Veterný mlyn

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Technológia

Kľúčové slová

Veterný mlyn, frézovanie zrná, Vodná píla, mlynský kameň, veterná energia, brzdový kotúč, lopata, Kinetická energia, mechanické práce, obnoviteľná energia, technika

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý mlyn nepatrí k tradičným typom mlynov?
 • Ja nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nMlyny sa používali iba na mletie obilia.
 • Na čo premieňa veterný mlyn kinetickú energiu vetra?
 • Pomocou čoho sa odovzdáva\nrotačná energia hlavného hriadeľa\nzvislým hriadeľom?
 • Do čoho sa sypalo obilie?
 • Ktorý nástroj sa používal na mletie pevného materiálu?
 • Kto pracuje v mlyne?
 • Čo nepatrí k obnoviteľným zdrojom energie?
 • Kde sa nachádzajú mlynské kamene?
 • Ako sa nazýval "pán" veterného mlyna?
 • Prečo mali mlyny dva protiľahlé vchody?
 • Ako sa zvyčajne nazývalo\nnajspodnejšie podlažie veterných mlynov?
 • Kde sa dostávalo melivo padajúce cez potrubie?
 • Ja nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKeď sa zmenil smer vetra, vedeli zmeniť smer lopatiek.
 • Pomocou čoho otáčali vrch mlyna?
 • Ako sa zvyčajne nazývalo to podlažie veterného mlynu,\nkde sa nachádzali mlynské kolesá?
 • Zvyčajne ktorý z dvoch mlynských kameňov položených na sebe sa otáčal?
 • Ako sa nazýval hriadeľ hlavného ozubeného kolesa?
 • Ja nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPočet prevádzkovaných párov mlynských kameňov závisel od sily vetra.
 • Čo sa nachádzalo\nnajvyššie v obvyklom veternom mlyne?
 • Čo sa nachádzalo\nnajvyššie v obvyklom veternom mlyne?
 • Čo sa nachádzalo\nnajnižšie v obvyklom veternom mlyne?
 • Čo sa nachádzalo\nnajnižšie v obvyklom veternom mlyne?
 • Kde sa objavili prvé veterné mlyny?
 • Kde boli postavené najvyspelejšie veterné mlyny v 17. storočí?
 • Na čo premieňa hriadeľ silu vznikajúcu na lopatkách?
 • Ako sa premiestňovali vrecia s múkou medzi jednotlivými podlažiami?
 • Čo obklopovalo mlynské kamene?
 • Zvyčajne koľko podlaží mal vežový veterný mlyn?
 • Prečo mal vrch holandských veterných\nmlynov kužeľový tvar?
 • Aký materiál nebol typický\npre veterné mlyny?
 • Ako zabránili poškodeniu konštrukcie mlyna v prípade víchrice?
 • Čo platí pre lopatky veterných mlynov?
 • Čím bola zvyčajne pokrytá drevená konštrukcia lopatiek?
 • Ktoré miesto nebolo vhodné na výstavbu veterného mlynu?

Scénky

Veterný mlyn

 • otáčací hriadeľ - Otáčacie koleso spájal s vnútornou konštrukciou mlyna otáčací hriadeľ.
 • otáčacie koleso - Otáčanie strechy realizovali pomocou otáčacieho kolesa.
 • veterné rameno - Koleso, ktoré sa nachádzalo na hornom podlaží a bolo spojené s veterným hriadeľom.
 • lopata - Mala drevenú kostru, ktorá bola pokrytá plátnom.
 • umelá základňa - Mlyny sa často stavali na umelé kopce, a to kvôli priaznivejším veterným podmienkam.
 • vchod - Na mlynoch boli často vytvorené na protiľahlých stranách dva vchody, aby sa do mlyna dalo dostať pri akejkoľvek polohe lopatiek.
 • strecha - Kužeľový tvar pochádza z Holandska a zabezpečuje priaznivejší odpor vzduchu.
 • voz

Prierez

 • prvé podlažie - Nazývalo sa aj ako múčne podlažie. Mlynár riadil prácu z tohto podlažia.
 • druhé podlažie - Nazývalo sa aj ako kamenné podlažie. Tu sa nachádzali mlynské kamene.
 • tretie podlažie - Tu sa nachádzalo veľké ozubené koleso, respektíve malé bubny, ktoré boli ním poháňané.
 • štvrté - Horné podlažie sa nazývalo aj ako podlažie veľkého bubna. Priamo pod strechou bol umiestnený veľký bubon.

