Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Stredoveké obliekanie západnej Európy (10-12. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

odev, Oblečenie, hodváb, plášť, životný štýl, Rímsky, Západná Európa, kultúra, dejiny životného štýlu, 10.-12. storočie, vrcholný stredovek, v stredoveku

Súvisiace extra

Scénky

Oblečenie v 10.-12. storočí

Oblečenie mužov

Oblečenie žien

Súvisiace extra

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

V období vlády Tudorovcov boli postavené okolo 200 budovy na obytnom moste cez rieku Temža.

Obytná veža v stredoveku

Donžony boli svojrázne budovy v stredoveku a boli postavené nielen ako súčasťou hradu.

Slovanskí bojovníci

Bojovníci slovanských národov sa v stredovekej Európe tešili veľkej úcte.

Stredoveký kresťanský kráľ

Krest'anskí králi, ktorí sedeli na trónoch, nosili korunu a v rukách držali kráľovské insignie, boli typickými postavami stredoveku.

Stredoveký rytier

Stredovekí rytieri, ktorí bojovali na koňoch, boli vazalmi feudálov.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (13. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Barbarské oblečenie (5. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Hierarchia stredovekej kresťanskej cirkvi (11. storočie)

Táto animácia nám predstaví hierarchickú štruktúru stredovekej západnej kresťanskej cirkvi.

Opátstvo svätého Havla (11. storočie)

Mnoho storočí patrilo medzi popredné európske benediktínske opátstva.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (14. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (15. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Templárski rytieri (12. storočie)

Jeden z najdôležitejších rytierskych rádov, ktorý vznikol počas križiackych výprav.

Kroje (21. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Kroje západnej Európy (Nový vek,16. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Vývoj roľníctva

Roľníctvo v stredoveku a (aj) novoveku sa rozvíjalo spolu s ľudskou civilizáciou.

Added to your cart.