Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Teatro Olimpico (Vicenza, 16. storočie)

Prvé zastrešené novoveké divadlo, ktoré sa pridržiavalo líniám antickej architektúry, bolo otvorené v roku 1585.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

Teatro Olimpico, Vicenza, Palladio, architektúra, Scamozzi, Budova, Divadlo, indoor divadlo, renesancia, Svetovej Dedičstvo, stereoskopický, Scéna, antický, Perspektíva

Súvisiace extra

Scénky

Divadlo

„Moderné antické” divadlo

Teatro Olimpico, ktoré sa nachádza v talianskom meste Vicenza, je prvé novoveké zastrešené divadlo, ktoré sa pridržiava k pravidlám antickej výstavby divadiel.

Budovu na objednávku Olympijskej akadémie naplánoval Andrea Palladio. Výstavba sa začala v roku 1580. Palladio zomrel ešte pred jej dokončením a tak sa stalo jeho najznámejšie majstrovské dielo aj jeho posledním dielom. Budova bola dokončená v roku 1585.

Architekt, ako aj v prípade iných jeho diel, tak aj pri stálom divadle sa usiloval o perspektivicky sofistikovanú štruktúru.

Plány budovy boli založené na rekonštrukcii starovekého rímského divadla vo francúzskom Orange. Oválné, stupňovite vyvýšené hľadisko obsahuje až 1000 miest pre divákov.

Teatro Olimpico prežilo udalosti posledných storočí a dnes je najstarším zachovaným renesančným divadlom. Od roku 1994 je súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.

to_ma

Teatro Olimpico v súčastosti

Scéna

Javisko Teatra Olimpico

Na základe plánov a nákresov Palladia – ktorý zahynul krátko po začatí výstavby – bol do roku 1584 dokončený balkón, lodžia a popredie.

Buhužial majster za sebou nezanechal žiadne plány ohľadne javiskovej úpravy, preto túto úlohu dostal druhý miestny architekt, Vincenzo Scamozzi. On bol, kto naplánoval dekoráciu, úpravu javiska.

V popredí javiska sa nachádza výťazný oblúk, ktorý je zdobený sochami slávnych členov Olympijskej akadémie. Na javisku sa nachádzajú tri brány, cez ktoré sa dajú perspektivicky vidieť akoby ozajstné domy. Väčšia časť javiskovej scenérie sa zachovala dodnes.

Divadlo bolo otvorené Sofoklovou hrou Vládca Oidipus v roku 1585.Neskôr aj filmoví režiséri objavili túto scenériu; väčšina scén slávneh filmu Casanova bola natočená tu.

szinpadkep

Javisková úprava Teatra Olimpico

Rozprávanie

Teatro Olimpico sa nachádza v talianskom meste Vicenza. Divadlo postavené v 16. storočí bolo jedno z prvých novovekých zastrešených divadiel, ktoré ktoré bolo postavené podľa pravidiel antickej výstavby divadiel.

Unikátom je aj preto, lebo budova je najstarším dodnes zachovaným renesančným divadlom.

Jeho výstavba sa začala v roku 1580 na základe plánov Andrea Palladia. Žiaľ dokončenia divadla v roku 1585 sa už legendárny architekt nedožil. Posledné štádium prác viedol jeho súčasník Vincenzo Scamozzi, ktorý pochádzal tiež z Vicenzy.

Pred dokončením plánov Palladio podrobne preštudoval architektúru antických divadiel (primárne sa zameriaval na dielo Vitruvia) a tiež preskúmal mnoho rímskych zrúcanín.

Architekt pri plánovaní Teatra Olimpico vytvoril perspektivickú konštrukciu. Oválne hľadisko (má až 1000 miest pre divákov) je vyvýšené stupňovite. V poredí javiska stál výťazný oblúk zdobený sochami. Budovy imaginárneho priestoru je vidieť cez tri brány. Balkón, lodžia a popredie boli dokončené na základe nákresov Palladia, ale už vedením Scamozziho. S jeho menom je spojená aj slávna javisková úprava divadla. (Sú to jediné renesančné konštrukcie, ktoré sa napriek zmätkom posledných storočí zachovali neporušene až dodnes.)

Teatro Olimpico bolo štýlovo otvorené Sofoklovou hrou Vládca Oidipus v roku 1585. Štyristo rokov po prvom predstavení sa toto nádherné divadlo stalo súčasťou Svetového dedičstva UNESCO.

Súvisiace extra

Divadlo Dionýzosa (Atény, 4. storočie pr. Kr.)

V Aténach na južnej strane Akropole sa nachádza divadlo s vynikajúcou akustikou a svojráznym tvarom stavby.

Šikmá veža v Pise (14. storočie)

Stredoveká zvonica katedrály v Pise je najslávnejšia šikmá veža na svete.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Divadlo Globe (Londýn, 17. storočie)

Jedným z riaditeľov tohoto nekrytého kruhového renesančného londýnského divadla bol William Shakespeare.

Meštianská izba

Prezentácia zariadenia typickej meštianskej izby a porovnanie modernej obývačky.

Opera v Sydney (1973)

Vzhľadom k svojej konštrukcii a umiestnení, opera austrálskeho mesta je jedným z najpozoruhodnejších operných domov na svete.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

V dielni Leonarda da Vinciho (Florencia, 16. storočie)

Navštívte dielňu geniálneho renesančného polyhistora, v ktorej môžete obdivovať jeho najdôležitejšie vynálezy a umelecké diela.

Kino (USA, 30. roky 20. storočia)

Kiná boli postavené vo veľkom počte vo veľkých mestách USA 10-tych rokoch 20.storočia

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Added to your cart.