Svadobná hostina kráľa Mateja Korvína a kráľovnej Beatrice (15. storočie)

Druhou manželkou uhorského kráľa Mateja Korvína sa stala Beatrice Aragónska.

Súvisiace extra

Jurta

Jazdecké kočovné národy dlho účinne používali spôsob lsti prestierajúcej útek a potom...

Stredoveký čínsky cisár

Cisár tejto ríše bol pánom života i smrti.

Svojrázne obydlia

Každá doba a každá kultúra má svoje špecifické obydlia.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské...

Husitská vozová hradba

Husiti v 15. storočí pozdvihli používanie bojových vozov na majstrovskú úroveň.

Chichén Itzá (12. storočie)

Legendárne hlavné mesto ríše Mayov a Toltékov sa nachádzalo na území dnešného Mexika.

Poľné mesto (Uhorsko)

Poľné mestá sa vyvinuli zo slobodných kráľovských miest sa stali najčastejším typom miest...

Sýrske vodné kolesá (Hamá, 13. storočie)

Pomocou stredovekých arabských vodných kolies mohli prepravovať vodu aj na veľmi dlhé...

Added to your cart.