Ukrajinský kozák (17. storočie)

Ukrajinský kozák (17. storočie)

Kozáci, ktorí boli členmi nezávislej polovojenskej komunity, zohrávali v dejinách Ukrajiny veľmi dôležitú úlohu.

Dejepis

Kľúčové slová

kozák, Ukrajina, szláv, step, jazdec, vojak, bojovník, Vojsko, zbrane, Rusko, sila, nezávislý, Východná Európa, 17. storočia, light jazdec, neregulárne vojsko, Oblečenie, v novoveku, dejepis

Súvisiace extra

Slovanskí bojovníci

Bojovníci slovanských národov sa v stredovekej Európe tešili veľkej úcte.

Slovania

Väčšina slovanských národov, ktoré sa delia na tri veľké skupiny, v súčasnosti žije v 14 európskych krajinách.

Domestic horse

Horses are domesticated odd-toed ungulates that are used for many purposes.

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Mongolský bojovník (13. storočie)

Vďaka obávaným bojovníkom Mongoli vytvorili rozsiahlu ríšu.

Obliekanie starých Maďarov (10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Tureckí vojaci (16. storočie)

V osmanskej armáde boli janičiari (platení bojovníci) ako aj spahiovia.

Hajdúch (Maďarskí vojaci v 16. storočí)

István Bocskay vytvoril úspešnú armádu z bývalých ozbrojených pastierov kráv.

Štáty sveta

Prostredníctvom cvičenia na troch úrovniach obtiažnosti sa učíme o štátoch sveta ich geografickom umiestnení, hlavných mestách a ich vlajkách.

Chrám svätého Alexandra Nevského (Sofia, 20. storočie)

Tento pravoslávny chrám postavený v novobyzantskom štýle je jeden zo symbolov bulharského hlavného mesta.

Kroje západnej Európy (Nový vek, 17. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Added to your cart.