Transformátor

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Fyzika

Kľúčové slová

transformátor, indukčné, primer, sekundárna cievka, cievka, železné jadro, line prenos, striedavý prúd, izolant, premenlivosť, napájací zdroj, pylón, sieť, Energia, prúd, Napätie, Elektrický prúd, výmena energie, elektrina, elektrón, electro, stroj, elektrický, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Transformátor

 • vysokonapäťové vedenie - Napätie dosahuje 120 kV. Toto vedenie je natiahnuté medzi 25-40 m vysokými oceľovými stĺpmi, elektrický prúd prenáša hlavne mimo obývaných oblastí, medzi dvoma transformačnými stanicami.
 • zásobovanie obyvateľstva elektrickým prúdom - Napätie dosahuje 0,4 kV. Transformátory umiestnené na stĺpoch ďalej znižujú napätie na 230 V používaných v domácnostiach.
 • transformátor - Mení elektrické napätie. V prípade zásobovania domácností napätie s veľkosťou 120 kV mení na 0,4 kV.

Konštrukcia

 • cievka - Zmena napätia závisí od počtu závitov.
 • obal

Fungovanie

 • primárna cievka - V nej tečúci striedavý prúd priebežne vytvára v železnom jadre premenlivé magnetické pole.
 • sekundárna cievka - Premenlivé magnetické pole indukuje v sekundárnej cievke prúd. Pomer primárneho a sekundárneho napätia sa zhoduje s pomerom počtu závitov primárnej a sekundárnej cievky.
 • železné jadro

Primárna cievka

Sekundárna cievka

Animácia

 • primárna cievka - V nej tečúci striedavý prúd priebežne vytvára v železnom jadre premenlivé magnetické pole.
 • sekundárna cievka - Premenlivé magnetické pole indukuje v sekundárnej cievke prúd. Pomer primárneho a sekundárneho napätia sa zhoduje s pomerom počtu závitov primárnej a sekundárnej cievky.
 • železné jadro

Rozprávanie

Transformátor mení napätie striedavého prúdu. Najjednoduchší typ transformátora obsahuje dve cievky a jedno spoločné železné jadro.
Striedavý prúd tečúci v primárnej cievke vytvára v železnom jadre premenlivé magnetické pole a premenlivé magnetické pole železného jadra indukuje prúd v sekundárnej cievke. Pomer počtu závitov primárnej a sekundárnej cievky sa zhoduje s pomerom primárneho a sekundárneho napätia.
To znamená, že ak napríklad počet závitov sekundárnej cievky predstavuje polovicu z počtu závitov primárnej cievky, transformátor znižuje napätie o polovicu.

Prúd tečúci v primárnej cievke indukuje v železnom jadre magnetické pole podľa pravidla pravej ruky: ak prsty pravej ruky nasmerujeme tak, že ukazujú smer prúdu, palec udáva severný pól indukovaného magnetického poľa.

Premenlivé magnetické pole železného jadra indukuje prúd v sekundárnej cievke podľa pravidla ľavej ruky: ak palec ľavej ruky nasmerujeme tak, že ukazuje smer magnetického toku, ostatné prsty udávajú smer prúdu pretekajúceho cievkou.

Využitie transformátora v praxi je rozsiahle. Transformátory zásobujúce naše domácnosti prúdom znižujú napätie vo vysokonapäťových vedeniach, ktoré má niekoľko tisícok voltov, na 230 V. Nabíjačky telefónov tiež obsahujú transformátor, ktorý transformuje 230 V sieťové napätie na 15 V.

Súvisiace extra

Ako funguje gramofón?

Táto animácia prezentuje mechanizmus a fungovanie gramofónu.

Ako to funguje? - Reproduktor

Zvukové vlny v reproduktoroch sú generované pomocou elektromagnetickej indukcie.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Elektrický zvonček

Mechanický zvonček funguje pomocou elektromagnetu.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Elektromotor

Je vzájomné silové pôsobenie elektromagnetických polí vytváraných elektrickými vodičmi, ktorými preteká elektrický prúd.

Generátor a elektromotor

Kým generátor premieňa mechanickú energiu na elektrickú energiu, elektromotor premieňa elektrickú energiu na mechanickú energiu.

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby najgeniálnejšou postavou druhej priemyselnej revolúcie.

Magnetrón

Magnetrón, ktorý vyrába mikrovlny, je dôležitou súčasťou mikrovlnnej rúry.

Prílivová elektráreň

Prílivové elektrárne využívajú denné kolísanie hladiny vody na výrobu elektrickej energie.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Systém elektrickej siete

Účelom elektrickej siete je poskytovať elektrinu pre spotrebiteľov.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Vlaky maglev

Jeden z najmodernejších dopravných prostriedkov, ktorý je schopný cestovať rýchlosťou viac ako 400 km/h.

Vodná elektráreň (Hoover Dam, USA)

Obrovská priehrada, postavená na rieke Colorado v USA bola pomenovaný po bývalom americkom prezidentovi.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Fúzny reaktor

Jadrová fúzia bude slúžiť ako šetrný k životnému prostrediu a prakticky neobmedzený zdroj energie.

Alkalické batérie

V alkalických batériách je elektrický prúd generovaný pomocou elektrochemických reakcií.

Olovený akumulátor

Elektrochemické procesy v olovenom akumulátore vyrábajú elektrický prúd.

Added to your cart.