Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Dejepis

Kľúčové slová

prívod vody, cestná sieť, Via Appia, Rím, Római Birodalom, vodovodné potrubie, provincie, doprava, Vonkajšia stavba, Claudius, medzník, pilier, oblúk, starovek, ríše, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Aká bola približná celková dĺžka cestnej siete v starovekej Rímskej ríši?
 • Čím boli pokryté rímske cesty?
 • Akú vzdialenosť predstavovala jedna staroveká rímska míľa?
 • Pomocou čoho označovali vzdialenosť najbližšieho mesta?
 • K čomu sa dá prirovnať štruktúra starovekých rímskych ciest?
 • Kto dal postaviť prvé vodovodné potrubie v starovekom Ríme?
 • Ktorá bola prvá cesta v starovekom Ríme?
 • Zvyčajne aké široké boli staroveké rímske kamenné cesty?
 • Čo bolo prvým krokom pri výstavbe naprojektovanej cesty?
 • Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé v prípade starovekých rímskych ciest?
 • Akú vrstvu nemali staroveké rímske cesty?
 • Kde nemôžeme v súčasnosti vidieť pozostatky starovekej rímskej cesty?
 • Kedy začali budovať prvé staroveké rímske vodovodné potrubie?
 • Doplňte nasledujúcu vetu: „Každá cesta vedie ...”
 • Čo bolo najdôležitejšou úlohou vodovodného potrubia?
 • Čo zbierali na začiatku vodovodného potrubia?
 • Zvyčajne kde končilo vodovodné potrubie?
 • Ktoré z nasledujúcich tvrdení nie je pravdivé v prípade starovekých rímskych vodovodných potrubí?
 • Kde tiekla voda v niekoľkoposchodových vodovodných potrubiach?
 • Aké konštrukčné prvky neobsahovali staroveké rímske vodovodné potrubia?
 • V ktorom súčasnom meste nájdeme pozostatky starovekého vodovodného potrubia?
 • Ktorý pozostatok starovekého rímskeho vodovodného potrubia je v súčasnosti najznámejší?
 • Okrem krytého kamenného kanála ešte v čom prepravovali vodu?
 • V ktorej súčasnej krajine je pozostatok vodovodného potrubia pri meste Segovia?
 • V ktorej súčasnej krajine sa nachádza Pont-du-Gard?

Scénky

Rímsky vodovod

Animácia

Prechádzka

Prierez vodovodu

Kanál

Rímska cesta

Prierez rímskej cesty

Rozprávanie

Veľkoleposť starovekej rímskej architektúry dokazovali nielen obdivuhodné mestské budovy, ale aj sieť ciest a vodovodného potrubia.

Približne dvetisíc miest Rímskej ríše bolo prepojených 85 tisíc kilometrov dlhou, kvalitnou cestnou sieťou. (Jej časti sa nazývali "via".)
Cesty vo veľkej miere uľahčovali dopravu a (predovšetkým) obchodovanie. Pozdĺž ciest boli umiestnené míľniky, ktoré ukazovali, ako ďaleko je najbližšie mesto. (Jedna staroveká rímska míľa zodpovedala približne 1,5 km.)
Cesty boli konštruované podobne ako tie dnešné. Po precíznych inžinierskych prípravách (plánovanie, zememeračstvo) vykopali podložie cesty a následne umiestnili obrubníky. Potom vykopanú priekopu vyplnili vrstvou piesku, lomových kameňov, malých kameňov a štrku. Nakoniec cestu pokryli kamennými doskami.
Tieto 1-7 m široké cesty mohli používať chodci, jazdci a vozy.
Tieto cesty boli postavené tak vynikajúco, že na niektorých miestach sa ešte aj dnes môžeme prechádzať po starovekých rímskych cestách, ktoré majú viac než dvetisíc rokov.

Podobne ako prvú starovekú rímsku cestu, Via Appiu, ktorá viedla z Ríme do Capuy, aj prvé staroveké rímske vodovodné potrubie dal vybudovať Appius Claudius v roku 312 pred Kr.
Neskôr bola vybudovaná v provinciách - podobne ako cestná sieť - aj sieť vodovodného potrubia, ktorá zabezpečovala pre občanov pitnú vodu. Spomedzi vodovodných potrubí najimpozantnejšie boli niekoľkoposchodové výškové potrubia s klenbami, ktoré boli uložené na pilieroch.
Pozbierali vodu z okolitých prameňov a dopravili ju k rozvodnej a zásobnej nádrži jednotlivých osídlení prostredníctvom krytého kanála na vrchu arkádového radu, respektíve olovených alebo keramických rúr, ktoré sa v ňom nachádzali.
Vďaka viacposchodovým riešeniam a klenbám vedeli pitnú vodu dopraviť aj na veľké vzdialenosti, a to aj v prípade nepriaznivých podmienok terénu. Vyžadovalo si to však vynikajúce inžinierske projektovanie a precíznu realizáciu. Nižšie úrovne akvaduktov, ktoré preklenuli aj údolia riek, sa využívali aj v rámci dopravy.
Najpozoruhodnejšie rímske vodovodné potrubie s klenbami sa nachádza v Pont du Gard, pri francúzskom Nimes a v španielskom meste Segovia.

Súvisiace extra

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Staroveká grécka keramika

Majstrovské diela starovekých gréckych hrnčiarov sú dôležité archeologické pramene.

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Sýrske vodné kolesá (Hamá, 13. storočie)

Pomocou stredovekých arabských vodných kolies mohli prepravovať vodu aj na veľmi dlhé vzdialenosti.

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Boj Holandska proti moru (17. storočie)

Obyvatelia severnej časti Holandska úspešne bojovali proti moru v sterdoveku ako aj v novoveku.

Typy mostov

Mosty rozdeľujeme podľa konštrukcie na nosníkové, oblúkové, visuté, konzolové a lanové.

Added to your cart.