Veterná elektráreň

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Geografia

Kľúčové slová

veterná elektráreň, obnoviteľná energia, alternatívnych zdrojov energie, veterná farma, dychový, výroba energie, elektrický prúd, veterná turbína, ochrana životného prostredia, elektrická energia, transformátor, priateľský k životnému prostrediu, Energia, elektráreň, generátor, spoločnosť, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Veterná farma

  • veterná elektráreň

V tých oblastiach, kde často fúka silný vietor, možno zúžitkovať veternú energiu.
Veterná elektráreň premieňa kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu. Prúdenie vzduchu otáča lopatky, čím v generátore vzniká elektrická energia.
Veterná elektráreň nevylučuje škodlivé látky, ale jej hluk môže vyrušovať ľudí a zvieratá.
Produkcia energie je ekonomicky výhodná vtedy, ak sa inštaluje mnoho elektrární. Z tohto dôvodu málokedy môžeme vidieť iba jednu veternú turbínu, zvyčajne sa vytvárajú veterné farmy.

Princíp fungovania

  • anemometer vetromer
  • generátor

Cesta elektrickej energie

  • generátor
  • zemný kábel
  • elektrický prúd
  • elektrické vedenie
  • transformátor

Konštrukcia

  • 20-50 m
  • 50-120 m

Animácia

Rozprávanie

Veterná energia je obnoviteľným zdrojom energie, výroba elektriny pomocou veternej turbíny neznečisťuje životné prostredie. Veterné turbíny sa inštalujú v skupinách a vytvárajú tzv. veternú farmu. Pre inštaláciu je dôležitým faktorom dostatočné množstvo silného vetra na danom území, aby prevádzkovanie bolo ekonomicky výhodné.

Vietor poháňa lopatky turbíny, ktoré sa roztočia. Rotujúci hriadeľ poháňa generátor, ktorý z rotujúceho pohybu vyrába elektrický prúd. Prúd sa cez vedenie dostáva do transformátora, odkiaľ sa cez zemný kábel dostáva k elektrickému diaľkovému vedeniu, čím sa pripojí na elektrickú sieť.

Veterná energia je typom energie, ktorý je šetrný k životnému prostrediu. Inštalácia turbíny je relatívne lacná, neznečisťuje životné prostredie, jej prevádzkovanie spôsobuje minimálny hluk.

Nevýhodou je, že jednotlivé elektrárne značne menia vzhľad krajiny, naviac lopatky turbíny sú nebezpečné pre vtáky.

Jedna veterná turbína s vyšším výkonom je schopná pokryť dopyt po elektrine v prípade niekoľkých tisícok domácností.

Súvisiace extra

Ako to funguje? - Solárny panel, solárny termálny kolektor

Energiu zo slnečného žiarenia môžeme využiť pomocou solárnych panelov a solárnych termálnych kolektrov.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Pasívny dom

V pasívnom dome je možné zaistiť komfortnú vnútornú teplotu bez použitia tradičných vykurovacích a chladiacich systémov.

Systém elektrickej siete

Účelom elektrickej siete je poskytovať elektrinu pre spotrebiteľov.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor, ľadovcový vietor.

Inžinierske siete

Je to systém, ktorý spĺňa požiadavky spotrebiteľov ako sú zásobovanie vodou, odstraňovanie odpadových vôd, elektrina, teplo, plyn a telekomunikácie.

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Veterný mlyn

Veterný mlyn dokáže premienať energiu vetra na kynetickú energiu a je vhodný na vykonávanie rôznych druhov prác.

Vodný mlyn

Mechanické konštrukcie využívajúce vodný prúd už boli používané na rôzne účely aj v stredoveku.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Znečistenie životného prostredia

Priamy negatívny vplyv ľudstva na životné prostredie sa nazýva znečistenie.

Znečistenie ovzdušia

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia ovzdušia v priemysle, poľnohospodárstve a v mestách.

Added to your cart.