Typy hviezd

Typy hviezd

Priebeh vývoja priemerných a ťažkých hviezd.

Geografia

Kľúčové slová

Hviezda, Vývoj hviezda, hmlovina, červený obor, planetárna hmlovina, biely trpaslík, červený nadobor, supernova, neutrónová hviezda, Čierna diera, astronomický objekt, astronómia, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Životný cyklus hviezd

 • hmlovina - Hviezdy vznikajú jej zhustením.
 • priemerná hviezda - Do tejto skupiny patrí aj Slnko, je najčastejším typom hviezdy v univerze. Vnútri týchto hviezd sa počas jadrovej fúzie vodík mení na hélium a uvoľňuje sa energia. Tieto hviezdy majú dlhú životnosť, napríklad Slnko má takmer 5 miliárd rokov a fúzia vodíka v ňom prebieha aspoň 10 miliárd rokov. Keď vodík začne ubúdať, hviezda sa premení na červeného obra.
 • červený obor - Keď sa vo hviezde začne míňať palivo jadrovej fúzie, fúzia sa spomalí. Pri spomalení fúzie klesá tlak žiarenia, ktorý vyvažuje gravitáciu, a preto sa gravitácia dostáva do prevahy. Následkom toho sa hviezda začne zmršťovať. Vplyvom zvyšujúcej sa hustoty sa spustí fúzia atómových jadier hélia na uhlík, teplota sa zvyšuje, vonkajšia vrstva hviezdy sa nafúkne: vznikne červený obor.
 • planetárna hmlovina - Keď sa palivo fúzie začne míňať, jadro hviezdy sa ešte viac stiahne, kým vonkajšia vrstva sa rozptýli a vytvorí planetárnu hmlovinu.
 • biely trpaslík - Stiahnuté jadro červeného obra. Sťahovanie zastaví zvyšujúci sa tlak. (Ak je hmotnosť výrazne väčšia ako v prípade Slnka, hviezda sa zmrští na neutrónovú hviezdu alebo čiernu dieru.) Hustota bieleho trpaslíka je vysoká: jeho hmotnosť možno prirovnať k hmotnosti Slnka a rozmery k rozmerom Zeme. V jeho vnútri neprebieha jadrová fúzia, hviezda vyžaruje svoju zvyšnú energiu niekoľko miliárd rokov a postupne chladne a bledne.
 • ťažká hviezda - Ak je hmotnosť hviezdy výrazne väčšia ako v prípade Slnka, zmrští sa na neutrónovú hviezdu alebo čiernu dieru. Vo hviezdach s veľkou hmotnosťou sa palivo jadrovej fúzie míňa rýchlejšie, ako v prípade bežných hviezd.
 • červený nadobor - Ako sa míňa vodík, vo hviezdach s veľkou hmotnosťou sa spomaľuje jadrová fúzia. Kvôli znižovaniu tlaku žiarenia sa jadro hviezdy začne zmršťovať. Vo zmršťujúcom sa jadre sa spustí fúzia atómových jadier hélia a vonkajšia vrstva hviezdy sa nafúkne: vznikne červený superobor. K najväčším známym hviezdam vesmíru patrí VY Canis Majoris, ktorej priemer je 1400-krát väčší ako priemer Slnka. V červenom superobrovi sa počas fúzie vytvárajú čoraz ťažšie prvky. Nevytvárajú sa však prvky, ktoré by boli ťažšie ako železo, preto sa produkcia energie po istom čase zastaví a jadro hviezdy sa znova začne zmršťovať. Kvôli veľkej hmotnosti zvyšujúci sa tlak nedokáže zastaviť zmršťovanie, protóny a elektróny sú stlačené do neutrónov.
 • supernova - Jadro sa zmrští na neutrónovú hviezdu a vonkajšia vrstva je strhnutá pri veľkej explózii. Materiál, ktorý sa rozletí počas explózie supernovy, je bombardovaný neutrínom, a tak vznikajú jadrá atómov, ktoré sú ťažšie ako železo. Ťažké atómové jadrá vesmíru pochádzajú z explózií supernovy. Jas explózie supernovy na krátku dobu prekoná aj jas galaxií. Po niekoľkých týždňoch zblednú, ale za tento čas vyžiaria viac energie, ako Slnko počas svojho celého životného cyklu.
 • neutrónová hviezda - Ich priemer zvyčajne dosahuje 10-20 km a ich hmotnosť predstavuje 1-2-násobok hmotnosti Slnka. Majú obrovskú hustotu: jeden cm³ ich materiálu má hmotnosť približne niekoľkých stoviek miliónov ton.
 • čierna diera - Ak je hmotnosť zmršťujúceho sa jadra hviezdy dostatočne veľká, zmrštenie sa nezastaví v stave neutrónovej hviezdy, ale pokračuje a vznikne tak čierna diera. Čierna diera dostala svoj názov na základe toho, že ani svetlo z nej nevie uniknúť. Jej hranicu tvorí horizont udalostí: pri jeho prekročení z čiernej diery nič neunikne, ani svetlo.

