Suezský prieplav

Suezský prieplav je umelou vodnou cestou medzi Červeným a Stredozemným morom.

Súvisiace extra

Ako možno využiť veternú energiu?

Táto lekcia vám predstaví, ako možno využiť veternú energiu.

Investície na zelených a hnedých lúkach

Novú nehnuteľnosť možno postaviť na úplne prázdnom území, alebo možno zrekonštruovať starú...

Panamský prieplav

Panamský prieplav je umelá plavebná cesta, ktorá bola vytvorená na skrátenie lodných...

Hádzanársky štadión

Hádzaná je jedným z najobľúbenejších kolektívnych športov.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej...

Prístav

V prístave musí byť zabezpečená potrebná infraštruktúra a služby pre námornú dopravu.

Dopravné siete

Animácia predstavuje suchozemné, vodné a vzdušné dopravné uzly.

Meteorologické prístroje (pokročilý)

Táto animácia nám predstaví nástroje, ktoré sa používajú na skúmanie atmosferických javov.

Added to your cart.