Vyšehradský palác (15. storočie)

Vyšehradský palác (15. storočie)

Výstavba honosného paláca sa začala počas panovania kráľa Karola I. a dostala svoju konečnú podobu počas panovania kráľa Mateja Korvina.

Dejepis

Kľúčové slová

vyšehradský palác, kráľovský palác, Vyšehrad, palác, kráľovský, sídlo, stredoveký, kláštor, gotika, renesancia, Maďarčina

Súvisiace extra

Scénky

Vyšehradský palác

Vyšehradský palác

Uhorský kráľ Karol I. v roku 1323 svoje sídlo premiestnil do Vyšehradu, ktorý sa nachádza na brehu Dunaja.
Vtedy sa na tomto mieste s vynikajúcou polohou začala výstavba. Výstavba pokračovala aj počas panovania Ľudovíta I.
Stavebný komplex, ktorý bol v období Anjouovcov osobitnou časťou mesta, počas panovania kráľa Žigmunda prebudovali na skutočný palác.
V období Mateja I. ho zrekonštruovali na nádhernú neskorogotickú rezidenciu, ktorá obsahovala aj renesančné prvky.

Pohľad z vtáčej perspektívy

Usporiadanie

 • palácová záhrada
 • palácová kaplnka
 • kráľovské apartmány
 • juhovýchodný palác
 • zdobené nádvorie
 • severovýchodný palác
 • uvítacie nádvorie
 • severozápadný palác
 • vstupná veža
 • juhozápadný palác
 • františkánsky kláštor

Štruktúra paláca

Vstupná veža slúžila ako hlavný vchod paláca. Ten viedol na uvítacia nádvorie, kde sa konali rytierske turnaje a iné zábavy.
Na ľavej strane sa nachádzalo severovýchodné krídlo, ktoré obklopovalo zdobené nádvorie. V tomto krídle boli vytvorené kráľovské apartmány.
Na dvore, smerom od vrchu stála kaplnka. Napravo sa týčili budovy juhovýchodného a juhozápadného krídla. Súčasťou palácového komplexu bola aj obrovská záhrada a františkánsky kláštor. Obdĺžnikový areál obklopoval múr.

Juhovýchodný palác a palácová kaplnka

Juhovýchodný palác a palácová kaplnka

Vchod do novej, jednoloďovej palácovej kaplnky sa nachádzal oproti vstupnej bráne.
Pred ňou sa rozprestierala terasa, na ktorú viedlo schodisko. Táto terasa bola často miestom kráľovských obedov a recepcií pre významných hostí.
Nádherný exteriér gotickej budovy dotvárali aj farebné škridle.

Františkánsky kláštor

Františkánsky kláštor

Žigmund predošlý stavebný komplex dal prestavať na palác a ohradiť múrom.
Stará kaplnka sa vtedy dostala mimo obdĺžnikového areálu. Kaplnka bola doplnená o kláštor, ktorý Žigmund následne venoval bosnianskemu observačnému františkánskemu rádu.

Severovýchodný palác

Severovýchodný palác

Severovýchodná časť bola vlastne centrom paláca, v ktorej sa nachádzali kráľovské apartmány. V tejto dvojposchodovej budove so štvorcovým pôdorysom boli vytvorené apartmány pre kráľa a kráľovnú.
Na prízemí bývalo služobníctvo, na horných dvoch poschodiach bolo letné a zimné ubytovanie pre kráľa a kráľovnú.
Vo vnútri budovy bol zdobený dvor, ktorý bol prestavaný počas panovania kráľa Mateja. Na prízemí bola gotická krížová chodba a na prvom poschodí renesančná lodžia.
V strede dvora stála renesančná Herkulova fontána, ktorá bola majstrovským dielom Giovanniho Dalmatu, architekta kráľa Mateja.

Súvisiace extra

Svadobná hostina kráľa Mateja Korvína a kráľovnej Beatrice (15. storočie)

Druhou manželkou uhorského kráľa Mateja Korvína sa stala Beatrice Aragónska.

Belehrad (15. storočie)

Hrad Belehradu bol jedným z najdôležitejších hradov v systéme protitureckých pohraničných pevností.

Bitka pri Belehrade (4-22. júla 1456.)

Jedna z najväčších bitiek Uhorsko-tureckých vojen. Dodnes ho pripomína poludňajšie zvonenie v kostoloch.

Historická topografia (významné osobnosti - maďarská história)

Nájdite miesta na mape, ktoré súvisia s významnými osobnosťami a udalosťami v histórií Maďarska.

Palác Karola Veľkého (Aachen, 9 storočie)

Palác Karola Veľkého bol nielen strediskom ríše, ale aj centrumom kultúry.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (15. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Maďarská armáda v 15 storočí (kavaléria)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila kavaléria.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Uhorská armáda v 15. storočí (pechota)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila pechota.

Knosský palác (2. tisícročie pr. Kr.)

Najväčší palácový komplex ostrova Kréta bol pravdepodobne stredisko minojskej civilizácie.

Added to your cart.