Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Dejepis

Kľúčové slová

rímsky senátor, Senátor, tóga, starovek, Rím, dejiny životného štýlu, rímska spoločnosť, Oblečenie, plášť, tunika, spoločnosť, komora, politika, dejiny obliekania, zákonodarstvo, odev, zvyk, spoločenská hierarchia

Súvisiace extra

Otázky

 • Čo nepatrilo k starorímskym magistrátom?
 • Čo nepatrilo k starorímskym magistrátom?
 • Koľko konzulov bolo vo funkcii v rovnakom čase?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nSpočiatku mohli byť konzulmi iba patricijovia.
 • Čo znamenalo "veto" v prípade tribúnov ľudu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nPočet členov rímskeho senátu sa nezmenil počas celých storočí.
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nSenátori patrili k elite rímskej spoločnosti.
 • Ktorá štátna forma bola najskoršia v dejinách Ríma?
 • Ktorá štátna forma bola najneskoršia v dejinách Ríma?
 • Kto vyhlasoval súhlas bohov v zasadacej sieni senátu?
 • Čo sa stalo, ak sa senátor nezúčastnil zasadania?
 • Ako nazývali senátora najvyššej hodnosti, ktorý mal právo prehovoriť ako prvý?
 • Ako sa nazýval oficiálny zoznam senátorov?
 • Čo znamenal druhý názov senátu: „patres et conscripti”?
 • Kto nebol rímskym cisárom?
 • Kto bol rímskym cisárom?
 • V ktorom meste zasadal rímsky senát?
 • Ako sa nazývali členovia senátu?
 • Akú farbu mal lem tógy rímskych magistrátov?
 • Aká dlhá bola látka, z ktorej sa zhotovovala tóga v Augustových časoch?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nV období cisárstva si oblečenie tógy zvyčajne vyžadovalo aj cudziu pomoc.
 • Z čoho vyrábali pravé tógy?
 • Prečo tí, ktorí nosili tógu, držali svoju\nľavú ruku v charakteristickej póze?
 • Aké oblečenie nosili zvyčajne iba manželky senátorov?
 • Ako sa volala šatka, ktorú rímske ženy nosili nad štólou a často si ňou pokrývali aj hlavu?
 • Akú dĺžku mala priemerná štóla?
 • Z čoho sa zvyčajne vyrábala obuv Rimanov?
 • Čo nebolo súčasťou rímskej obuvi?
 • Čo bolo základným kusom starorímskeho oblečenia?
 • V čom sa líšila ženská a mužská tunika?
 • Kto mal dlhšiu tuniku?
 • Ktorí muži nosili kratšiu tuniku?
 • Ktoré farbivo bolo v staroveku\nnajvyhľadávanejšie (a najdrahšie)?
 • Kedy bol vydaný Zákon dvanástich tabúľ?
 • Z ktorého slova je odvodený výraz "patricius"?

Scénky

Súvisiace extra

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Staroveký aténsky občan a jeho manželka

Aténska demokracia fungovala vďaka spoločenstvu občanov s plnými právam.

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Rímski gladiátori (2. storočie)

Gladiátori boli bojovníci, ktorí bojovali v rímskych arénach proti sebe a divým zvieratám pre zábavu diváka.

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Obliekanie v starovekom Egypte

Obyvatelia starovekého Egypta nosili charakteristické oblečenie a šperky.

Stredoveké obliekanie západnej Európy (5-10. storočie)

Oblečenie odzrkadľuje životný štýl a kultúru obyvateľov daného obdobia a regiónu.

Added to your cart.