Teplovzdušný balón

Teplovzdušný balón

Teplovzdušný balón je lietajúci balón, ktorý sa zdvíha pomocou horúceho vzduchu.

Fyzika

Kľúčové slová

Teplovzdušný balón, balón, výťah, letectvo, gondola, plynový horák, zákony plynové, stúpa, plávajúce, klesajúci, Gravitácia, Mechanika, sila, termodynamika, fyzika

Súvisiace extra

Scénky

Teplovzdušný balón

Pôsobenie síl

 • stúpanie - vztlaková sila ˃ tiaž
 • vznášanie sa - vztlaková sila = tiaž
 • klesanie - vztlaková sila ˂ tiaž
 • vztlaková sila - Rovná sa hmotnosti vzduchu, ktorý bol vytlačený balónom.
 • tiaž - Sila pochádzajúca z celkovej hmotnosti teplovzdušného balóna, ktorá ukazuje smerom k ťažisku Zeme. Túto silu musí pri stúpaní zdolať vztlaková sila.
 • pevná kostra - V jej spodnej časti sa nachádza košík, k jej hornej časti je pomocou závesných pások pripojená kupola.

Konštrukcia

 • gondola - Nazýva sa aj ako košík. Vyrábajú ho zvyčajne z ľahkého, ale silného materiálu, z vŕbového prútia alebo ratanu.
 • vertikálna páska
 • horizontálna páska
 • kupola - Vyrába sa z nepružného materiálu, jej rozmery sa preto nemenia, keď sa naplní teplým vzduchom.
 • plynový horák - Spaľuje uhľovodíkový a propán-butánový plyn, ktorý produkuje teplo potrebné pre stúpanie balóna. Z bezpečnostných dôvodov do balóna montujú dva kusy.

Súvisiace extra

Teplovzdušný balón bratov Montgolfierovcov (18. storočie)

Francúzski bratia Montgolfierovci boli priekopníci balónového lietania.

Aerodynamická vztlaková sila

Vysoká rýchlosť vytvára vztlak na krídla lietadla kvôli ich asymetrickému profilu.

Bezpilotné lietadlo (UAV)

Rozsah využívania bezpilotných lietadiel (dronov) sa postupne zväčšuje.

Fungovanie ponorky

Pri zmenách priemernej hmotnosti nádrží sa ponorka môže ponárať alebo vyplávať na povrch.

Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto zákony spôsobili vo fyzike prevrat.

Pôsobenie síl

Animácia nám predstaví ako pôsobia sily na rôzne typy vozidiel.

Teplomery

Na meranie teploty používame rôzne teplomery.

Wright Flyer I (1903)

Wright Flyer bolo prvé motorové lietadlo ťažšie ako vzduch postavené bratmi Wrightovcami.

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Added to your cart.