tepelná energia, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Motor

 • motorový blok - Kovový kryt motora.
 • prevodovka - Zabezpečuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti je auto silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni je vozidlo rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.
 • vzduchový filter - Do spaľovacieho priestoru motora sa dostáva vzduch, ktorý zabezpečuje kyslík potrebný k horeniu. Tento prostriedok filtruje vzduch.
 • nasávacie potrubie - Cez neho prúdi do motora vzduch, ktorého obsah kyslíka je potrebný pri horení.
 • výfukové potrubie - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • klinový remeň - Poháňa generátor.
 • generátor - Produkuje elektrinu, nabíja akumulátor. Rotáciu hlavného hriadeľa prenáša na generátor klinový remeň.
 • rozdeľovač - Zabezpečuje zosúladené fungovanie zapaľovacích sviečok.

Fungovanie

 • nasávacie potrubie - Cez neho prúdi do motora vzduch, ktorého obsah kyslíka je potrebný pri horení.
 • výfukové potrubie - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • excentrický hriadeľ - Pohyb rotujúceho piestu zabezpečuje rotačný pohyb hriadeľa.
 • rotujúci piest - Zapaľovacia sviečka zapáli stlačenú zmes vzduchu a benzínu. Explózia posunie piest, čo pootočí hriadeľ.
 • zapaľovacia sviečka - Zapaľuje zmes stlačeného benzínu a vzduchu. Explodujúca zmes pootočí piest.
 • vstrekovač paliva - Jeho ďalší názov je injektor. Pomocou elektrickej pumpy dostáva benzín do spaľovacej komory. V porovnaní s karburátorom umožňuje presnejšie dávkovanie paliva, vďaka čomu sa dosahuje nižšia spotreba a vyšší výkon.
 • generátor - Produkuje elektrinu, nabíja akumulátor. Rotáciu hlavného hriadeľa prenáša na generátor klinový remeň.

1. takt

2. takt

3. takt

4.takt

Vnútorná konštrukcia

 • chladiaci systém - Počas prevádzky motora sa chladiaca voda zohrieva a toto teplo odovzdáva cez chladič do prostredia.
 • motor
 • prevodovka - Zabezpečuje prevod medzi motorom a kardanovým hriadeľom. Pomocou nej možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti je auto silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni je vozidlo rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.
 • hnací hriadeľ - Rotačný pohyb hlavného hriadeľa motora prenáša ku kolesám.
 • benzínová nádrž - Vlastnosti benzínu vyjadruje oktanové číslo. Benzín s vyšším oktanovým číslom má vyšší bod vzplanutia, preto ho možno lepšie stlačiť a dosiahnuť väčšiu účinnosť.
 • diferenciál - V zatáčke sa musí koleso bežiace po vonkajšom oblúku otáčať na vyšších otáčkach, než koleso bežiace po vnútornom oblúku. To zabezpečuje tento mechanizmus.
 • poháňaný hriadeľ - Rotácia hlavného hriadeľa motora otáča prostredníctvom kardanového hriadeľa poháňaný hriadeľ.
 • výfuk - Cez neho sa vylučujú výfukové plyny.
 • generátor - Produkuje elektrinu, nabíja akumulátor. Rotáciu hlavného hriadeľa prenáša na generátor klinový remeň.

Valce

 • hlavný hriadeľ - Poháňajú ho rotujúce piesty. Jeho rotačný pohyb sa cez kardanový hriadeľ prenáša na poháňaný hriadeľ.
 • rotujúci piest - Zapaľovacia sviečka zapáli stlačenú zmes vzduchu a benzínu. Explózia posunie piest, čo pootočí hriadeľ.
 • vstrekovač paliva - Jeho ďalší názov je injektor. Pomocou elektrickej pumpy dostáva benzín do spaľovacej komory. V porovnaní s karburátorom umožňuje presnejšie dávkovanie paliva, vďaka čomu sa dosahuje nižšia spotreba a vyšší výkon.
 • zapaľovacia sviečka - Zapaľuje zmes stlačeného benzínu a vzduchu. Explodujúca zmes otáča piest.

Animácia

Rozprávanie

Pohon auta zabezpečuje motor. V motore sa nachádza hlavný hriadeľ, ktorého rotačný pohyb ku kolesám prenáša kardanový hriadeľ.
Pomocou prevodovky možno nastaviť, koľkokrát sa majú otočiť kolesá počas jednej otočky hlavného hriadeľa. Pri nízkom stupni rýchlosti je auto silnejšie, ale zároveň pomalšie; pri vyššom rýchlostnom stupni je vozidlo rýchlejšie, spotrebováva menej paliva, ale zrýchľuje sa pomalšie.

Wankelov motor – na rozdiel od Ottovho alebo dieselového motora – obsahuje rotujúci piest.

Zapaľovacia sviečka zapáli stlačenú zmes paliva a vzduchu. Explózia posunie piest a tým pootočí hriadeľ.

Všetky štyri takty prebehnú vo všetkých troch komorách, preto na každú celú otočku hlavného hriadeľa pripadajú tri pracovné takty. Animácia ukazuje procesy prebiehajúce v jednej z troch komôr.

V prvom takte prostredníctvom rotácie piestu objem komory sa zväčšuje a tlak v nej klesá. Tak sa do komory dostáva vzduchu. Vstrekovač paliva vstriekne do komory benzín.

V druhom takte ďalej sa točiaci piest uzatvorí komoru a stlačí zmes paliva a vzduch.

Tretí takt je pracovným taktom: zapaľovacie sviečky zapália stlačenú zmes paliva a vzduchu. Zmes exploduje a pootočí piest.

V štvrtom takte sú výfukové plyny vypustené cez výfukový otvor.

Konštrukcia a fungovanie Wankelovho motora sú jednoduchšie, ako v prípade piestových motorov, ale kvôli väčšej miere opotrebovania, väčšej záťaži životného prostredia a problémom s mazaním sa jeho používanie nerozšírilo.

Súvisiace extra

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Hviezdicový motor

Hviezdicový motor sa používa predovšetkým v prípade lietadiel a vrtuľníkov.

Stirlingov motor - tepelný stroj

Stirlingov motor je tiež známy ako vonkajší spaľovací motor. Na rozdiel od spaľovacích motorov (napríklad Otto-motor), tu prebieha spaľovanie mimo valca.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Parný stroj Jamesa Watta (18. storočie)

Parný stroj, ktorý zdokonalil škótsky inžinier, James Watt, spôsobil technologickú revolúciu.

Ako funguje prevodovka?

V prevodovke sa mení krútiaci moment motora znižovaním alebo zvyšovaním otáčok.

Bezpilotné lietadlo (UAV)

Rozsah využívania bezpilotných lietadiel (dronov) sa postupne zväčšuje.

Ford Model T

Obľúbený model amerického automobilového závodu bol prvý sériovo vyrábaný automobil na svete.

Herónova guľa – aeolipyla

Herón z Alexandrie bol vynálezca prvého parného stroja aj keď ho sám považoval za hračku.

Konštrukcia osobného automobilu

Táto animácia vám ukáže vonkajšiu a vnútornú konštrukciu osobného automobilu.

Motocykel

Táto animácia prezentuje konštrukciu a fungovanie motocyklov.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Added to your cart.