Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Súvisiace extra

Meteorologické prístroje (základný)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných...

Spracovanie bravčového mäsa

Spracovanie bravčového mäsa na priemyselnej úrovni sa značne odlišuje od domácej zabíjačky....

Bridlicový plyn

Táto animácia vysvetľuje technológiu ťažby bridlicového plynu.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších...

Vznášadlo, mark SR N4

Vznášadlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na pretlakovanej vrstve vzduchu tesne nad...

Interkontinentálna doprava

Nie je jednoduché zaistiť dopravu medzi dvomi časťami mesta, hlavne ak tieto dve časti sú na...

Ropná plošina

Dlhá rúrka v strede veže preniká do oceánu, kým nedosiahne vrstvu, ktorá obsahuje ropu.

Added to your cart.