Ucho, mechanizmus sluchu

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré sú potom spracované v mozgu.

Súvisiace extra

Svalové tkanivo

V ľudskom tele sa nachádzajú tri typy svalového tkaniva: hladké, priečne pruhované a srdcové.

Sliny, multifunkčná telesná tekutina

V tejto lekcii sa dozviete zaujímavé informácie o tejto výnimočnej tekutine.

Reflex bolesti

Reflex bolesti zabezpečuje odstúpenie od zdroja bolesti.

Pohlavná bunka

Zygota je bunka ktorá vznikne po splynutí dvoch pohlavných buniek gamét.

Močová sústava

Močová sústava zabezpečuje vylučovanie škodlivých a nepotrebných látok z organizmu.

Čo by sa malo objavovať na našom tanieri?

Táto animácia vám pomôže osvojiť si základné poznatky súvisiace so zdravým stravovaním.

Limbický systém

Limbický systém zohráva dôležitú úlohu pri učení a vytváraní emócií.

Z koho môže byť dobrý strážca?

Učivo o našich zmyslových orgánoch, ich funkciách a ochrane.

Added to your cart.