Štruktúra bielkovín

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

Chémia

Kľúčové slová

bielkovina, bielkovinová molekula, primárna štruktúra, sekundárne štruktúra, terciárne štruktúra, kvartérne štruktúra, aminokyselinová sekvencia, α-hélix, β-skladaný list, aminokyselina, polypeptid, peptidové väzby, amidové väzby, podjednotky, chémia, biológia, biochémie

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Aminokyseliny

Aminokyseliny sú monoméry proteínov.

Ľudská krv

Ľudská krv sa skladá z krvných buniek (červené, biele krvinky a krvné doštičky) a krvnej plazmy.

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť regulovaná.

Fibroín

Je to vláknitý proteín vylučovany húsenicou Priadky morušovej.

Hemoglobín

Hemoglobín je krvné farbivo v červených krvinkách. Jeho funkciou je roznášať kyslík.

Pavúčie vlákno, pavučina

Kým hustota pavučieho vlákna je nižšia ako pri nylonových vláknach jeho pevnosť v ťahu je vyššia ako pri oceli.

Peptidová väzba

Aminokyseliny, z ktorých pozostávajú proteíny, sa spájajú pomocou peptidovej väzby.

Sekundárna štruktúra bielkovín

Polypeptidové reťazce sú zložené z aminokyselín, rozlišujeme dve základné sekundárne štruktúry: α – helix a α-závitnica.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA; infikované bunky preprogramujú na tvorbu vírusov.

Added to your cart.