Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Súvisiace extra

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a...

On the track of the rain Savannahs

A szavannák növény- és állatvilága az éghajlathoz alkalmazkodik.

Pobrežná abrázia

Vlnobitie vyvíja na jednotlivých častiach pobrežia obrovský ničivý účinok. Pozrime sa, ako...

Proces fyzikálneho a chemického zvetrávania

V prípade fyzikálneho zvetrávania sa hornina iba rozpadne na menšie kusy, ale pri chemickom...

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Ako zanikajú jazerá

Jazerá nemajú dlhú životnosť z hľadiska geologického času.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Morský svet

Moria a oceány pokrývajú takmer tri štvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkovej hydrosféry tvorí...

Added to your cart.