Suezský prieplav

Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Geografia

Kľúčové slová

Suezský prieplav, Szuez, Kanál, Egypt, Stredozemné More, Vodná doprava, Trasy, Červené more, obchod, lodné, prepravujúce tovar, Afrika, sieť, logistika, doprava, uzol, prepravná kapacita, globálnej, hospodárstvo, technika, Európa, Zem, Humánne geografia, spoločnosť, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Uzly v námornej doprave

 • Øresund
 • Bospor
 • Suezský prieplav
 • Hormuzský prieliv
 • Báb el-Mandeb
 • Melacký prieliv
 • Panamský prieplav
 • Mys dobrej nádeje
 • Hornský mys
 • Gibraltársky prieliv
 • La Manche
 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán

Suezský prieplav je 192 km dlhá umelá vodná cesta na území dnešného Egypta.

Tento prieplav bol vybudovaný medzi Červeným morom a Stredozemným morom, aby sa skrátili lodné trasy smerujúce z Ázie do Európy.
Myšlienka vybudovania umelého prieplavu sa zrodila už v časoch faraónov. V 19. storočí pred Kr. bol postavený prieplav medzi Nílom a Červeným morom, ktoré sa v tej dobe rozprestieralo severnejšie. Do 7. storočia pred Kr. tento prieplav zanikol kvôli suchému počasiu. V 6. storočí pred Kr. začali budovať prieplav, ktorý sa - podobne ako ten dnešný - ťahal zo severu na juh a do Červeného mora vyústil v 3. storočí pred Kr. Prieplav, ktorý niekoľkokrát zanedbali a obnovili, bol úplne zasypaný v 8. storočí po Kr.

Takmer po tisíc rokoch súčasný Suezský prieplav začali budovať Francúzi pod vedením Ferdinanda de Lessepsa v roku 1859. Výstavba bola ukončená po desiatich rokoch, v roku 1869. Prieplav bol pod britskou kontrolou od roku 1882 až do roku 1956, kedy ho znárodnil Egypt. Prieplav bol v rokoch 1967-1975 uzatvorený kvôli arabsko–izraelským konfliktom.
V roku 2014 sa začalo s rozširovaním prieplavu. Vytvorilo sa jedno nové koryto a staré koryto sa rozšírilo a prehĺbilo, čím sa umožnila premávka v oboch smeroch. Tranzitný čas sa tak znížil z 18 hodín na 11 hodín.

Suezský prieplav

 • Port Said
 • Stredozemné more
 • Káhira
 • Delta Nílu
 • Ismáilija
 • Jazero Timsah
 • Veľké horké jazero
 • Sahara
 • Arabská púšť
 • Suez
 • Červené more
 • lodná trasa

Jednotlivé fázy výstavby

 • 19. storočie pred Kr.
 • 7. storočie pred Kr.
 • 6.-3. storočie pred Kr.
 • 8. storočie
 • 1869
 • 2015
 • Stredozemné more
 • Níl
 • Červené more
 • Prieplav faraónov (Z-V)
 • Jazero Timsah
 • Veľké horké jazero
 • Prieplav faraónov (S-J)
 • Suezský prieplav
 • rozšírený Suezský prieplav

Pohľad zboku

 • Stredozemné more
 • Jazero Timsah
 • Veľké horké jazero
 • Červené more

Suezský prieplav nebol postavený po najkratšej vzdušnej čiare, ale prechádza cez niekoľko jazier. Je to jedna z najdlhších vodných ciest bez plavebných komôr. Jeho hĺbka presahuje 20 m, jeho šírka v hĺbke 11 m meria najmenej 200 m, ale sústavne ho prehlbujú a rozširujú. Kvôli častým piesočným búrkam v tejto oblasti je nevyhnutné nepretržité bagrovanie.

