Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Stonehenge(Veľká Británia, bronzová doba)

Svetoznámy pamätník v Anglicku z bronzovej doby.

Dejepis

Kľúčové slová

Stonehenge, Salisbury, Wiltshire, Svetovej Dedičstvo, Bronzová, záloha, archeológia, Veľká Británia, Anglicko, Vonkajšia stavba, štáciový kameň, päta kameň, Druid, kromlech, oltár, dvoukolák, oltárny kameň, megality, pieskovec, kultúra, dejepis, tajomstvo

Súvisiace extra

Otázky

 • Kde sa nachádza Stonehenge?
 • Pamiatkou ktorého archeologického obdobia je Stonehenge?
 • Aké staré je toto nálezisko podľa odhadov?
 • Čo znamená slovo "henge"?
 • Pôvodne z koľkých koncentrických kruhov pozostávalo toto územie?
 • V akej vzdialenosti sa nachádza pieskovcová baňa, ktorá poskytovala materiál pre toto nálezisko?
 • Čo je trilithon?
 • Pravdepodobne akému účelu slúžil Stonehenge?
 • Kedy sa stal Stonehenge súčasťou Svetového dedičstva?
 • Kde sa nachádza oltárny kameň?
 • Podľa čoho bola pomenovaná megalitická kultúra?
 • Na ktorej nížine sa nachádza Stonehenge?
 • Akú hmotnosť majú najťažšie kamene?
 • Kto objavil Stonehenge?

Scénky

Stonehenge

 • násyp - Vytvorili ho v prvej fáze výstavby.
 • priekopa - So svojím okrúhlym tvarom tvorila súčasť komplexnej štruktúry.
 • alej - Viedla k rieke Avon. Vytvorili ju v poslednej fáze výstavby.
 • trilitony - Vo vnútornom kruhu sa nachádza päť pieskovcových trilithonov. Dva stojace kamenné bloky hore spojili pomocou prekladu.
 • oltár
 • severná mohyla - Umiestnili ju mimo koncentrických prstencov.
 • južná mohyla - Umiestnili ju mimo koncentrických prstencov.
 • štáciový kameň - Na svoje miesto sa dostali už okolo roku 3100 pred Kr., v prvej fáze výstavby. Pôvodne z nich boli štyri kusy.
 • rohové kamene - Na svoje miesto sa dostali v tretej fáze výstavby. Stáli blízko vchodu, pri ceste.
 • oltárny kameň - Na svoje miesto sa dostal v tretej fáze výstavby. Predstavuje koncový bod cesty vedúcej k rieke Avon.

Jedinečný Stonehenge

Toto svetoznáme dielo sa nachádza v južnom Anglicku na Salisburskej nížine. Túto kamennú stavbu objavil John Aubrey (starožitník) v roku 1666.
Je dokázané, že výstavba Stonehengu prebiehala vo viacerých fázach. V rámci podrobných výskumov objavili aj mnoho kostí. Rádiokarbónová metóda datovania ukázala, že najstaršia časť vznikla približne pred 5000 rokmi, pravdepodobne ako produkt megalitickej kultúry z bronzovej doby.
O 500 rokov neskôr prebiehala už tretia fáza stavebných prác, ktorá bola pravdepodobne prerušená. Stonehenge svoju konečnú podobu získal po ďalších prestavbách a doplneniach.
Toto dielo, ktoré upadlo do zabudnutia už v polovici 2. storočia pred Kr., počas celých storočí nepretržite ničila nepriazeň počasia a miestni obyvatelia jeho kamene používali aj v rámci vlastných stavieb.

Štruktúra stavieb

Stavba

Veľkolepý Stonehenge

V prvej fáze výstavby vytvorili val v tvare prstenca (henge). Vo vale vyvŕtali 56 otvorov. Do nich pravdepodobne umiestnili drevené koly. Neskôr vyhĺbili ďalšie otvory, do ktorých umiestnili kamene, ktoré môžeme vidieť aj dnes.
V druhej fáze, ktorá sa datuje na koniec neolitu, vytvorili pri južnom a severovýchodnom vchode rovné rady kolov.
V tretej fáze toto miesto zrekonštruovali. V rámci toho použili legendárne modré kamene, ktoré postavili v pároch. Vtedy bol položený aj oltárny a rohový kameň.
Dnešnú podobu získal po privezení pieskovcových blokov. 30 kameňov spojili pomocou prekladov a postavili ich do kruhu. Vo vnútornom kruhu sa nachádza ďalších päť podobných stĺpových párov (trilithonov).
Val zrekonštruovali a vytvorili ďalšie násypy v tvare kruhu. Vytvorili cestu vedúcu k rieke Avon. Nakoniec aj modré kamene usporiadali do kruhu a vyhĺbili ďalšie otvory v dvoch koncentrických kruhoch.

