Sulfátový ión (SO₄²⁻)

Sulfátový ión (SO₄²⁻)

Vzniká, ked' molekula kyseliny sírovej sa uvoľňuje protón.

Chémia

Kľúčové slová

sírový ión, kyslý zvyšok ion, anión, ión, zlúčenina ion, kyselina sírová, sírany, sadrovec, síran meďnatý, anorganická chémia, chémia

Súvisiace extra

Scénky

Gulička a palička

Síranový ión (SO₄²⁻)

Údaje

Molárna hmotnosť: 96,1 g/mol

Tvar molekuly: pravidelný štvorsten

Väzbový uhol: 109,5°

Vlastnosti

Síranový ión je zložený ión s dvoma zápornými elektrickými nábojmi, ktorý pokope drží kovalentná väzba. Väzby pí sa v ióne delokalizujú. S amoniakovým iónom a kovovými iónmi vytvára soli. Väčšina síranov je rozpustná vo vode (výnimkou je síran bárnatý, strontnatý, olovnatý a vápenatý).
Množstvo a kvalita síranových iónov, ktoré vznikajú odtrhnutím dvoch protónov z kyseliny sírovej, sa stanovuje pomocou báriových iónov. Báriové ióny vytvárajú so síranovými iónmi bielu zrazeninu síranu bárnatého, ktorý je vo vode a kyselinách nerozpustný. Najdôležitejšie sírany: síran meďnatý, sadrovec a Glauberova soľ.

Použitie

Síran hlinito-sodný, známy aj ako kamenec sodný, sa v potravinárstve používa ako regulátor kyslosti. Síran vápenatý, čiže sadrovec sa používa ako krieda pri písaní na tabuľu, na medicínske účely a takisto v potravinárstve. Zo síranu meďnatého sa vyrábajú postreky. Sadrovec sa používa pri fixácii zlomených končatín. Glauberova soľ, t.j. síran sodný sa používa pri výrobe skla a v medicíne.

Priestorové znázornenie

Rozprávanie

Súvisiace extra

Kyselina siričitá(H₂SO₃)

Je bezfarebná, je stredne silná anorganická kyselina. Je prítomná je len v roztokoch.

kyselina sírová (H₂SO₄)

Je bezfarebná, silná minerálna kvapalina,má silný oxidačný účinok. Je to chemikália s najväčšou produkciou na svete.

kysličník sírový (SO₃)

Je jedným z oxidov síry, s vodou tvorí kyselinu sírovú.

Molekula úloha III. (Zložené ióny)

Úloha na precvičovanie a prehĺbovanie pojmov o zložených iónoch.

Olovený akumulátor

Elektrochemické procesy v olovenom akumulátore vyrábajú elektrický prúd.

Oxid siričitý (SO₂)

Je hlavnou príčinou kyslých dažďov. Je medziproduktom pri výrobe kyseliny sírovej.

Síra (S₈)

Je to žltá kryštalická pevná látka bez zápachu. V prírode sa vyskytuje aj vo forme zlúčenín, ako napr. pyrit nazývaný „zlatom bláznov".

Sírovodík (H₂S)

Je to plynná látka s charakteristickým zápachom po skazených vajciach. Je prudko jedovatý. Vyskytuje sa aj v pramenitých a minerálnych vodách.

Manganistanový ión (MNO₄⁻)

Manganistan draselný je mierny dezinfekčný prostriedok.

Added to your cart.