Typy epiteliálnych tkanív

Typy epiteliálnych tkanív

Vnútorný a vonkajší povrch tela zvieraťa je pokrytý epitelom.

Biológia

Kľúčové slová

Typy epiteliálnych tkanív, epitelové tkanivá, šupka, cylindrický epitel, dlaždicového epitelu, cuboidal epitel, sliznice, rohovatejúci, nerohovatejúci, jednovrstvový, viacvrstvový, epitel s riasinkami, endotel, absorptive surface, keratinizovanými vrstva, mozoľ, ľudský, zviera, biológia

Súvisiace extra

Scénky

Jednovrstvový plochý epitel

 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej ležia epitelové bunky.
 • bunkové jadrá - Sú sploštené, nachádzajú sa v strede bunky.
 • ploché bunky

Jednovrstvový kubický epitel

 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej ležia epitelové bunky.
 • bunkové jadrá - Sú okrúhle, nachádzajú sa v strede bunky.
 • kubické bunky - Bunky, ktoré majú približne tvar kocky alebo sú okrúhle.

Jednovrstvový cylindrický epitel

 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej ležia epitelové bunky.
 • bunkové jadrá - Sú natiahnuté a umiestnené sú bližšie k základu bunky.
 • cylindrické bunky

Viacradový cylindrický epitel s riasinkami

 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej ležia epitelové bunky.
 • bunkové jadrá - Sú natiahnuté a usporiadané do niekoľkých radov.
 • natiahnuté bunky - Všetky ležia na bazálnej membráne.
 • riasinky - Viacradový cylindrický epitel s riasinkami sa vyskytuje v dýchacích cestách. Sústavný pohyb riasiniek zabezpečuje čistenie dýchacích ciest. Nikotín ochromuje tieto riasinky.
 • sekrét
 • pohárikovitá bunka - Žľazová bunka, ktorá produkuje hlien pokrývajúci sliznicu dýchacích ciest.

Viacvrstvový plochý nerohovatejúci epitel

 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej leží spodná vrstva epitelových buniek.
 • bunkové jadrá - Smerom nahor sú čoraz plochejšie.
 • spodné, natiahnuté bunky - Najspodnejšiu vrstvu buniek ležiacu na bazálnej membráne tvoria kmeňové bunky, ktoré sa delia a vytvárajú nové epitelové bunky.
 • vrchné, ploché bunky - Epitelové bunky sa sústavne posúvajú k povrchu, pričom sa stávajú čoraz plochejšími.

Viacvrstvový plochý rohovatejúci epitel

 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej leží spodná vrstva epitelových buniek.
 • bunkové jadrá - Smerom nahor sú čoraz plochejšie.
 • spodné, natiahnuté bunky - Najspodnejšiu vrstvu buniek ležiacu na bazálnej membráne tvoria kmeňové bunky, ktoré sa delia a vytvárajú nové epitelové bunky.
 • vrchné, ploché bunky - Epitelové bunky sa sústavne posúvajú k povrchu, pričom sa stávajú čoraz plochejšími a hromadí sa v nich bielkovina keratín. Bunky podstupujú programovanú bunkovú smrť (apoptózu), a vytvára sa tak rohovitá vrstva.
 • rohovitá vrstva - V blízkosti povrchu sa v bunkách hromadí bielkovina keratín, bunky podstupujú programovanú bunkovú smrť (apoptózu) a odumierajú. Tak vzniká rohovitá vrstva, ktorá je dôležitá z hľadiska mechanickej ochrany. Jej hrúbka závisí od vonkajšieho zaťaženia. Okrem toho zabezpečuje aj ochranu proti niektorým chemickým látkam a patogénom.

