Uhličitan vápenatý (CaCO₃)

Vápenec má široké využitie v priemysle.

Súvisiace extra

Bromovodík (HBr)

Je to jeden z halogenovodíkov. Je neorganický, používa sa pre výrobu alkylových bromidov.

Fluorovodík (HF)

Jeden z halogénvodíkov, vysoko agresívna látka.

Oxid fosforečný (P₂O₅)

Vzniká ako biely dym počas spaľovania fosforu.

Oxid uhoľnatý (CO) prvý stupeň

Bezfarebný jedovatý plyn bez zápachu, vysoko toxický pre ľudí a zvieratá.

Kyselina dusičná (HNO₃)

Je jedným z kyslíkatých kyselín dusíka. Je bezfarebná kyselina so štipľavým zápachom, má...

Hydroxidový ión (OH⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Jódny krištáľ

Pevná, sivá látka, ktorá sublimuje pri zahrievaní. Jódová tinktúra je roztok jódu v liehu.

Ako môžeme triediť chemické reakcie?

Prostredníctvom experimentov môžete spoznať rôzne typy chemických reakcií.

Added to your cart.