Alternatívne trasy

 • Øresund
 • Bospor
 • Suezský prieplav
 • Hormuzský prieliv
 • Báb el-Mandeb
 • Melacký prieliv
 • Panamský prieplav
 • Mys dobrej nádeje
 • Hornský mys
 • Gibraltársky prieliv
 • La Manche
 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • Jebel Ali
 • Pireus
 • Suezský prieplav
 • Mys dobrej nádeje
 • Rotterdam
 • Singapur
 • Hongkong
 • New York
 • Panamský prieplav
 • 6780 km
 • 21670 km
 • 15580 km
 • 22110 km
 • 21800 km
 • 22680 km

Ak by neexistoval tento prieplav, lode smerujúce z Ázie do Európy by museli oboplávať Afriku a ich cesta by sa predĺžila o niekoľko tisícok kilometrov.
Lodné trasy z Ázie k východnému pobrežiu Ameriky sú takisto kratšie cez Suezský prieplav, ako cez Panamský prieplav.

Údaje

 • Hlavné obchodné trasy
 • Premávka
 • Typy lodí

Trasy

Suezský prieplav je jednou z najdôležitejších a najfrekventovanejších umelých vodných ciest na svete a hlavným zdrojom príjmu Egypta. Týmto prieplavom prechádzajú väčšinou lode, ktoré sa plavia medzi Áziou a Európou, ale plavia sa ním aj lode z iných kontinentov.

Premávka

Cez Suezský prieplav ročne prepláva 18-20 tisíc lodí, čo predstavuje 10% celosvetového obchodu realizovaného na lodiach. Hoci počet lodí od konca rokov 2000 vykazuje stagnáciu, množstvo prepravovaného nákladu sa sústavne zvyšuje vďaka rastúcej nákladnej kapacite lodí.

Typy lodí

Suezským prieplavom sa v najväčšom počte plavia kontajnerové lode. Avšak značný je aj počet ropných tankerov a lodí prepravujúcich suchý materiál. Lode sa plavia v konvojoch. Počas bežného dňa dva konvoje smerujú na juh a jeden na sever.

Animácia

 • Øresund
 • Bospor
 • Suezský prieplav
 • Hormuzský prieliv
 • Báb el-Mandeb
 • Melacký prieliv
 • Panamský prieplav
 • Mys dobrej nádeje
 • Hornský mys
 • Gibraltársky prieliv
 • La Manche
 • Afrika
 • Európa
 • Ázia
 • Austrália
 • Severná Amerika
 • Južná Amerika
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • Jebel Ali
 • Pireus
 • Suezský prieplav
 • Mys dobrej nádeje
 • Rotterdam
 • Singapur
 • Hongkong
 • New York
 • Panamský prieplav
 • 6780 km
 • 21670 km
 • 15580 km
 • 22110 km
 • 21800 km
 • 22680 km
 • Port Said
 • Stredozemné more
 • Káhira
 • Delta Nílu
 • Ismáilija
 • Jazero Timsah
 • Veľké horké jazero
 • Sahara
 • Arabská púšť
 • Suez
 • Červené more
 • lodná trasa
 • 19. storočie pred Kr.
 • 7. storočie pred Kr.
 • 6.-3. storočie pred Kr.
 • 8. storočie
 • 1869
 • 2015
 • Stredozemné more
 • Níl
 • Červené more
 • Prieplav faraónov (Z-V)
 • Jazero Timsah
 • Veľké horké jazero
 • Prieplav faraónov (S-J)
 • Suezský prieplav
 • rozšírený Suezský prieplav
 • Hlavné obchodné trasy
 • Amerika 4%
 • Východná Afrika 0,2%
 • Austrália 0,3%
 • Severná a západná Európa 14%
 • Južná Európa 31%
 • Ázia 50,5%
 • Premávka
 • 1975
 • 1980
 • 1990
 • 2000
 • 2010
 • 2016
 • počet tranzitov
 • 0
 • 5 000
 • 10 000
 • 15 000
 • 20 000
 • 25 000
 • kapacita (tisíc ton)
 • 0
 • 200
 • 400
 • 600
 • 800
 • 1000
 • Typy lodí
 • 39,96%
 • 26,42%
 • 19,89%
 • 8,21%
 • 4%
 • 1,49%
 • 0,03%

Súvisiace extra

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Kontajnerová loď

Komerčné námorné cesty kontajnerových lodí, ktoré sa objavili a rozšírili po druhej svetovej vojne, tvoria globálnu sieť.

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Ropný tanker

Ropné tankery, ktoré sa objavili na konci 19. storočia, patria k lodiam najväčších rozmerov.

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných ciest medzi Tichým a Atlantickým oceánom.

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Added to your cart.