Vikingské osídlenie (10. storočie)

Vikingské osídlenie (10. storočie)

Svojrázne osady Vikingov boli založené nielen v Škandinávii, ale aj vo vzdialených oblastiach.

Dejepis

Kľúčové slová

Viking, osada, Škandinávia, plachetnica, Severná Európa, v stredoveku, životný štýl, architektúra, Budova, dediny, obydlia, náleziská

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý národ sa považuje za potomkov Vikingov?
 • Z ktorej časti Európy sa vyrojili\nVikingovia na konci 8. storočia?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVikingovia sa dostali aj do Severnej Ameriky.
 • Do ktorej oblasti sa Vikingovia nedostali?
 • Čomu sa Vikingovia nevenovali?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVikingovia nevedeli stavať lode.
 • Ktorý výraz sa nevzťahuje na Vikingov?
 • Čo sa skrýva v slove "Norman"?
 • Akú farbu "ukrýva" pomenovanie Grónska?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNáboženstvo Vikingov bolo polyteistické.
 • Kto bol jedným z hlavných bohov Vikingov?
 • Ktoré dielo obsahuje mnoho informácií ohľadne škandinávskej mytológie?
 • Ktorý objekt bol najväčšou pýchou a pokladom Vikingov?
 • Ktorý predmet odhaľuje život Vikingov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVikingovia mali zanedbanejší zovňajšok, než ostatní Európania v danom období.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVikingovia nosili helmu, ktorá mala dva rohy.
 • Prečo dávali jesť poranenému vikinskému bojovníkovi jedlo pripravené z cibule?
 • „… Vikingov\nsa nachádza v ich lodiach.” – povedal\nWinston Churchill.
 • Koho synom bol Leif Eriksson?
 • Ktorá spoločenská vrstva neexistovala u Vikingov?
 • Ako sa nazývala inštitúcia, ktorá bola základom vikinského právneho poriadku a predchodcom dnešného parlamentu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nU Vikingov zákony nemali písomnú podobu.
 • Ako často zasadal vikinský "parlament"?
 • Ako uchovávali Vikingovia svoje zákony?
 • Ako volili Vikingovia svojich vodcov?
 • Čo znamenalo, ak sa vikinský vodca dostal\nk moci podľa práva krvi?
 • Čo znamenalo, ak sa vikinský vodca dostal\nk moci na základe statočnosti?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVikinskí muži mohli mať niekoľko manželiek.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVikinské ženy boli v horšej situácii, ako ženy v ostatných európskych krajinách v danom čase.
 • Z akého materiálu sa zhotovovala väčšina vikinských šperkov?
 • Ktoré tvrdenie neplatí pre Vikingov?
 • Aké písmo používali Vikingovia?
 • Aká farba patrila k menu slávneho vikinského cestovateľa, Erika?
 • Prečo sa Vikingovia radi plavili pri pobreží?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVikingovia nemali žiadne navigačné prostriedky,\norientovali sa iba pomocou hviezd.
 • Ako dlho trvala Vikingom plavba z Islandu do Grónska?
 • Čo neslúžilo ako pohon v prípade vikinských lodí?
 • Aký stavebný materiál bol najbežnejší v rámci vikinských osídlení?
 • Aká bola podľa vedcov maximálna dĺžka, ktorú mohli dosahovať vikinské budovy?
 • Čo nebolo typické pre vikinské domy?
 • Čo nebolo súčasťou vikinských domov?
 • V akom type domov bývala väčšina Vikingov?
 • Čo nepoužívali Vikingovia na pokrývanie striech?
 • Ako zabránili tomu, aby\nspodný trám steny\nnezhnil príliš rýchlo?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVikingovia svoje zvieratá držali vo svojich domoch.
 • Akú mali podlahu bežné vikinské domy?
 • Aký tvar mali typické vikinské osídlenia?
 • Čo nebolo typické pre prvé vikinské mestá?
 • Čo nebolo súčasťou väčších vikinských osídlení?
 • Zvyčajne aký pôdorys mali vikinské obytné budovy?
 • Koľko obyvateľov malo jedno z najznámejších vikinských miest, Birka v dobe svojho rozkvetu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nU Vikingov sa kresťanstvo začalo šíriť relatívne skoro.

