Stegosaurus

Druh pravekého jaštera, ktorého kostenné platne slúžili na termoreguláciu.

Súvisiace extra

Lemur kata

Tento druh poloopice je vynikajúcim príkladom geografickej izolácie. Lemur znamená v latinčine...

Diviak lesný

Častý obyvateľ lesov, predok domestikovanej ošípanej.

Lev

Lev je kráľom zvierat a je na vrchole potravinového reťazca savany.

Gorila

Najväčšia ľudoopica. Počas evolúcie sa človek oddelil od goríl približne pred 6 miliónmi rokov.

Rybárik riečny

Charakteristickým znakom tohto vtáka sú výrazné farby, ktoré mu pomáhajú pri love a skrývaní.

Perlorodka riečna

Druh mäkkýša rozšíreného v sladkých vodách.

Kavka obyčajná

Kavka obyčajná sa zhlukuje do kŕdľov a často ju nájdete v mestách. Konrad Lorenz detailne...

Hubky

Najstaršia skupina zvierat žijúcich pod vodou ich telo je asymetrické bez tkaniva.

Added to your cart.