Transformátor

Transformátor

Transformátor je zariadenie na premenu napätia elektrického prúdu.

Fyzika

Kľúčové slová

transformátor, indukčné, primer, sekundárna cievka, cievka, železné jadro, line prenos, striedavý prúd, izolant, premenlivosť, napájací zdroj, pylón, sieť, Energia, prúd, Napätie, Elektrický prúd, výmena energie, elektrina, elektrón, electro, stroj, ťažný vozík, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Transformátor

Konštrukcia

Fungovanie

Primárna cievka

Sekundárna cievka

Rozprávanie

Transformátor mení napätie striedavého prúdu. Najjednoduchší typ transformátora obsahuje dve cievky a jedno spoločné železné jadro.
Striedavý prúd tečúci v primárnej cievke vytvára v železnom jadre premenlivé magnetické pole a premenlivé magnetické pole železného jadra indukuje prúd v sekundárnej cievke. Pomer počtu závitov primárnej a sekundárnej cievky sa zhoduje s pomerom primárneho a sekundárneho napätia.
To znamená, že ak napríklad počet závitov sekundárnej cievky predstavuje polovicu z počtu závitov primárnej cievky, transformátor znižuje napätie o polovicu.

Prúd tečúci v primárnej cievke indukuje v železnom jadre magnetické pole podľa pravidla pravej ruky: ak prsty pravej ruky nasmerujeme tak, že ukazujú smer prúdu, palec udáva severný pól indukovaného magnetického poľa.

Premenlivé magnetické pole železného jadra indukuje prúd v sekundárnej cievke podľa pravidla ľavej ruky: ak palec ľavej ruky nasmerujeme tak, že ukazuje smer magnetického toku, ostatné prsty udávajú smer prúdu pretekajúceho cievkou.

Využitie transformátora v praxi je rozsiahle. Transformátory zásobujúce naše domácnosti prúdom znižujú napätie vo vysokonapäťových vedeniach, ktoré má niekoľko tisícok voltov, na 230 V. Nabíjačky telefónov tiež obsahujú transformátor, ktorý transformuje 230 V sieťové napätie na 15 V.

Súvisiace extra

Dynamo (základné)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Laboratórium Nikolu Teslu (Shoreham, USA)

Tento inžinier a vynálezca, ktorý sa venoval predovšetkým elektrotechnike, bol bezpochyby...

Alkalické batérie

V alkalických batériách je elektrický prúd generovaný pomocou elektrochemických reakcií.

Dynamo (pokročilé)

Dynamo transformuje mechanickú energiu na jednosmerný prúd.

Edisonova žiarovka

Americký elektrotechnik Edison vynašiel žiarovku v roku 1879, ktorá zmenila náš...

Generovanie striedavého prúdu

Elektrický prúd môže byť generovaný otáčaním slučky vodiča v magnetickom poli.

Soľná hudba

V nasledujúcom pokuse môžete zistiť, či voda z vodovodu a kuchynská soľ vedie elektrický prúd.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme...

Added to your cart.