Vývojové fázy priemernej hviezdy

 • hmlovina - Hviezdy vznikajú jej zhustením.
 • priemerná hviezda - Do tejto skupiny patrí aj Slnko, je najčastejším typom hviezdy v univerze. Vnútri týchto hviezd sa počas jadrovej fúzie vodík mení na hélium a uvoľňuje sa energia. Tieto hviezdy majú dlhú životnosť, napríklad Slnko má takmer 5 miliárd rokov a fúzia vodíka v ňom prebieha aspoň 10 miliárd rokov. Keď vodík začne ubúdať, hviezda sa premení na červeného obra.
 • červený obor - Keď sa vo hviezde začne míňať palivo jadrovej fúzie, fúzia sa spomalí. Pri spomalení fúzie klesá tlak žiarenia, ktorý vyvažuje gravitáciu, a preto sa gravitácia dostáva do prevahy. Následkom toho sa hviezda začne zmršťovať. Vplyvom zvyšujúcej sa hustoty sa spustí fúzia atómových jadier hélia na uhlík, teplota sa zvyšuje, vonkajšia vrstva hviezdy sa nafúkne: vznikne červený obor.
 • planetárna hmlovina - Keď sa palivo fúzie začne míňať, jadro hviezdy sa ešte viac stiahne, kým vonkajšia vrstva sa rozptýli a vytvorí planetárnu hmlovinu.
 • biely trpaslík - Stiahnuté jadro červeného obra. Sťahovanie zastaví zvyšujúci sa tlak. (Ak je hmotnosť výrazne väčšia ako v prípade Slnka, hviezda sa zmrští na neutrónovú hviezdu alebo čiernu dieru.) Hustota bieleho trpaslíka je vysoká: jeho hmotnosť možno prirovnať k hmotnosti Slnka a rozmery k rozmerom Zeme. V jeho vnútri neprebieha jadrová fúzia, hviezda vyžaruje svoju zvyšnú energiu niekoľko miliárd rokov a postupne chladne a bledne.

