Stonôžka páskovaná

Stonôžka páskovaná

Táto scénka vám predstaví stonôžku, ktorá žije najmä v stredomorskej oblasti.

Biológia

Kľúčové slová

stonožka, segmentovaný telo, článkonožec, vajcia, jedovatý, segmenty, segment, členovec noha, jed žľaza, žľaza, zviera, biológia, dravec

Súvisiace extra

Scénky

Stonôžka páskovaná

Stonôžka páskovaná obýva najmä stredomorskú oblasť, ale môže sa objaviť aj v Európe, v miernom podnebnom pásme.
Stonôžka páskovaná - podobne ako ostatné stonôžky - obľubuje vlhké prostredie, nakoľko ich kutikula nie je vosková a nechráni ich teda pred vysušením.
Rada sa zdržiava v dutinách pod kameňmi a vyvalenými stromami. Charakterizuje ju rýchli a vlnivý pohyb. Je to dravec, napadne akékoľvek zviera, ktoré nepresahuje jej rozmery. K jej koristiam patrí hlavne hmyz, ale aj menšie jašterice. Jej uhryznutie je pre človeka bolestivé, môže vyvolať zápalovú reakciu kože.

Pohyb

Anatómia

Telo stonôžky páskovanej je predĺžené a skladá sa zvyčajne z 21 článkov, ktoré majú - s výnimkou hlavy - podobné rozmery a veľkosť.
Na každom článku je jeden pár článkovaných nôh, na hlave majú jeden pár tykadiel.
Toto zviera má výnimočnú regeneračnú schopnosť: ak príde o nohu alebo tykadlo, znova jej narastie.
Prvý pár nôh sa líši od ostatných: sú špicaté a majú tvar háka, na ich konci sa nachádza jedová žľaza. Stonôžka páskovaná paralyzuje svoju korisť pomocou týchto premenených nôh. Dĺžka tela tohto zvieraťa je 6-13 cm, ale našiel sa aj 17 centimetrový exemplár.

Vnútorné orgány

Životný cyklus

Stonôžka pásikovaná sa rozmnožuje vajíčkami. Samica kladie 10-50 vajíčok. Vajíčka a vyliahnuté potomstvo opatruje približne 2 mesiace. Vyliahnuté mláďatá vyzerajú podobne ako dospelé jedince, sú však svetlejšie a majú menej článkov. Kým dosiahnu dospelú veľkosť, viackrát sa zvliekajú a pri každom zvliekaní sa zväčšuje počet článkov.

Rozprávanie

Stonôžka páskovaná obýva najmä stredomorskú oblasť, ale môže sa objaviť aj v Európe, v miernom podnebnom pásme.
Stonôžka páskovaná - podobne ako ostatné stonôžky - obľubuje vlhké prostredie, nakoľko ich kutikula nie je vosková a nechráni ich teda pred vysušením.
Rada sa zdržiava v dutinách pod kameňmi a vyvalenými stromami. Charakterizuje ju rýchli a vlnivý pohyb. Je to dravec, napadne akékoľvek zviera, ktoré nepresahuje jej rozmery. K jej koristiam patrí hlavne hmyz, ale aj menšie jašterice. Jej uhryznutie je pre človeka bolestivé, môže vyvolať zápalovú reakciu kože.

Telo stonôžky páskovanej je predĺžené a skladá sa zvyčajne z 21 článkov, ktoré majú - s výnimkou hlavy - podobné rozmery a veľkosť.
Na každom článku je jeden pár článkovaných nôh, na hlave majú jeden pár tykadiel.
Toto zviera má výnimočnú regeneračnú schopnosť: ak príde o nohu alebo tykadlo, znova jej narastie.
Prvý pár nôh sa líši od ostatných: sú špicaté a majú tvar háka, na ich konci sa nachádza jedová žľaza. Stonôžka páskovaná paralyzuje svoju korisť pomocou týchto premenených nôh. Dĺžka tela tohto zvieraťa je 6-13 cm, ale našiel sa aj 17 centimetrový exemplár.

Stonôžka pásikovaná sa rozmnožuje vajíčkami. Samica kladie 10-50 vajíčok. Vajíčka a vyliahnuté potomstvo opatruje približne 2 mesiace. Vyliahnuté mláďatá vyzerajú podobne ako dospelé jedince, sú však svetlejšie a majú menej článkov. Kým dosiahnu dospelú veľkosť, viackrát sa zvliekajú a pri každom zvliekaní sa zväčšuje počet článkov.

Súvisiace extra

Rozmnožovanie a vývoj hmyzu

Hmyz sa môže vyvíjať troma spôsobmi: vývojom bez premeny, nedokonalou alebo dokonalou premenou.

Čilský pavúk pustovník

Jedovaté uštipnutie čilského pavúka pustovníka znamená veľké ohrozenie pre ľudský organizmus.

Škorpión Androctonus australis

Škorpión Androctonus australis je jeden z najnebezpečnejších škorpiónov.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme anatómiu pavúkov.

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie nie je smrteľné.

Mravec lesný

V mravenisku nájdeme kráľovnú, samca a robotnice.

Rak riečny

Typ raka žijúceho v čistých tečúcich sladkovodných vodách.

Added to your cart.