Stredoveká kováčska dielňa

Stredoveká kováčska dielňa

Práca kováčov bola jedna z prvých povolaní v dejinách ľudstva a stala sa ešte dôležitejším počas stredoveku.

Dejepis

Kľúčové slová

stredoveký, kováč, nákova, dúchadlo, dielňa, majster, učeň, profesie, zbraň, Nástroj

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktoré povolanie existovalo\nv stredoveku?
 • Ktoré náradie slúži na udržiavanie ohňa?
 • Kedy sa používa horný pracovný povrch nákovy?
 • Kedy sa používa roh nákovy?
 • Ako nazývame kužeľovitý výbežok nákovy?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nKováčske remeslo je jedným z najstarších remesiel.
 • Čo patrilo k pracovnému náradiu kováča?
 • Čo nepatrilo k pracovnému náradiu kováča?
 • Čo nepatrilo k pracovnému náradiu kováča?
 • Kto bol na najvyššom stupni v hierarchii cechu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nDielne stredovekých mestských remeselníkov boli väčšinou umiestnené v prízemnej časti domov.
 • Ktoré z nasledujúcich slov vystihuje stredovekého kováča?
 • Ktoré z nasledujúcich slov vystihuje stredovekého kováča?
 • Obvykle kde sa nachádzali v stredovekých mestách domy osôb, ktoré vykonávali rovnaké remeslo?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nČlenovia cechu mohli robiť reklamu svojim výrobkom.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nCechoví majstri používali svoje vlastné náradie.
 • Ako nazývame "skúšku" mládencov, ktorí sa chceli stať plnoprávnymi členmi cechov?
 • Ako nazývali toho remeselníka, ktorý sa nepripojili k cechu?
 • Ako nazývame stredoveký zastupiteľský orgán osôb, ktoré vykonávali rovnakú profesiu?
 • Čo bolo základnou funkciou vývesnej tabule?
 • Ako nazývame predmet, ktorý informoval verejnosť o vykonávaní daného remesla?
 • Ktoré remeslo sa vyvinulo z kováčstva?
 • Ktoré je najstaršie obdobie, z ktorého sa zachovali stopy po kováčstve?
 • Ako nazývame osobu, ktorá pomáha kováčovi?
 • Ktoré remeslo používa suroviny z kovu?
 • Ktoré remeslo nepoužíva suroviny z kovu?
 • Ktorý výrobok nemôže pochádzať\nz kováčskej dielne?
 • Ktorý výrobok môže pochádzať\nz kováčskej dielne?
 • Akú má úlohu v kováčskej dielni oheň?
 • Prečo sa kladivá vyrábajú s oválnym otvorom?
 • Aká môže byť hmotnosť najväčšieho kladiva,\ntzv. mlatu?
 • Ktoré povolanie neexistovalo\nv stredoveku?
 • Ktoré povolanie existovalo\nv stredoveku?
 • Ktoré povolanie neexistovalo\nv stredoveku?
 • Ktoré povolanie neexistovalo\nv stredoveku?

Scénky

Súvisiace extra

Časť mesta Budín

Úzke uličky a pestrofarebné domy dodávali stredovekým mestám jedinečnú atmosféru.

Časť mesta zo stredoveku

Stredoveké mestské domy boli postavené z kameňa alebo tehál a boli niekoľko poschodí vysoké.

Benátky v stredoveku

Benátky boli námorná veľmoc a dôležité centrum morského obchodu.

Vikingské osídlenie (10. storočie)

Svojrázne osady Vikingov boli založené nielen v Škandinávii, ale aj vo vzdialených oblastiach.

Železiarsky priemysel(stredný)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Železiarsky priemysel(začiatočník)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Gutenbergova tlač (Mainz, 15. storočie)

Podľa magazínu Life Gutenbergov vynález je najdôležitejšou udalosťou druhého tisícročia.

Obytný most v stredoveku (Londýnsky most, 16. storočie)

V období vlády Tudorovcov boli postavené okolo 200 budovy na obytnom moste cez rieku Temža.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Suchý mlyn

Táto konštrukcia poháňaná zvieracou (alebo ľudskou) silou bola v prvom rade používaná na mletie obilia.

Added to your cart.