Staroveký rímsky vojenský tábor

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Dejepis

Kľúčové slová

vojenský tábor, vojenská pevnosť, Staroveký Rím, starovek, Rímsky, vojak, pevnosť, legionár, rozhľadňa, Római Birodalom, bojovanie, légie, veliteľa budova, žoldnier, Výzbroj, limes, kasárne, ríše, Stredozemné More, ozdobná brána, stabilný, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Pevnosť

Usporiadanie tábora

  • kamenný múr
  • vodná priekopa
  • strážna veža
  • brána
  • kasárne
  • stodola
  • veliteľská budova
  • obliehacie stroje
  • rímski vojaci

Veliteľská budova

Legionári

Animácia

Rozprávanie

Rím niekoľko storočí po jeho založení vládol oblasti Stredozemného mora už ako obrovská ríša.
Sústavná expanzia si, samozrejme, vyžadovala adekvátne vojsko a stratégiu.

Počas expanzie najprv zriaďovali dočasné tábory pre pomocné oddiely. Tie neskôr nahradili stále vojenské tábory na miestach, ktoré boli dôležité zo strategického hľadiska.
Okrem využitia geografických daností danej oblasti, svoje pevnosti chránili aj pomocou vodnej priekopy a kamenného múru. Na múre vytvorili aj strážne veže a bašty.
Typické rímske vojenské tábory s obdĺžnikovým pôdorysom mali na každej strane vchodovú bránu, ktorá bola pod kontrolou.

Baraky pre vojakov, sklady a stajne pre zvieratá boli umiestnené v tých častiach pevnosti, ktoré boli bližšie k múru.
Budova veliteľa sa nachádzala na najbezpečnejšom mieste, v geometrickom strede tábora. Podobne ako ostatné stavby, aj táto budova bola postavená z kameňa. Okrem svojho umiestnenia sa od ostatných stavieb líšila aj tým, že mala zvyčajne dve podlažia.

Expanzia ríše prinášala čoraz väčšie problémy s udržaním získaných území a prevádzkovaním armády.
Armádu, ktorú predošle tvorili najmä občania, nahradilo žoldnierske vojsko. Jeho základnou jednotkou sa stala légia pozostávajúca z cca. 6000 vojakov, ktorá bola rozdelená na 10 menších, mobilnejších oddielov. Legionári boli vyzbrojení ťažkými zbraňami a prechádzali dôkladným výcvikom.

Súvisiace extra

Bojové taktiky starovekej rímskej pechoty

Pripravení legionári Rímskej ríše boli majstrami vojnovej taktiky.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Alesia (Francúzsko, 1. storočie pr. Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Bitka na Katalaunských poliach (451)

Rímske vojsko pod vedením Aetia zastavilo invazívne vojsko hunského kráľa Attilu.

Bitka pri Actiu (31 pred Kr.)

V bitke pri brehoch Hellasu Octavius zožal rozhodujúce víťazstvo nad Antoniom.

Bitka pri Alesii (52 pr.Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Cella Septihcora (Pécs, Maďarsko, 4. storočie)

Budovy ranokresťanského cintorína archeologicky sú zaujímavé ložiská.

Cella trichora (Pécs, Maďarsko)

Rano kresťanský cintorín v meste Pécs (Mad'arsko) je významnou archeologickou lokalitou.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Added to your cart.