Vývojové fázy ťažkej hviezdy

 • hmlovina - Hviezdy vznikajú jej zhustením.
 • ťažká hviezda - Ak je hmotnosť hviezdy výrazne väčšia ako v prípade Slnka, zmrští sa na neutrónovú hviezdu alebo čiernu dieru. Vo hviezdach s veľkou hmotnosťou sa palivo jadrovej fúzie míňa rýchlejšie, ako v prípade bežných hviezd.
 • červený nadobor - Ako sa míňa vodík, vo hviezdach s veľkou hmotnosťou sa spomaľuje jadrová fúzia. Kvôli znižovaniu tlaku žiarenia sa jadro hviezdy začne zmršťovať. Vo zmršťujúcom sa jadre sa spustí fúzia atómových jadier hélia a vonkajšia vrstva hviezdy sa nafúkne: vznikne červený superobor. K najväčším známym hviezdam vesmíru patrí VY Canis Majoris, ktorej priemer je 1400-krát väčší ako priemer Slnka. V červenom superobrovi sa počas fúzie vytvárajú čoraz ťažšie prvky. Nevytvárajú sa však prvky, ktoré by boli ťažšie ako železo, preto sa produkcia energie po istom čase zastaví a jadro hviezdy sa znova začne zmršťovať. Kvôli veľkej hmotnosti zvyšujúci sa tlak nedokáže zastaviť zmršťovanie, protóny a elektróny sú stlačené do neutrónov.
 • supernova - Jadro sa zmrští na neutrónovú hviezdu a vonkajšia vrstva je strhnutá pri veľkej explózii. Materiál, ktorý sa rozletí počas explózie supernovy, je bombardovaný neutrínom, a tak vznikajú jadrá atómov, ktoré sú ťažšie ako železo. Ťažké atómové jadrá vesmíru pochádzajú z explózií supernovy. Jas explózie supernovy na krátku dobu prekoná aj jas galaxií. Po niekoľkých týždňoch zblednú, ale za tento čas vyžiaria viac energie, ako Slnko počas svojho celého životného cyklu.
 • neutrónová hviezda - Ich priemer zvyčajne dosahuje 10-20 km a ich hmotnosť predstavuje 1-2-násobok hmotnosti Slnka. Majú obrovskú hustotu: jeden cm³ ich materiálu má hmotnosť približne niekoľkých stoviek miliónov ton.
 • čierna diera - Ak je hmotnosť zmršťujúceho sa jadra hviezdy dostatočne veľká, zmrštenie sa nezastaví v stave neutrónovej hviezdy, ale pokračuje a vznikne tak čierna diera. Čierna diera dostala svoj názov na základe toho, že ani svetlo z nej nevie uniknúť. Jej hranicu tvorí horizont udalostí: pri jeho prekročení z čiernej diery nič neunikne, ani svetlo.

Súvisiace extra

Mliečna cesta

Priemer našej galaxie je približne 100 tisíc svetelných rokov, obsahuje viac ako 100 miliárd hviezd, z ktorých jednou je Slnko.

Slnko

Priemer Slnka je asi 109 násobok priemeru Zeme. Väčšina z jeho hmotnosti sa skladá z vodíka.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Reťazová reakcia

Energia uvoľnená pri štiepení jadra môže byť použitá pre civilné a vojenské účely.

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Gravitačná vlna (LIGO)

Keď telesá s veľkou hmotnosťou vykonávajú zrýchľujúci sa pohyb, vznikajú okolo nich vlny v časopriestore, ktoré sa nazývajú gravitačnými vlnami.

Hubblov vesmírny ďalekohľad

Hubblov vesmírny ďalekohľad je umiestnený mimo zemskej atmosféry.

Keplerov vesmírny teleskop

Pomocou Keplerovho vesmírneho teleskopu hľadáme mimo našej slnečnej sústavy planéty podobné našej Zemi s podmienkami vhodnými pre život.

Kozmické sondy Voyager

Kozmické sondy Voyager boli prvé umelé objekty ktoré opustili slnečnú sústavu. Zbierajú údaje o vesmíre a nesú so sebou elektronickú platňu s nahrávkou o...

Misia Dawn

Zmapovaním Vesty a Ceres môžeme získať informácie o rannom období slnečnej sústavy a o formovaní terestriálnych planét.

Naši astronomickí susedia

Predstavenie susedných planét, hviezd a galaxií.

Obsevatórium

Observatóriá sú často postavené vo vysokých nadmorských výškach, aby sa minimalizovali vplyvy atmosférickej turbulencie.

Planéty, veľkosti

Okolo Slnečnej dráhy obiehajú terestiálne planéty, a joviálne planéty (plynné obry).

Teleskopy

Animácia prezentuje šošovkové a zrkadlové teleskopy používané v astronómii.

Zaujímavé fakty z geografie - Astronómia

Naša slnečná sústava nám ponúka mnoho zaujímavých faktov.

Vývoj nebeskej mechaniky

Animácia predstavuje diela astronómov a fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na vesmír.

Added to your cart.