Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Súvisiace extra

Kocka

Táto animácia prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) kocky jednej z Platónskych...

Aká súvislosť existuje medzi objemom ihlana so štvorcovou podstavou a objemom hranola?

V tomto pokuse dokážeme, že objem hranola je trojnásobkom objemu ihlana so štvorcovou podstavou.

Kocka (cvičenia)

Pomocou vrcholov kocky môžeme určiť uhlopriečky, hrany a strany.

Objem a povrch (cvičenie)

Cvičenie o objeme a povrchu telesa zo "základnej kocky", rozvíjajú aj priestorové videnie.

Skladanie útvarov (viac farieb)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Povrch gule (ukážka)

Povrch gule sa skladá z množiny bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného...

Guľa

Guľa je množina bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Konštrukcia osi uhla

V tomto videu zostrojíme os daného uhla alfa.

Added to your cart.