Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Súvisiace extra

Križovatka

Zábavné a efektné animácie precvičujúce orientáciu v priestore.

Konštrukcia rovnobežnej priamky v danej vzdialenosti

Daná je priamka e. Zostrojme priamku, ktorá bude vzdialená od priamky e na 2 cm a bude s ňou...

Uhol sklonu priamok a rovín

Táto animácia prezentuje uhol sklonu priamok a rovín v rôznych polohách.

Konštrukcia osi uhla

V tomto videu zostrojíme os daného uhla alfa.

Konštrukcia rovnobežných priamok - II. riešenie

Zostrojme taký kosoštvorec, ktorého jedna strana bude ležať na priamke e a bod P bude jedným z...

Pytagorova vety na váhe

V tomto experimente dokážeme Pytagorovu známu vetu aj pomocou váhy.

Rotačné telesá (obdĺžnik)

Otáčaním obdĺžnika okolo všetkých jeho strán získame špeciálne rotačné telesá.

Karteziánska a polárna sústava súradníc

Určenie presného miesta si môžete precvičiť pomocou súradnicových sústav.

Added to your cart.