Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Súvisiace extra

Ako sa môže využiť vodná energia?

Táto lekcia vám predstaví možnosti využitia vodnej energie.

Basketbalový štadión

Basketbal je jedným z najpopulárnejších kolektívnych športov.

Letisko

Letiská poskytujú potrebnú infraštruktúru a služby nevyhnutné pre letectvo.

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Satelitná navigácia(GPS)

Globálny Polohový Systém sa skladá z 24 družíc, ale iba 4 musia byť viditeľné pre...

Suburbanizácia

Počet obyvateľov v centrálnych častiach mesta klesá, pričom v okolitých oblastiach stúpa.

Ako môžeme používať satelitné lokalizačné systémy?

Táto lekcia vás podnieti k používaniu globálneho lokalizačného systému.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších...

Added to your cart.