Titanic (1912)

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

Technológia

Kľúčové slová

Gigantický, Loď, zaoceánsky parník, lodné, cestujúci, luxusné krížnik, katastrofa, záchranný čln, ľadovec, zrážka, vrtule, kapitána most, Paluba, White Star Line, transatlantický, vrak, doprava, technika

Súvisiace extra

Otázky

 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTitanic bol v danej dobe najväčšou luxusnou oceánskou loďou.
 • Kedy spustili Titanic na vodu?
 • Ktorý podnik bol vlastníkom Titanicu?
 • Akú dĺžku mal Titanic?
 • Akú maximálnu rýchlosť dosahoval Titanic?
 • Aký maximálny počet cestujúcich vedel prepraviť Titanic?
 • Koľko členov mala posádka Titanicu?
 • Z ktorého prístavu vyrazil Titanic na svoju prvú cestu?
 • Ktoré bolo plánované konečné miesto určenia prvej cesty Titanicu?
 • Kedy sa Titanic potopil?
 • Kedy narazil Titanic do ľadovca?
 • V ktorom roku sa odohrala katastrofa spojená s Titanicom?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nTitanic sa počas topenia rozlomil.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nVäčšina cestujúcich prežila katastrofu, ktorá sa odohrala na Titanicu.
 • Kde bol Titanic postavený?
 • Ktorá loď nebola "sesterskou loďou" Titanicu?
 • Aké mal priezvisko kapitán Titanicu?
 • Koho evakuovali do záchranných člnov ako prvých?
 • Ktorý parník zachytil ako prvý\nsignál S.O.S. z Titanicu?
 • Ktorý parník vzal stroskotancov Titanicu?
 • Koľko osôb sa zdržiavalo na palube Titanicu počas katastrofy?
 • Koľkí prežili katastrofu, ktorá sa odohrala na Titanicu?
 • Koľkí prišli o život počas katastrofy, ktorá sa odohrala na Titanicu?
 • Aká súvislosť je medzi parníkom Carpathia,\nktorý pomáhal zachraňovať cestujúcich a Maďarskom?
 • Na dne ktorého oceána leží vrak Titanicu?
 • Koľko lodných vrtúľ mal Titanic?
 • Ktorá časť paluby sa nachádzala\nnajbližšie k čelu lode?
 • Koľko komínov mal Titanic?
 • Čo sa nenachádzalo na palube Titanicu?
 • Kde bolo natiahnuté vedenie rádia?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV prípade Titanicu na sťažňoch neboli umiestnené koše.
 • Aká bola najväčšia šírka Titanicu (pri vodoryske)?
 • Aký bol ponor Titanicu?

Scénky

Súvisiace extra

RMS Queen Mary 2 (2003)

Najväčší zaoceánsky parník v dobe svojho vzniku.

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Fungovanie ponorky

Pri zmenách priemernej hmotnosti nádrží sa ponorka môže ponárať alebo vyplávať na povrch.

Maják

Maják je stavba pri pobreží slúžiaca na navigáciu a pomoc pri riadení lode na mori.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Bojová loď (HMS Dreadnought, 1906)

Bojová loď HMS Dreadnought predstavovala natoľko veľký pokrok v námornej vojne, že jej pomenovanie sa stalo vzorom pre celú generáciu bojových lodí.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Krížnik Aurora (1900)

Meno ruského pancierového krížniku sa stalo dobre známe vďaka októbrovej revolúcii v roku 1917.

Parník Kisfaludy (1846)

Prvý kolesový parník v Maďarsku bol uvedený do prevádzky v roku 1846.

USS Tarawa LHA-1 (1976)

Od roku 1940 sa stále väčšie lietadlové lode stali majstrami oceánov.

Vznášadlo, mark SR N4

Vznášadlo je dopravný prostriedok pohybujúci sa na pretlakovanej vrstve vzduchu tesne nad povrchom vody.

Anglická vojnová loď (19. storočie)

Anglické plachetnice boli medzi najlepšími v 17. a 19. storočí.

Biréma (staroveká vojnová loď)

Biréma je druh starovekej vojnovej lode s charakteristickou špicatou prednou časťou a dvoma palubami s veslami, ktorú používalo viacero národov.

North River Steamboat (kolesový parník Clermont)

Americký inžinier Robert Fulton vytvoril prvú funkčnú parou poháňanú loď.

Plachetnica

Prvé škunery boli postavené v Holandsku v 17. storočí a boli predovšetkých používané ako obchodné lode.

Santa Maria (15. storočie)

Santa Maria bola malá karaka. Slúžila ako veliaca a zásobovacia loď pre Kolumbovu expedíciu.

USS Ohio (US, 1979)

Nukleárny pohon bol prvýkrát používaný americkým námorníctvom pre napájanie ponorky v polovici 20. storočia.

Added to your cart.