Vegetatívne orgány rastlín

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Biológia

Kľúčové slová

rastlinných orgánov,, Orgán, list, predný väz, koreň, zemiaky, Rastlina, mrkva, hrášok, kaktus, žilnatý list, hlavný koreň, rozptýlené korene, bočný koreň, koreňový vlások, modifikácie koreňa, modifikácia stonky, modifikácia listu, úponky, list na chytanie hmyzu, hľuza, cibuľa, sukulentná stonka, oporné korene, zásobný kolovitý koreň, rastlinných tkanív, cievny zväzok, pokožka, xylém (beľ), floém, kambium, parenchým, mezofyl, stoma, rast, Fotosyntéza, vyparovanie, turgor, Vstrebávanie, Výmena plynov, sebestačný, rastlina, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Vegetatívne orgány

 • koreň
 • stonka
 • list

Vegetatívnymi orgánmi suchozemských cievnatých rastlín sú koreň, stonka a list.

Koreň má dve hlavné funkcie: upevňuje rastlinu v pôde a umožňuje absorpciu vody a minerálnych látok z pôdy. Koreňový vrchol ochraňuje koreňová čiapočka. Jej bunky produkujú sliz, ktorý zmierňuje trenie medzi rastúcim koreňom a pôdou.

Koreň rastie vďaka sústavnému deleniu koreňových buniek nachádzajúcich sa okolo pokojového centra. Tie vytvárajú smerom nadol koreňovú čiapočku a smerom nahor diferencované bunky.

Z pokožkových buniek koreňa vznikajú koreňové vlásky, ktoré transportujú z pôdy do koreňa vodu a rozpustené minerálne látky. Absorbované látky sa v koreni transportujú do xylému dvoma cestami: cez cytoplazmu buniek a bunkové steny.

Koreň a stonka predstavujú hlavnú os rastliny. Cievne zväzky stonky zabezpečujú prúdenie tekutín medzi orgánmi rastliny. V rámci cievnych zväzkov xylém je zodpovedný za transport vody a minerálnych látok a floém za transport organických látok vzniknutých počas fotosyntézy.

List je orgánom fotosyntézy, výmeny plynov a odparovania. Je zvyčajne plochý a má väčší povrch. Pokožka listu je jednovrstvová a nachádzajú sa na nej prieduchy. Cez prieduchy prebieha fotosyntetická výmena plynov a odparovanie. Odparovanie vodnej pary vytvára záporný tlak vnútri listu, čo prispieva k pohybu vody v xyléme.

Floém napĺňajú molekulami cukru mezofylové bunky v jeho blízkosti. Naplnenie spôsobuje nízky vodný potenciál vo floéme, preto zo xylému difundujú do floému molekuly vody. Vtekajúca voda spôsobí vo floéme vysoký turgor, čo vedie k pohybu tekutín.

Koreň

 • hlavný koreň
 • bočný koreň
 • koreňové vlásky

Stonka

 • článok - Nachádza sa medzi uzlami.
 • uzol - Z neho vyrastajú listy a púčiky.

List

 • stopka
 • líce listu
 • rub listu
 • listová žilnatina
 • listová čepeľ

Animácia

 • koreň
 • stonka
 • list
 • hlavný koreň
 • bočný koreň
 • koreňové vlásky
 • koreňová čiapočka - Jej bunky chránia vrchol koreňa.
 • koreňový vrchol - Delením jeho buniek vzniká koreň.
 • pokojové centrum - Jeho bunky sa delia iba zriedkavo.
 • xylém - Transportuje vodu a v nej rozpustené minerálne látky od koreňa do ostatných častí rastliny.
 • floém - Transportuje organické látky z listov do ostatných častí rastliny.
 • meristém - Je zodpovedný za tvorbu bočných koreňov.
 • koreňový vlások - Zodpovedá za absorpciu vody a minerálnych látok.
 • bunková stena
 • pokožková bunka
 • parenchymatická bunka
 • xylém - Transportuje vodu a v nej rozpustené minerálne látky od koreňa do ostatných častí rastliny.
 • bunková cesta - Voda a minerálne látky prechádzajú cez bunkové membrány a cytoplazmu.
 • apoplastická cesta - Voda a minerálne látky prechádzajú mimo bunkovej membrány, cez bunkové steny a medzi bunkami.
 • xylém - Transportuje vodu a v nej rozpustené minerálne látky od koreňa do ostatných častí rastliny.
 • floém - Transportuje organické látky z listov do ostatných častí rastliny.
 • základná bunka
 • kambium - Meristém zodpovedný za hrubnutie stonky. Vytvára bunky xylému a floému.
 • prieduch - Cez neho sa odparuje vodná para.
 • xylém - Transportuje vodu a v nej rozpustené minerálne látky od koreňa do ostatných častí rastliny.
 • floém - Transportuje organické látky z listov do ostatných častí rastliny.
 • mezofylová bunka - Obsahuje veľké množstvo chloroplastov, v ktorých prebieha fotosyntéza.
 • xylém - Transportuje vodu a v nej rozpustené minerálne látky od koreňa do ostatných častí rastliny.
 • floém - Transportuje organické látky z listov do ostatných častí rastliny.

