Transportné procesy

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Biológia

Kľúčové slová

membránový transport, transport, bunková membrána, Pasívny transport, Aktívny transport, difúzia, kanálová bielkovina, transportná molekula, symport, antiport, uniport, koncentračný rozdiel, ADP, ATP, cytológia, biológia

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo platí pre transportér Na+-glukózy?
 • Čo platí pre sodno-draselnú pumpu?
 • Aký typ transportu nie je uvedený v animácii?
 • Aký typ transportu predstavuje animácia?
 • Aký transportér je uvedený v animácii?
 • Aký transportér nie je uvedený v animácii?
 • Čo platí pre tento transportný systém?
 • Čo platí pre tento transportný systém?
 • Tento transportný systém zabezpečuje...
 • Tento transportný systém zabezpečuje...
 • Ako sa prepravuje K+ v tomto transportnom systéme?
 • Tento transportný systém zabezpečuje...
 • Absorpcia glukózy...

Scénky

Pasívny transport

Aktívny transport

Animácia

Súvisiace extra

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Aká veľká je baktéria?

V tejto lekcii sa dozviete o stavbe, delení baktérií a úlohách, ktoré zohrávajú v našom...

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť...

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých...

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k...

Added to your cart.