Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Súvisiace extra

Kyjonožce

Dravé zvieratá, ktoré boli vodnými článkonožcami žijúcimi v paleozoiku.

Dront nelietavý (dodo)

Už vyhynutý vták dodo, ktorý bol neschopný na let, sa stal symbolom vyhynutých živočíchov.

Rozmanitosť orgánov detekujúcich svetlo

V priebehu evolúcie sa nezávisle od seba vyvinulo viacero typov zrakových orgánov.

Apatosaurus

Bylinožravý dinosaurus s mohutnou stavbou tela a dlhým krkom.

Pytón tigrovitý

V živočíšnej ríši existujú aj také druhy, ktorým stačí prijať potravu raz za mesiac, resp....

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je...

Migrácia zvierat

Niektoré zvieratá prejdú kvôli prežitiu aj obrovské vzdialenosti.

Jež západný

Jež západný sa bráni skrútením do klbka pomocou svojich pichliačov.

Added to your cart.