Výroba papiera

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Technológia

Kľúčové slová

papierenský, papier, výroba, celulóza, vlákno, drevo, recyklácia, protokolovanie, lesné ničenia, Znečistenie životného prostredia, papierový tovar, beta-D-glukóza, glukóza, voda, polysacharid, Energia, Prostredie, technika

Súvisiace extra

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

Gutenbergova tlač (Mainz, 15. storočie)

Podľa magazínu Life Gutenbergov vynález je najdôležitejšou udalosťou druhého tisícročia.

Hydroxidový ión (OH⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Odlesňovanie

Ničenie lesov má mnoho negatívnych dopadov na životné prostredie.

Výroba cementu

Táto 3D scénka vám predstaví celý proces výroby cementu.

Ako to funguje? - Guličkové pero

Objavenie guličkového pera výrazne uľahčilo písanie.

Vodný mlyn

Mechanické konštrukcie využívajúce vodný prúd už boli používané na rôzne účely aj v stredoveku.

Added to your cart.