Teplovzdušný balón bratov Montgolfierovcov (18. storočie)

Teplovzdušný balón bratov Montgolfierovcov (18. storočie)

Francúzski bratia Montgolfierovci boli priekopníci balónového lietania.

Dejepis

Kľúčové slová

Montgolfiérovcov bratia, Montgolfier, Teplovzdušný balón, letectvo, vynálezca, vynálezy, balón, termodynamika, dejiny vedy, vynález, Francúzsky, Párisz, fyzikálna, výťah, zákony plynové, Mechanika, technika, Francúzsko, v novoveku, dejepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Aký pôvod mali bratia Montgolfierovci?
 • Svoj balón chceli najprv naplniť takým plynom, v prípade ktorého neskôr zistili, že je horľavý a nevedeli vyriešiť ani jeho skladovanie. Ktorý to bol plyn?
 • Kedy bratia Montgolfierovci predstavili svoj vynález?
 • Ako reagovali vidiecki sedliaci na balón letiaci z Paríža?
 • Kedy vzlietol prvý človek na teplovzdušnom balóne bratov Montgolfierovcov?
 • Podľa legendy ako dokázali bratia Montgolfierovci, že lietanie nemá škodlivý vplyv na živé bytosti?
 • Čo sa prihodilo jednému z bratov Montgolfierovcov, keď sa prvýkrát osobne zúčastnil letu v roku 1784?
 • Ktorý francúzsky panovník sledoval vzlet balóna v Paríži 29. septembra 1783?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nBratia Montgolfierovci dostali od kráľa za svoju činnosť šľachtický titul a doživotnú rentu.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nNevzdelaní ľudia balón považovali za diablove dielo.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPred bratmi Montgolfierovcami už aj Leonardo da Vinci zostrojil teplovzdušný balón schopný letu.
 • Pomocou čoho sa balón pohyboval v horizontálnom smere?
 • Spomedzi nasledujúcich vynálezov ktorý bol zostrojený skôr, než teplovzdušný balón bratov Montgolfierovcov?
 • Približne v akej výške letel balón počas prvého balónového letu za účasti ľudí?
 • Ktorý plyn sa používal v teplovzdušných balónoch od konca 18. storočia?
 • Aká vedecká organizácia\nprijala medzi svojich členov\nbratov Montgolfierovcov?
 • Čo vystihuje vynález bratov Montgolfierovcov?
 • Aký mal priemer prvý verejne predstavený balón?
 • Prečo spôsobila problém vodná para použitá pri prvých experimentoch?
 • Koho chcel francúzsky kráľ poslať na prvý skúšobný let?
 • V ktorom období žili a pracovali bratia Montgolfierovci?
 • Ktorý z nasledujúcich vynálezov nevznikol v rovnakom období (v 18. storočí) ako teplovzdušný balón bratov Montgolfierovcov?
 • Pomocou čoho sa teplovzdušný balón pohyboval vo vertikálnom smere?
 • Kto nebol rovesníkom bratov Montgolfierovcov?
 • Kto bol rovesníkom bratov Montgolfierovcov?

Scénky

Súvisiace extra

Teplovzdušný balón

Teplovzdušný balón je lietajúci balón, ktorý sa zdvíha pomocou horúceho vzduchu.

Dejiny letectva

Táto animácia zhŕňa dejiny letectva od samého počiatku až po súčasnosť.

Kroje západnej Európy (Nový vek, 18. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Vzducholoď Zeppelin LZ 129 Hindenburg

Vzducholoď je lietajúci dopravný prostriedok ľahší ako vzduch.

Zeppelin vzducholoď LZ 17 Sachsen (1913)

Zeppelin je pevná vzducholoď veľkých rozmerov.

Fungovanie ponorky

Pri zmenách priemernej hmotnosti nádrží sa ponorka môže ponárať alebo vyplávať na povrch.

Klzák Otta Lilienthala

Nemecký inžinier Otto Lilienthal bol prvým človekom, ktorý úspešne zvládol let klzákom, ktorý aj sám navrhol.

Added to your cart.