Animácia

 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej ležia epitelové bunky.
 • bunkové jadrá - Sú sploštené, nachádzajú sa v strede bunky.
 • ploché bunky
 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej ležia epitelové bunky.
 • bunkové jadrá - Sú okrúhle, nachádzajú sa v strede bunky.
 • kubické bunky - Bunky, ktoré majú približne tvar kocky alebo sú okrúhle.
 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej ležia epitelové bunky.
 • bunkové jadrá - Sú natiahnuté a umiestnené sú bližšie k základu bunky.
 • cylindrické bunky
 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej ležia epitelové bunky.
 • bunkové jadrá - Sú natiahnuté a usporiadané do niekoľkých radov.
 • natiahnuté bunky - Všetky ležia na bazálnej membráne.
 • riasinky - Viacradový cylindrický epitel s riasinkami sa vyskytuje v dýchacích cestách. Sústavný pohyb riasiniek zabezpečuje čistenie dýchacích ciest. Nikotín ochromuje tieto riasinky.
 • sekrét
 • pohárikovitá bunka - Žľazová bunka, ktorá produkuje hlien pokrývajúci sliznicu dýchacích ciest.
 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej leží spodná vrstva epitelových buniek.
 • bunkové jadrá - Smerom nahor sú čoraz plochejšie.
 • spodné, natiahnuté bunky - Najspodnejšiu vrstvu buniek ležiacu na bazálnej membráne tvoria kmeňové bunky, ktoré sa delia a vytvárajú nové epitelové bunky.
 • vrchné, ploché bunky - Epitelové bunky sa sústavne posúvajú k povrchu, pričom sa stávajú čoraz plochejšími.
 • bazálna membrána - Väzivová membrána, na ktorej leží spodná vrstva epitelových buniek.
 • bunkové jadrá - Smerom nahor sú čoraz plochejšie.
 • spodné, natiahnuté bunky - Najspodnejšiu vrstvu buniek ležiacu na bazálnej membráne tvoria kmeňové bunky, ktoré sa delia a vytvárajú nové epitelové bunky.
 • vrchné, ploché bunky - Epitelové bunky sa sústavne posúvajú k povrchu, pričom sa stávajú čoraz plochejšími a hromadí sa v nich bielkovina keratín. Bunky podstupujú programovanú bunkovú smrť (apoptózu), a vytvára sa tak rohovitá vrstva.
 • rohovitá vrstva - V blízkosti povrchu sa v bunkách hromadí bielkovina keratín, bunky podstupujú programovanú bunkovú smrť (apoptózu) a odumierajú. Tak vzniká rohovitá vrstva, ktorá je dôležitá z hľadiska mechanickej ochrany. Jej hrúbka závisí od vonkajšieho zaťaženia. Okrem toho zabezpečuje aj ochranu proti niektorým chemickým látkam a patogénom.

Rozprávanie

Bunky jednovrstvového plochého epiteluploché, pri pohľade zhora majú nepravidelný tvar, na bazálnej membráne sú usporiadané do jednej vrstvy. Toto tenké a relatívne zraniteľné tkanivo sa v našom tele vyskytuje na tých miestach, ktoré nie sú vystavené výrazným mechanickým vplyvom a kde cez epitel prebieha značná výmena látok. Jednovrstvový plochý epitel tvorí napríklad respiračný epitel pľúc, respektíve epitel nachádzajúci sa v krvných cievach, tzv. endotel.

Bunky jednovrstvového kubického epitelu majú v priereze približne štvorcový tvar. Bunkové jadrá sú umiestnené v strede buniek. Takýto epitel nájdeme vo vývodných kanálikoch niektorých žliaz, na vnútornom povrchu odvádzajúcich kanálikov obličky alebo na povrchu vaječníkov.

Bunky jednovrstvového cylindrického epitelu majú tvar valca, ich natiahnuté bunkové jadrá sú zvyčajne umiestnené bližšie k základu bunky. Tento typ epitelu sa objavuje v pokožke bezstavovcov; v ľudskom organizme absorpčný epitel čriev tvorí jednovrstvový cylindrický epitel s mikroklkmi a vnútorný povrch vajíčkovodov jednovrstvový cylindrický epitel s riasinkami.

