Ucho a sluchové vnímanie

Ucho a sluchové vnímanie

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré potom spracováva mozog.

Biológia

Kľúčové slová

sluch, ucho, sluchový orgán, zmyslový orgán, vnímanie, tonotopia, stredné ucho, vnútorné ucho, kochleárne nerv, sluchová dráha, sluchová kôra, Sluchové kostičky, Slimák, Cortiho orgán, zvukovod, Eustachova trubica, ušný bubienok, kladivo, nákova, strmeň, Reissnerova membrána, podnet, impulz, polkruhové kanály, ľudský, biológia

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorý hlavový nerv nazývame aj polohovosluchovým nervom?
 • Kde sa nachádzajú sluchové kostičky?
 • Aké zvuky sa pohlcujú v spodnej časti slimáka?
 • V akom frekvenčnom rozsahu dokáže zdravé ľudské ucho vnímať zvuk?
 • Pravda alebo lož? Signál sa vytvára vplyvom zvukových vibrácií v Eustachovej trubici.
 • Kde rozvibrujú bazilárnu membránu vibrácie s nižšou frekvenciou, ktoré sú generované hlbšími zvukmi?
 • Kde sa vytvára sluchový vnem?
 • Ktorá z nasledujúcich nie je sluchová kostička?
 • Aké tkanivo tvorí najväčšiu časť ušnice?
 • Kde sa v uchu nachádza slimák?
 • Kde sa vytvára v uchu elektrický signál?
 • Pravda alebo lož? Spodok strmienka zapadá do oválneho okienka slimáka.
 • Pravda alebo lož? Druhým názvom Eustachovej trubice je sluchová trubica.
 • Pravda alebo lož? Nákovka je vonkajšia sluchová kostička, ktorá sa dotýka bubienka.
 • Pravda alebo lož? Zvuk danej frekvencie vytvára signál vždy v tej istej časti slimáka.
 • Pravda alebo lož? Slimák je vyplnený tekutinou, ktorú rozvibruje pohyb strmienka.
 • Čo spája bubienkovú dutinu s nosohltanovou dutinou?
 • Čo oddeľuje vonkajšie ucho od stredného ucha?
 • V ktorom laloku sa nachádza sluchové centrum?

Scénky

Sluchové vnímanie

Ucho

Sluchové kostičky

Slimák

Cortiho orgán

Tonotópia

Rozprávanie

Zvuk je vibráciou vzduchu, vnímame ho ušami. Zdravé uši vnímajú zvukové vlny s frekvenciou približne od 20 do 20 000 Hz. Starnutím a vplyvom hlukovej záťaže sa tento rozsah zužuje.

Zvukové vlny vytvárajú vo vnútornom uchu signály, ktoré sú prenášané sluchovým nervom a sluchovými dráhami do sluchového centra mozgovej kôry. Sluchový vnem sa vytvára v mozgovej kôre.

Zvukové vlny zachytáva ušnica a vedie ich do vonkajšieho zvukovodu. Zvuk rozvibruje bubienok, ktorý uzatvára zvukovod.
Vibrácie bubienka prenášajú k slimáku sluchové kostičky - kladivko, nákovka a strmienok.

Spodok strmienka zapadá do oválneho okienka slimáka. Bazilárna membrána je umiestnená vo vnútri slimáka, vedie pozdĺž slimáka až po jeho špičku, kde sa zahne a pokračuje v Reissnerovej membráne. Membrány rozdeľujú slimáka pozdĺžne na 3 kanály: vestibulárny, slimákový a bubienkový kanál.

Strmienok rozvibruje tekutinu, ktorou je vyplnený slimák. Vibrácie s vyššou frekvenciou, ktoré vznikajú pri vyššom zvuku, sú pohltené na spodku slimáka a rozvibrujú bazilárnu membránu. Vibrácie s nižšou frekvenciou, ktoré vznikajú pri hlbšom zvuku, rozvibrujú bazilárnu membránu na vrchu slimáka. Keď dôjde k pohlteniu vibrácie, vytvorí sa elektrický signál, ktorý sa prenáša do mozgu. Miesto vzniku signálu kóduje teda výšku zvuku: to je tonotópia.

Elektrické signály sa tvoria v Cortiho orgáne.
Vplyvom vibrácií, ktoré sa šíria v slimáku, sa tektoriálna membrána pritlačí k vláskovým bunkám na bazilárnej membráne, vlásky sa ohnú a vytvorí sa signál. Cortiho orgán takýmto spôsobom mení vibrácie na elektrické signály, ktoré sú prostredníctvom vlákien sluchového nervu prenášané do mozgu a potom cez sluchové dráhy do mozgovej kôry. Sluchový vnem sa tvorí v mozgovej kôre.

Súvisiace extra

Čo by sa malo objavovať na našom tanieri?

Táto animácia vám pomôže osvojiť si základné poznatky súvisiace so zdravým stravovaním.

Kosti hornej končatiny

Kosti hornej končatiny sú tvorené z pletenca ramenného a paže.

Nadobličky

Nadobličky sú endokrinné žľazy, ktoré sú zodpovedné za udržiavanie homeostázy a reakcie v...

Srdcový infarkt

Príčinou infarktu je upchatie vencovitých tepien. Je to jeden z najčastejších príčin úmrtia.

Základná resuscitácia

V prípade náhlej nevoľnosti alebo úrazu musíme vedieť, ako uskutočniť základnú resuscitáciu (BLS).

Vrstvy kože

Koža je mäkký vonkajší obal nášho tela, ktorý sa skladá z troch vrstiev: pokožky, zamše a...

Aké je rozlíšenie ľudského oka?

Je rozlíšenie nášho oka porovnateľné s dnešnými filmami špičkovej kvality?Aké je rozlíšenie...

Anatómia kostrových svalov

Táto animácia zobrazuje jemnú molekulárnu štruktúru a mechanizmus svalov.

Added to your cart.