Varaždinský hrad (16. storočie)

Varaždinský hrad (16. storočie)

Tento dobre zachovaný hrad, ktorý sa nachádza na území Chorvátska, je dôstojným strážcom pamiatok slávnych storočí.

Dejepis

Kľúčové slová

Varaždin, Hrad, pevnostnej architektúry, opevneie, architektúra, Chorvátsko, Mesto, pohraničná pevnosť, Dráva, renesancia, Krajiny opevnenia, Veža, Árpád dynasty, hradná priekopa, palisáda, Uhorské kráľovstvo, rondel, gotika, zákaz, kanónová veža, Obrana, v novoveku, v stredoveku, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Varaždin

Stavba

  • kanál - Privádzal vodu z rieky Dráva do hradnej priekopy.
  • vnútorný hrad - Časť pevnosti, ktorá bola najlepšie chránená aj vďaka vonkajšiemu hradu.
  • bašta
  • val - Vonkajšie hrady boli zvyčajne obklopené pevnou ohradou a priekopou. Ohrada bola zhotovená z dreva a zeme. Tzv. vystlaná ohrada bola najpevnejšia.
  • mesto
  • veža
  • vonkajší hrad - Prvá obranná línia, ktorá obklopovala vnútorný hrad.
  • vodná priekopa
  • most

Vnútorný hrad

Vonkajší hrad

Animácia

Rozprávanie

Prvá zmienka o Varaždinskom hrade sa nachádza v listine maďarského kráľa Bela III., ktorá pochádza z roku 1181.
V časoch Bela IV. v slobodnom kráľovskom meste stálo iba hradisko, ktoré bolo po ničivých tatárskych vpádoch znova postavené.
V polovici 15. storočia vtedajší majiteľ, Ulrich Celjský ho prestaval na gotický kamenný hrad. Ten sa stal dôležitou súčasťou južnej pevnosti, ktorej úlohou bolo zastaviť tureckú expanziu.
O sto rokov neskôr hrad podstúpil ďalšie radikálne zmeny. Hrad bol posilnený a rozšírený v súlade s vtedajšími princípmi vojenskej architektúry, a vznikol tak renesančný komplex.
Na začiatku 17. storočia hrad sa dostal do vlastníctva rodiny Erdődyovcov, ktorá ho vlastnila až do roku 1925.
Tento dobre zachovaný hrad, ktorý sa nachádza na území Chorvátska, je dôstojným strážcom pamiatok slávnych storočí.

Súvisiace extra

Stredoveké veže a bašty

Konštrukcia hradov mala paralelný vývoj s vojenskou technikou.

Belehrad (15. storočie)

Hrad Belehradu bol jedným z najdôležitejších hradov v systéme protitureckých pohraničných pevností.

Hrad Gyula (16. storočie)

Tehlový hrad v juhovýchodnom Maďarsku, jeho najstaršie časti boli pravdepodobne postavené na konci 14. storočia.

Hrad Szigliget (17. storočie)

Pevnosť bola členom reťazca opevnenia vybudovaná, aby ochraňovala pred osmanskými útočníkmi. Jej stavba začala v 13. storočí.

Hrad Veľkého Varadína (Oradea, 1775)

Pevnosť "Brány Sedmohradska" Veľkého Varadína (Oradea), je ukážkovým príkladom pevnostnej stredovekej architektúry.

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Jágerský hrad (16. storočie)

Jágerský hrad získal svoju konečnú podobu v 16. storočí a stal sa jedným z reťaze stredovekých pohraničných hradov.

Mirský zámok (17. storočie)

Mirský zámok, ktorý sa nachádza v bieloruskom meste Mir, bol postavený v goticko-renesančnom slohu.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Ragusa (Chorvátsko, 16. storočie)

Dnes toto mesto poznáme ako Dubrovník. Je to chorvátske mesto s vynikajúcou polohou a veľkolepou architektúrou. Svoj najväčší rozkvet zažívalo v 16. storočí.

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Londýnsky Tower

Pútavá história stavebného komplexu Tower sa píše už takmer tisíc rokov.

Vyvýšenina v Szabolcsi

Trojuholníkové opevnenie bolo používané vodcom zo starých maďarských kmeňov v čase maďarského dobývania.

Ivan Meštrović: Dejiny Chorvátov

Najslávnejšia práce legendárneho chorvátskeho sochára Zobrazuje ženskú postavu oblečenú v kroji.

Socha Apoxyomenosa

Táto svojrázna staroveká grécka socha bola nájdená na dne Jadranského mora.

Added to your cart.