Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Biológia

Kľúčové slová

Bunka, jadro, baktérie, bičík, cilium, bunková stena, plazmid, jadrová membrána, cytoskelet, endoplazmatické retikulum, polysacharid, peptid, DNA, chromozóm

Súvisiace extra

Čierna smrť (Európa, 1347–1353)

Mor, ktorý spôsobuje baktéria, bol najničivejšou infekčnou chorobou v dejinách ľudstva.

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Added to your cart.