Tvár-centrovaná kubická mriežka

Tvár-centrovaná kubická mriežka

Tvár-centrovaná kubická mriežka umožňuje najbližšiu uloženiu atómov kovu.

Chémia

Kľúčové slová

Tvár-centrovaná kubická mriežka, plošne centrovaná, kovovou mriežkou, kovová väzba, Elementárna častica, Sieťová štruktúra, koordinačné číslo, kovy, zlato, striebro, Meď, Hliník, Vápnik, opracovateľný, Viesť, Platina, všeobecná chémia, chémia

Súvisiace extra

Hexagonálna (šesťuholníková) sústava

Tieto kovy sú chladné, ťažko opracovateľné.

Kovy

Kovové atómy tvoria pravidelnú mriežkovou štruktúru.

Priestorovo centrovaná mriežka

Priestorovo centrovaná mriežka je najmenej tesná kovová mriežka.

Železiarsky priemysel(stredný)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Chlorid sodný (NaCl)

Kuchynská soľ je jedným z najdôležitejších sodných zlúčenín, je nevyhnutné pre živé organizmy.

Diamant

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, najtvrdšia prírodná látka.

Fullerén (C₆₀)

To je alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky, ktorá bola objavená na konci 80-tych rokov 20. storočia.

Grafit

Je to alotropická modifikácia uhlíka s molekulovou stavbou kryštálovej mriežky.

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Tepelná rozťažnosť mostov

Dĺžka kovovej konštrukcie mostov sa mení pri zmenách teploty.

Eiffelova veža (Paríž,1889)

Veža tvorená mrežovou sústavou bola postavená pre Svetovú výstavu. Symbol Paríža je inžinierskym zázrakom.

p-V-T diagram ideálnych plynov

Vzťah medzi tlakom, objemom a teplotou ideálnych plynov je uvedený v stavovej rovnici.

Výroba amoniaku z dusíka a vodíka (Haber-Boschov proces)

Priemyselná výroba amoniaku prebieha pri vysokej teplote a tlaku, za prítomnosti železa ako katalyzátora.

Added to your cart.