Natiahnuté bunkové jadrá vo viacradovom cylindrickom epiteli s riasinkami sú usporiadané do niekoľkých vrstiev, ale aj tento epitel je jednovrstvový, lebo každá jeho bunka je položená na bazálnej membráne. V tomto type epitelu sa objavujú pohárikovité bunky, ktoré vylučujú hlien.
Tento epitel vystiela značnú časť dolných dýchacích ciest: rytmický pohyb riasiniek sústavne posúva hlien a nalepené nečistoty smerom k hltanu. Nakoľko nikotín ochromuje riasinky, v dýchacích cestách fajčiarov neprebieha dostatočné čistenie, čo vyvoláva častý kašeľ.

Vo viacvrstvovom plochom nerohovatejúcom epiteli iba spodná vrstva buniek je uložená na bazálnej membráne. Bunky sú smerom k povrchu čoraz plochejšie. Tento typ epitelu poskytuje účinnejšiu ochranu ako jednovrstvové epitely. Nakoľko nevytvára rohovitú vrstvu, nezabraňuje kožnému dýchaniu. Z tohto dôvodu sa vyskytuje v pokožke rýb, ktoré dýchajú aj kožou. V ľudskom tele sa objavuje na povrchoch vystavených intenzívnej mechanickej záťaži: v ústnej dutine, hltanovej dutine, v istej časti pažeráka, okolo análneho otvoru a v pošve.

Viacvrstvový plochý rohovatejúci epitel je najodolnejším typom epitelu. Delením natiahnutých buniek, ktoré sa nachádzajú v spodnej vrstve, sústavne vznikajú nové epitelové bunky a tie sa posúvajú smerom k povrchu. Počas tohto posúvania sa stávajú čoraz plochejšími a hromadí sa v nich bielkovina keratín, ktorá vytvára rohovinu. Kvôli apoptóze, t.j. programovanej bunkovej smrti, na povrchu nájdeme odumreté a zrohovatené bunky, ktoré na povrchu epitelu vytvárajú rohovitú vrstvu.

Hrubá rohovitá vrstva zohráva dôležitú úlohu v rámci prispôsobovania sa životu na súši, nakoľko znižuje stratu vody spôsobenú odparovaním a zvyšuje odolnosť tkaniva. Zároveň zabraňuje kožnému dýchaniu, a preto sa vyskytuje u jedincov s vyvinutými pľúcami (napríklad plazy, vtáky a cicavce). Vonkajší epitel obojživelníkov rohovatie iba v menšej miere, a tak nezabraňuje kožnému dýchaniu.
Viacvrstvový plochý rohovatejúci epitel tvorí aj vonkajšiu vrstvu našej kože. Hrúbka rohovitej vrstvy závisí od miery zaťaženia: napríklad fyzická práca môže na našich dlaniach spôsobiť mozole.

Súvisiace extra

Vrstvy kože

Koža je mäkký vonkajší obal nášho tela, ktorý sa skladá z troch vrstiev: pokožky, zamše a podkožného väziva.

Krvné cievy

V ľudskom tele sa nachádzajú tri hlavné typy krvných ciev: tepny, žily a vlásočnice.

Neuróny, nervové tkanivo

Neuróny sú bunky špecializované na prenos elektrických signálov.

Spojivové tkanivo

K spojivovému tkanivu patria väzivá (zväčša mäkké), chrupavka (pružné a tuhé) a kosti (tvrdé).

Stupne organizácie pod jednotlivcom

Animácia ukazuje organizovanosť živých organizmov od jednotlivca cez tkanivá po stupeň buniek.

Svalové tkanivo

V ľudskom tele sa nachádzajú tri typy svalového tkaniva: hladké, priečne pruhované a srdcové.

Ľudská krv

Ľudská krv sa skladá z krvných buniek (červené, biele krvinky a krvné doštičky) a krvnej plazmy.

Ľudské svaly

Svaly kostry predstavujú aktívnu časť pohybového systému: hýbu kosťami, ku ktorým sú pripojené.

Anatómia kostrových svalov

Táto animácia zobrazuje jemnú molekulárnu štruktúru a mechanizmus svalov.

Added to your cart.