Kruhy Stonehenge

Južná strana

Zvedavá archeológia

Kamenné kruhy - od ich objavenia v 17. storočí - skúmalo mnoho skupín vedeckých pracovníkov, ale niektoré tajomstvá sa dodnes nepodarilo odhaliť.
V roku 1986 sa Stonehenge (spolu s Avebury a okolitými megalitickými monumentmi) dostal na zoznam lokalít Svetového kultúrneho dedičstva.
Nové archeologické výskumy upozornili vedcov na jednu dôležitú vec: stavbu Stonehenge nemožno skúmať izolovane, iba spolu s nálezovým materiálom okolitých území (napr. Boscombe Down, Durrington Walls, Woodhenge, Avebury).
Mnohé neolitické objekty naznačujú, že slávne kamenné kruhy neboli samostatným dielom, ale súčasťou väčšieho systému.

Rola Stonhenge

Stonehenge ako dielo

Skalné stĺpy, z ktorých každý váži 20-30 ton a meria 2-7 metrov, pôvodne tvorili štyri koncentrické kruhy. Polomer vonkajšieho kruhu mohol mať okolo 50 metrov.
Dopravenie, usporiadanie a umiestnenie kameňov si vyžadovalo vážne plánovanie a "inžinierske" vedomosti. Modré kamene s priemernou hmotnosťou 5 t sem dopravili z bane, ktorá je vzdialená takmer 400 km. Prepravovali ich pravdepodobne najprv na mori a potom po súši. Nálezisko dnes viditeľných pieskovcov je od Stonehenge vzdialené 32 km. (Podľa jednej kroniky z 12. storočia obrovské bloky pomohol položiť na ich miesto čarodejník Merlin.)
Kamenné bloky otesávali pomocou kamenného kladiva. V záujme stabilného umiestnenia prekladov na kameňoch vytvorili zárezy, rybinové spojenie, kĺbové ložisko, diery a drážky.

Aj dnes existujú pravdepodobné a menej pravdepodobné predstavy o tom, aký bol pôvodný účel stavby Stonehenge.
Domnienky sú rôzne. Podľa niektorých vedcov to bola kultická stavba. Iní ju považovali za kalendár (počas letného slnovratu slnečný lúč osvietil cez vrch rohového kameňa oltárny kameň). Ďalšia skupina si myslí, že slúžil ako astronomický nástroj. Najnovšie výskumy (2008) sa prikláňajú k tomu, že sa jednalo o kultické miesto používané na liečenie.

Legendárne skaly Stonehenge

Prechádzka

Prechádzka dejinami

Stonehenge, kamenná stavba z bronzovej doby sa nachádza v južnom Anglicku. Jeho výstavba prebiehala v niekoľkých fázach, jeho dnešná podoba iba čiastočne odzrkadľuje pôvodnú formu. Ohľadne jeho funkcie existujú iba domnienky.
Tajomný súbor kameňov bol obklopený valom. Bloky boli pôvodne usporiadané do štyroch koncentrických kruhov, z ktorých sa zachovali iba dva vnútorné prstence, vonkajšie kruhy naznačujú už len otvory po stĺpoch.
V kruhoch sa nachádza päť trilithonov (stĺpové páry spojené prekladom) a oltárny kameň. Oltárny kameň je koncovým bodom cesty vytvorenej od rieky Avon. Mimo kruhov umiestnili zastávkové kamene, kameň južnej a severnej mohyly.
Popri ceste umiestnili značkovacie kamene (Slaughter stone) a vzdialenejšie rohové kamene.

Animácia

 • násyp - Vytvorili ho v prvej fáze výstavby.
 • priekopa - So svojím okrúhlym tvarom tvorila súčasť komplexnej štruktúry.
 • alej - Viedla k rieke Avon. Vytvorili ju v poslednej fáze výstavby.
 • trilitony - Vo vnútornom kruhu sa nachádza päť pieskovcových trilithonov. Dva stojace kamenné bloky hore spojili pomocou prekladu.
 • oltár
 • severná mohyla - Umiestnili ju mimo koncentrických prstencov.
 • južná mohyla - Umiestnili ju mimo koncentrických prstencov.
 • štáciový kameň - Na svoje miesto sa dostali už okolo roku 3100 pred Kr., v prvej fáze výstavby. Pôvodne z nich boli štyri kusy.
 • rohové kamene - Na svoje miesto sa dostali v tretej fáze výstavby. Stáli blízko vchodu, pri ceste.
 • oltárny kameň - Na svoje miesto sa dostal v tretej fáze výstavby. Predstavuje koncový bod cesty vedúcej k rieke Avon.

