Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Súvisiace extra

Konštrukcia kolmice na priamku z bodu P, ktorý sa nachádza na priamke

Daná je priamka e a bod P, ktorý sa nachádza na priamke. Zostrojme priamku g, ktorá bude...

Objem štvorstena

Pri výpočte objemu štvorstena vychádzame výpočtom objemu hranola.

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Konštrukcia bodov v stanovej vzdialenosti od priamky

Daná je priamka e. Skonštruujte taký bod P, ktorý je od priamky vzdialený na 2 cm.

Roboty

Pomocou robota získame zábavnou formou rôzne náhľady na priestorové objekty.

Skladanie útvarov (3D)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Sofiin písací stôl

Hra o rôznych náhľadoch na komplexné objekty.

Konštrukcia rovnobežných priamok - I. riešenie

Zostrojme takú priamku g, ktorá je rovnobežná s priamkou e a prechádza bodom P.

Added to your cart.