Rozprávanie

Vegetatívnymi orgánmi suchozemských cievnatých rastlín sú koreň, stonka a list.

Koreň má dve hlavné funkcie: upevňuje rastlinu v pôde a umožňuje absorpciu vody a minerálnych látok z pôdy. Koreňový vrchol ochraňuje koreňová čiapočka. Jej bunky produkujú sliz, ktorý zmierňuje trenie medzi rastúcim koreňom a pôdou.

Koreň rastie vďaka sústavnému deleniu koreňových buniek nachádzajúcich sa okolo pokojového centra. Tie vytvárajú smerom nadol koreňovú čiapočku a smerom nahor diferencované bunky.

Z pokožkových buniek koreňa vznikajú koreňové vlásky, ktoré transportujú z pôdy do koreňa vodu a rozpustené minerálne látky. Absorbované látky sa v koreni transportujú do xylému dvoma cestami: cez cytoplazmu buniek a bunkové steny.

Koreň a stonka predstavujú hlavnú os rastliny. Cievne zväzky stonky zabezpečujú prúdenie tekutín medzi orgánmi rastliny. V rámci cievnych zväzkov xylém je zodpovedný za transport vody a minerálnych látok a floém za transport organických látok vzniknutých počas fotosyntézy.

List je orgánom fotosyntézy, výmeny plynov a odparovania. Je zvyčajne plochý a má väčší povrch. Pokožka listu je jednovrstvová a nachádzajú sa na nej prieduchy. Cez prieduchy prebieha fotosyntetická výmena plynov a odparovanie. Odparovanie vodnej pary vytvára záporný tlak vnútri listu, čo prispieva k pohybu vody v xyléme.

Floém napĺňajú molekulami cukru mezofylové bunky v jeho blízkosti. Naplnenie spôsobuje nízky vodný potenciál vo floéme, preto zo xylému difundujú do floému molekuly vody. Vtekajúca voda spôsobí vo floéme vysoký turgor, čo vedie k pohybu tekutín.

Súvisiace extra

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Stavba listu

Animácia zobrazuje hlavné typy listov a rozdiel medzi listami jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Životný cyklus rastlín

Vývoj machorastov, papraďorastov, nahosemenných a krytosemenných rastlín charakterizuje striedanie generácií.

Jabloň

Jablko je celosvetovo jedným z najobľúbenejších ovocí.

Jarné cibuľové rastliny

Zoznámime sa s tulipánom, narcisom, snežienkou a stavbou ich kvetu.

Jedlé druhy ľuľkovitých

Mnohé rastliny, ktoré sú dôležité z hľadiska ľudskej výživy, patria k ľuľkovitým.

Kukurica

Je jednou z najdôležitejších jednoklíčnolistových plodín.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Kvety krytosemenných rastlín

Pomocou tejto animácie môžete spoznať jednotlivé typy kvetov krytosemenných rastlín

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Povrchové napätie

Povrchové napätie je charakteristickou vlastnosťou kvapalín, ktorá im umožňuje nadobudnúť tvar s najmenším možným povrchom.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Trsť a pálka

Veľké, kozmopolitné, jednoklíčnolistové rastliny, ktoré rastú na okraji stojatých vôd.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Porovnanie pravých a nepravých plodov.

Pravý plod, na stavbe plodu sa zúčastňujú len piestiky. Nepravý plod na stavbe plodu sa zúčastňujú aj iné časti kvetu okrem piestika.

Added to your cart.