Cesta v čase

Rozprávanie

Stonehenge sa nachádza v južnom Anglicku na Salisburskej nížine. Táto tajomná kamenná stavba je pamiatkou tej megalitickej kultúry bronzovej doby, ktorá sa ťahala po atlantickom brehu európskeho kontinentu. Tento nález, ktorého vek sa odhaduje na päťtisíc rokov, objavil v roku 1666 anglický starožitník John Aubrey.
Názov Stonehenge je odvodený od slova „henge”. Tento výraz označuje kruhovú alebo oválnu plochu s priemerom okolo 20 metrov, ktorá je obklopená valom a v rámci neho priekopou. Zaujímavosťou je, že podľa najnovších výskumov Stonehenge sa nepovažuje za skutočný henge, nakoľko v jeho prípade sa priekopa nachádzala mimo valu (pravdepodobne kvôli obrannej funkcii).
Jeho výstavba prebiehala v niekoľkých fázach, jeho dnešná podoba iba čiastočne odzrkadľuje pôvodnú formu.
Súbor kameňov obklopoval val a priekopa, ktoré boli vytvorené v prvej fáze. Bloky boli pôvodne usporiadané do štyroch koncentrických kruhov, z ktorých sa zachovali iba dva vnútorné prstence, vonkajšie kruhy naznačujú už len otvory po stĺpoch, ktoré tam boli umiestnené v druhej fáze (tie sa nazývajú po ich objaviteľovi Aubreyho diery).
Mimo kruhov umiestnili zastávkové kamene, kameň južnej a severnej mohyly.
Popri ceste umiestnili značkovacie kamene a vzdialenejšie rohové kamene.
V kruhoch sa nachádza päť trilithonov (stĺpové páry spojené prekladom) a oltárny kameň. Dnešnú podobu náleziska určujú bloky pieskovca, ktoré pochádzajú z baní Marlborough Downs vzdialených 32 km.
Ohľadne funkcie Stonehenge aj dnes existujú len dohady. Podľa niektorých výskumníkov to bola kultická stavba, iní tvrdia, že to bol kalendár, ktorý presne určoval čas slnovratu. Podľa najnovších výskumov legendárne modré skaly vyhľadávali aj ľudia zo vzdialenejších oblastí, lebo im pripisovali liečivé účinky.
Stonehenge (spolu s ostatnými pamiatkami megalitickej kultúry nachádzajúcimi sa v južnom Anglicku), ktorý aj dnes pyšne stráži svoje tajomstvá, sa na základe rozhodnutia UNESCO v roku 1986 dostal na zoznam lokalít Svetového kultúrneho dedičstva.

Súvisiace extra

Megalitické kultúry v Európe

Niekoľko tisícročné stavby pozostávajúce z obrovských kamenných blokov sú záhadnými pamiatkami, ktoré tu zanechali megalitické kultúry.

Dolmen (hunebed)

Výnimočné dolmeny nachádzajúce sa na území dnešného Holandska boli postavené asi pred päťtisíc rokmi.

Archeologický prieskum, prieskum zemnice

Veľké stavby v súčasnosti poskytujú veľa práce pre archeológov.

Eurotunel

Tunel pod Lamanšským prielivom je 50,5 km dlhý železničný tunel, ktorý spája Spojené kráľovstvo s Francúzskom.

Historická topografia (miesta)

Nájdite významné historické miesta na slepej mape.

Historická topografia (pamätihodnosti)

Úloha, ktorá pozostáva zo slepej mapy doplnenej fotografiami, je zbierkou historických pamiatok.

Kolonizácia a oslobodenie kolónií

Farby, ktoré mal'ovali kolonizátori na mape sveta, boli zmazamé národmi, ktoré bojovali za svoju nezávislosť.

Noemova archa

Podľa Biblie Noe postavil archu na príkaz Boha, aby tak zachránil svoju rodinu a zvieratá pred potopou.

Od kamennej doby do železnej doby

Pomocou animácie môžeme spoznať evolúciu starodávného nástroja, sekera.

Meranie času

Prvé kalendáre a nástroje na meranie času už boli používané aj v civilizáciách starovekého Východu.

Mesto Ur (3. tisícročie pr. Kr.)

Mesto, ktoré sa nachádza v blízkosti rieky Eufrat, v staroveku bolo dôležitým centrom.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Neolitické sídlisko

Vďaka neolitickej revolúcii vznikali trvale obývané osady.

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Added to your cart.