Prvé podlažie

 • Prvé podlažie - Toto podlažie sa nazývalo aj ako múčne podlažie. Mlynár riadil prácu z tohto podlažia.
 • debna na múku - Melivo sa zbieralo do debien na múku na spodnom podlaží.
 • odtok múky - Melivo sa dostávalo do debien na múku cez potrubie.
 • rebrík - Pracovníci sa pohybovali medzi jednotlivými podlažiami mlyna na rebríkoch.

Druhé podlažie

 • druhé podlažie - Nazývalo sa aj ako kamenné podlažie. Tu sa nachádzali mlynské kamene.
 • mlynské kamene - Vo veterných mlynoch mohlo byť aj niekoľko párov týchto kameňov. Počas prevádzky sa zvyčajne otáčal iba vrchný kameň.
 • skriňa mlynského kameňa - Mlynské kamene zvyčajne obklopoval kryt vyrobený z dreva (alebo bol občas vyrobený z kameňa).
 • hriadeľ - Otáčal vrchný mlynský kameň.

Tretie podlažie

 • tretie podlažie - Tu sa nachádzalo veľké ozubené koleso, respektíve malé bubny, ktoré boli ním poháňané.
 • malé bubny - Odovzdávali rotačný pohyb získaný od veľkého ozubeného kolesa mlynským kameňom.
 • hlavné ozubené koleso - Poháňalo malé bubny.
 • os - Otáčala mlynské kamene pomocou malých bubnov.
 • pomocný hriadeľ - Spájal stĺpy, ktoré fixovali malé bubny.
 • vzpriamený hriadeľ - Os veľkého ozubeného kolesa.

Štvrté podlažie

 • štvrté podlažie - Horné podlažie sa nazývalo aj ako podlažie veľkého bubna. Priamo pod strechou bol umiestnený veľký bubon.
 • veľký bubon - Nachádzal sa na hornom podlaží a bol spojený so vzpriameným hriadeľom.
 • nosník - Podklad z tvrdého dreva bol pripevnený k vencovým trámom po obvode steny.
 • brzdiče - Na zastavenie rotácie lopatiek slúžilo brzdiace koleso, ktoré objímalo veterné koleso zo spodnej aj vrchnej strany.
 • veterný hriadeľ - Spájal veterné koleso s lopatkou.
 • lopatka - Mala drevenú kostru, ktorá bola pokrytá plátnom.
 • veterné rameno - Koleso, ktoré sa nachádzalo na hornom podlaží a bolo spojené s veterným hriadeľom.
 • kladky - Pred štítovým múrom veterný hriadeľ bol uložený na dvoch kladkách z liateho železa.

Pohon

 • mlynské kamene - Vo veterných mlynoch mohlo byť aj niekoľko párov týchto kameňov. Počas prevádzky sa zvyčajne otáčal iba vrchný kameň.
 • malé bubny - Odovzdávali rotačný pohyb získaný od veľkého ozubeného kolesa mlynským kameňom.
 • hlavné ozubené koleso - Poháňalo malé bubny.
 • os - Otáčala mlynské kamene pomocou malých bubnov.
 • veľký bubon - Nachádzal sa na hornom podlaží a bol spojený so vzpriameným hriadeľom.
 • veterné rameno - Koleso, ktoré sa nachádzalo na hornom podlaží a bolo spojené s veterným hriadeľom.
 • veterný hriadeľ - Spájal veterné koleso s lopatkou.
 • lopatka - Mala drevenú kostru, ktorá bola pokrytá plátnom.