Scénky

Osídlenie

 • opevnenie
 • veža
 • cesty
 • priekopa
 • obydlia
 • dielne
 • brána
 • mólo
 • hala
 • studňa
 • cintorín
 • Vikingská loď

Dom

 • strešný trám
 • stĺp
 • priečny trám
 • šindľová strecha
 • zrubový dom
 • plot
 • záhrada
 • otvorené ohnisko

Animácia

 • strešný trám
 • stĺp
 • priečny trám
 • šindľová strecha
 • plot
 • záhrada
 • otvorené ohnisko

Mólo

Opevnenie

Prechádzka

Rozprávanie

Vikingovia, ktorí sa vyrojili zo severnej Európy v 9.-11. storočí, boli vynikajúcimi moreplavcami.
Počas svojich dobrodružných ciest sa dostali aj na Island, do Grónska a Severnej Ameriky. V zmapovaných oblastiach založili kolónie podobné ich škandinávskym osídleniam.

Vikinské osídlenia vznikali hlavne na morských pobrežiach, v tichých zálivoch. Pre námorný obchod bol bezpečný prístav nevyhnutnosťou.
Osídlenia, ktoré boli otvorené smerom od mora, na pevnine obklopovali ochranné valy vytvorené z hlinených valov a obrovských brvien. Konce týchto valov sa často ťahali až do vody. Pozdĺž ochrannej čiary boli postavené strážne veže. Val mal zvyčajne iba jednu bránu.
Stavby boli v rámci ich osídlení usporiadané nepravidelne, ale najdôležitejšie budovy a centrálna hala sa nachádzali v strede osídlenia. Tam zasadala mužská rada a vznikali najdôležitejšie rozhodnutia, ktoré regulovali život komunity. V obrovskej hale pripomínajúcej otočenú loď usporadúvali hostiny, ktorých sa zúčastňovala celá komunita.

Statok rodín bol ohraničený plotom. Pri domoch s obdĺžnikovým pôdorysom stáli aj iné stavby a nachádzali sa pri nich aj malé záhradky.
Zvieratá držali zvyčajne v obytných budovách, ktoré nemali rozdelený vnútorný priestor a boli postavené hlavne z dreva a rašeliny.
Typické domy Vikingov boli prízemné a postavené z brvien, ich strechy boli pokryté šindľami, rašelinou alebo slamou.
Domy mali rôzne dĺžky, niektoré dosahovali aj 80 metrov. Ich šírku určovali rozmery stropných trámov.
Priečniky podopierali stĺpy usporiadané v dvoch radoch, pozdĺž celej budovy.
Podlaha bola z udupanej hliny alebo bola pokrytá drevenými doskami.
Zariadenie bolo jednoduché. Pri stenách boli umiestnené lavice pokryté zvieracími kožami a kožuchmi, ktoré sa počas dňa používali na sedenie a v noci na spanie. V obytných budovách sa nachádzalo otvorené ohnisko, ktoré sa používalo na varenie a pečenie, respektíve bolo aj zdrojom tepla.

Drevené domy stáli blízko pri sebe pozdĺž úzkych uličiek pokrytých drevom.
Vykopávali aj priekopy, ktoré odvádzali vodu.
Cintorín bol na kraji osídlenia, ale v rámci ochranného valu.
Mimo ochranného valu sa nachádzali polia, pasienky a lesy, ktoré poskytovali základný stavebný materiál.

Súvisiace extra

Vikingský náčelník (10. storočie)

Vikingskí vodcovia boli volení spomedzi príslušníkov kmeňa, podľa princípu práva krvi alebo činu.

Vikinská loď (10. storočie)

Títo výborní námorníci a stavitelia lodí sa plavili po moriach a riekach na veľké vzdialenosti.

Ťažba ropy v mori (Nórsko)

Vrtná plošina Troll je najväčšou morskou platformou na svete. Váži 656 000 ton, jej výška je 472 metrov a približne 170 metrov siaha nad úroveň vody.

Dediny s jednou ulicou

Dediny so sídlami v údoliach sa obvykle skladajú z domov postavených na dlhých a úzkych pozemkoch.

Polynézska rodinná usadlosť (Samoa, 15 storočie)

Budovy tradičnej samojskej rodinnej usadlosti odzrkadľujú výnimočnú kultúru miestnych obyvateľov.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Vikingský drevený kostol (Borgund, 13. storočie)

Drevený kostol sa v Nórsku zachoval v pôvodnej stredovekej forme.

Stredoveká kováčska dielňa

Práca kováčov bola jedna z prvých povolaní v dejinách ľudstva a stala sa ešte dôležitejším počas stredoveku.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Added to your cart.