Vývoj dátových médií

Vývoj dátových médií

V priebehu posledných desaťročí vzrástla kapacita pre ukladanie dát neuveriteľnou rýchlosťou.

Technológia

Kľúčové slová

dátové úložisko, ukladanie dát, Údaje, stĺpcové dierne štítky, magnetická páska, disketa, optický disk, USB flash disk, SD karta, HDD, SSD, Hollerithová karta, CD, DVD, Pamäťová karta, IT centrum, cloudové služby, bajt, megabajt, kilobajt, terabajt, kapacita, kapacita skladu, Blu-ray, informácie, spracovanie informácií, laser, technika, informačné technológie, IT

Súvisiace extra

Scénky

Dátové nosiče

 • dierny štítok
 • magnetická páska
 • diskety
 • optické disky
 • USB kľúče
 • SD karty
 • HDD
 • SSD

Vývoj

 • cloud computing

Animácia

 • dierny štítok
 • magnetická páska
 • diskety
 • optické disky
 • USB kľúče
 • SD karty
 • HDD
 • SSD
 • Hollerithová karta
 • (1890–1960)
 • 18,7 cm x 8,3 cm
 • 45 stĺpcov, 12 riadkov
 • kapacita: 80 bajtov (B)
 • (1952–1970)
 • kapacita: 10 megabajtov (MB)
 • (1970–1990)
 • kapacita: 625 kilobajtov (kB)
 • kapacita: 1,44 megabajtov (MB)
 • kapacita: 1,2 megabajtov (MB)
 • (1981 – dodnes)
 • kapacita: 650 megabajtov (MB)
 • kapacita: 4,7 gigabajtov (GB)
 • kapacita: 25 gigabajtov (GB)
 • (2000 – dodnes)
 • kapacita: 1–256 gigabajtov (GB)
 • (1994 – dodnes)
 • kapacita: 1–64 gigabajtov (GB)

Rozprávanie

Zaznamenávanie údajov sa vlastne začalov praveku, kresbami na stenách jaskýň a v staroveku pokračovalo na hlinených tabuliach a papyrusových zvitkoch. Ako plynuli jednotlivé storočia, bolo potrebné uschovať čoraz viac informácií, a tak sa objavovali stále novšie a novšie metódy a nástroje.

Z hľadiska informatiky záznam údajov sa začal vtedy, keď sa objavili dierne štítky. História diernych štítkov používaných vo výpočtovej technike sa začala písať v roku 1890 pri sčítaním ľudu v Spojených štátoch.
0,17 mm hrubá, kartónová karta, ktorú navrhol Herman Hollerith, bola štandardizovaná až v roku 1928. Najprv pozostávala zo 45 stĺpcov a 12 riadkov, neskôr z 80 stĺpcov a 12 riadkov. Na vopred určené miesta karty sa v jednotlivých stĺpcoch vyrážali otvory, čím sa kódoval riadok znakov. Každý stĺpec tak zaznamenával jeden znak.

V rokoch 1960 dierne štítky a pásky začala vytláčať prvá obľúbená forma magnetického záznamu údajov, magnetická páska. Dalo sa na nej bezpečne uschovať oveľa väčšie množstvo údajov. Jej jedinou nevýhodou bol sériový prístup. Aj dnes sa ešte používa na dlhodobú archiváciu údajov.

Ďalším krokom vo vývoji magnetického záznamu údajov bola disketa, resp. pružný disk (po anglicky floppy disk). Jej najväčšou výhodou bol ľubovoľný prístup, ktorý výrazne urýchlil dostupnosť údajov uložených na diskete.
Na diskete boli vytvorené pásy, ktoré boli rozdelené do sektorov, pričom jeden bol určený pre obsah. Diskety mali rôzne rozmery a úložnú kapacitu.

V rokoch 1980 sa objavili prvé exempláre optických diskov, ktoré sa neskôr postupne rozšírili a nahradili diskety. Tieto disky vedia ukladať údaje vďaka tomu, že ich povrchschopnosť odrážať svetlo. Zápis a čítanie týchto diskov sa uskutočňuje pomocou laserových lúčov.
Najprv sa objavilo CD, v prípade ktorého sa používal červený laser. Po ňom nasledovalo DVD, ktoré tiež používalo červený laser, ale malo oveľa väčšiu kapacitu. V súčasnosti najpokročilejšou formou optických médií je Blue-ray, ktorý pracuje s modrým laserom a jeho kapacita predstavuje 25 GB.

Najpopulárnejšími záznamovými médiami posledných rokov boli jednotky USB flash alebo pod iným názvom USB kľúče, ktoré majú rôzne podoby. Tieto jednotky obsahujú flash pamäť a USB konektor, ktoré sú uzatvorené v malom kryte. Možno ich rýchlo pripojiť a majú veľkú úložnú kapacitu. Nakoľko poskytli mnoho výhod v porovnaní s disketami, úplne ich nahradili.

S poklesom cien integrovaných obvodov sa značne rozšírili digitálne fotoaparáty, videokamery a mobilné telefóny. Tie na záznam údajov používajú aj pamäťové karty. Tieto malé záznamové médiá sa vyrábajú v rôznych verziách, veľkostiach a s rôznou úložnou kapacitou.

Záznamové média prešli v posledných sto rokoch obrovským vývojom, predovšetkým z hľadiska úložnej kapacity. Tempo vývoja sa navyše stále zrýchľuje, takže v budúcnosti určite budeme používať čoraz menšie nástroje, ktoré umožnia uloženie čoraz väčšieho množstva údajov.

Súvisiace extra

Štruktúra pevného disku

Pevný disk počítača je zariadenia pre ukladanie dát pomocou magnetického záznamu.

Ako to funguje? - Optická disková jednotka

Táto animácia prezentuje štruktúru a činnosť rôznych typov optických diskových mechaník.

Laptop, periférie

K notebookom môžeme pripojiť rôzne periférne zariadenia.

Stolný počítač

Animácia prezentuje konštrukciu stolného počítača a jeho najdôležitejšie periférie.

Ako funguje mobilný telefón?

Pomocou animácie spoznáme konštrukciu a fungovanie mobilných telefónov.

Ako to funguje? - Počítačové siete

Internet nám umožňuje posielať dáta rýchlo a na veľké vzdialenosti.

Doska plošných spojov

Umožňuje sériovú výrobu obvodov a zmenšovanie ich rozmerov.

Added to your cart.