Vojaci maďarskej revolúcie v rokoch 1848–1849

Vojaci maďarskej revolúcie v rokoch 1848–1849

Hlavní účastníci bitiek maďarskej revolúcie boli maďarskí, ruskí a cisárski vojaci.

Dejepis

Kľúčové slová

vojna za nezávislosť, 1848–1849, vojak, soldier, pešiak, zbraň, uniforma, Oblečenie

Súvisiace extra

Otázky

 • V ktorej kaviarni sa pravidelne stretávali mladí intelektuáli?
 • Koľko bodov mal zoznam s požiadavkami, ktorý sformulovali revolucionári?
 • Aké bolo v Pešti počasie\n15. marca 1848?
 • V ktorej tlačiarni vytlačili\n12 bodov?
 • Ktorého politického väzňa oslobodili v Budíne 15. marca 1848?
 • Kto bol predsedom prvej nezávislej maďarskej vlády?
 • Kto bol ministrom obrany v Batthyányovej vláde?
 • Kto bol ministrom financií v Batthyányovej vláde?
 • V ktorom meste zasadala\nsnemovňa v júli 1848?
 • Koľko nových členov odsúhlasila snemovňa v júli 1848 na odvedenie do armády?
 • Akú sumu odsúhlasila snemovňa v júli 1848 na záchranu vlasti?
 • V ktorom meste prijala\nsnemovňa aprílové zákony?
 • Z koľkých členov pozostávala\nBatthyányova vláda?
 • Aká téma nebola zahrnutá\nv aprílových zákonoch?
 • Akej národnosti bol\nbán Josip Jelačić?
 • Kedy odstúpila\nBatthyányova vláda?
 • Kde sa podarilo zastaviť útočiacu armádu, ktorú viedol chorvátsky bán Josip Jelačić?
 • Kto bol rakúskym cisárom v roku 1849?
 • Do ktorého mesta sa presťahovala\nmaďarská vláda, aby unikla rakúskemu útoku?
 • Kto bol hlavným veliteľom maďarskej armády počas porážky pri Kápolne?
 • Bitka pri ktorom meste nebola súčasťou jarnej výpravy?
 • Kedy získala späť maďarská armáda Budínsky hrad?
 • Kedy vyhlásila snemovňa\ndetronizáciu Habsburgovcov?
 • Kto bol predsedom Národného obranného výboru?
 • Kto bol premiérom novej maďarskej vlády, ktorá vznikla 2. mája 1849?
 • Koľko vojakov mala ruská armáda, ktorá dorazila do Maďarska, aby pomohla rakúskym oddielom?
 • Kedy došlo ku kapitulácii pri Világoši?

Scénky

Súvisiace extra

Maďarský husár

Termín husár odkazuje na typ ľahkého jazdectva, ktorý vznikol v Uhorsku a bol veľmi populárny v 18. a 19. storočí.

Habsburská cisárska pechota

Pechota armády Habsburskej ríše bola nasadená v mnohých bitkách.

Napoleonov vojak (19. storočie)

Súčasníci považovali Napoleonovu armádu Grande Armée za neporaziteľnú.

Prevádzka kanóna (18. storočie)

Kanóny sa stali jednou z najvýznamnejších zbraní nového veku.

Vojaci americkej občianskej vojny

Americká občianska vojna prebiehala medzi severnými štátmi,nazývanými Únia, a štátmi južnými, označovanými ako Konfederácia.

Hajdúch (Maďarskí vojaci v 16. storočí)

István Bocskay vytvoril úspešnú armádu z bývalých ozbrojených pastierov kráv.

Added to your cart.