Animácia

 • umelá základňa - Mlyny sa často stavali na umelé kopce, a to kvôli priaznivejším veterným podmienkam.
 • strecha - Kužeľový tvar pochádza z Holandska a zabezpečuje priaznivejší odpor vzduchu.
 • debna na múku - Melivo sa zbieralo do debien na múku na spodnom podlaží.
 • rebrík - Pracovníci sa pohybovali medzi jednotlivými podlažiami mlyna na rebríkoch.
 • mlynské kamene - Vo veterných mlynoch mohlo byť aj niekoľko párov týchto kameňov. Počas prevádzky sa zvyčajne otáčal iba vrchný kameň.
 • skriňa mlynského kameňa - Mlynské kamene zvyčajne obklopoval kryt vyrobený z dreva (alebo bol občas vyrobený z kameňa).
 • veterný hriadeľ - Spájal veterné koleso s lopatkou.
 • veterné rameno - Koleso, ktoré sa nachádzalo na hornom podlaží a bolo spojené s veterným hriadeľom.

Rozprávanie

Mechanické konštrukcie, ktoré zužitkovávali energiu vetra, teda veterné mlyny sa prvýkrát objavili v Perzii v prvých storočiach po Kristovi. Ich najvyspelejšie exempláre vznikli v Holandsku v 17. storočí, ktoré sú známe ako vežaté alebo holandské veterné mlyny.

Veterné mlyny sa zvyčajne stavali na vyšších - prírodných alebo umelých - kopcoch, kde mohol vietor voľne prúdiť.
Strecha holandských veterných mlynov postavených z dreva, hliny, tehál a kameňa bola navrhnutá tak, aby zabezpečovala čo najmenší odpor vzduchu.
Veža bola umiestnená na objímke, ktorá sa dala otáčať po kruhovej dráhe, vďaka čomu vždy bolo možné nastaviť krídla do správneho smeru.

Vnútorná konštrukcia mlyna bola rozdelená na niekoľko úrovní, zvyčajne na tri. Vo veži sa nachádzalo tzv. veterné koleso, jeden z najdôležitejších komponentov konštrukcie.
Aerodynamická sila vznikajúca na krídlach sa menila na osi krídel na rotačný pohyb.
Veterné koleso spojené s osou rotačný pohyb odovzdávalo zvislému hlavnému hriadeľu.
Hlavný hriadeľ poháňal tri bočné hriadele. Tie otáčali mlynské kamene nachádzajúce sa na druhom podlaží, ktoré mleli obilniny.
Mlynské kamene obklopoval kryt vyrobený z dreva alebo kameňa. Obilie sa dostávalo k mlynským kameňom cez násypku.
Melivo potom padalo cez potrubie do debien na múku, ktoré sa nachádzali na najnižšom podlaží.
Premiestňovanie vriec s múkou medzi jednotlivými podlažiami sa uskutočňovalo pomocou mechanických zdvíhacích zariadení, kým pracovníci používali rebríky.

Súvisiace extra

Suchý mlyn

Táto konštrukcia poháňaná zvieracou (alebo ľudskou) silou bola v prvom rade používaná na mletie obilia.

Vodný mlyn

Mechanické konštrukcie využívajúce vodný prúd už boli používané na rôzne účely aj v stredoveku.

Mláťačka (19. storočie)

Mláťačka je poľnohospodársky stroj používaný k získaniu zŕn obilia.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Ako funguje kombajn?

Kombajn je poľnohospodársky stroj, ktorý žne obilie.

Boj Holandska proti moru (17. storočie)

Obyvatelia severnej časti Holandska úspešne bojovali proti moru v sterdoveku ako aj v novoveku.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Meteorologické prístroje (základný)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Obilná sýpka v údolí Indu (Harappa)

Starí Indovia postavili už v staroveku obroské prirodzene vetrané sklady.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Typy ozubených kolies

Počas rotačného pohybu prenášajú kolesá moment sily.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Ako to funguje? - Impulzná turbína

Pomocou tejto animácie spoznáme štruktúru a fungovanie impulznej turbíny.

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Herónova guľa – aeolipyla

Herón z Alexandrie bol vynálezca prvého parného stroja aj keď ho sám považoval za hračku.

Added to your cart.