Staroveký rímsky obytný dom

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Dejepis

Kľúčové slová

obydlia, Dom, životný štýl, Budova, Vonkajšia stavba, architektúra, Rím, Pompeje, Herculaneum, starovek, vila, átrium, kuchyne, nábytok, Mozaik, obchodné, ulice, dejepis, dekorácie

Súvisiace extra

Otázky

 • Zvyčajne koľko podlaží mali obytné domy\nmajetnejších rímskych občanov v staroveku?
 • Ako sa nazývali vidiecke domy starovekých Rimanov?
 • Z čoho bola vyrobená väčšina nábytku v starovekých rímskych obytných domoch?
 • Kde sa sústredili miestnosti starovekých rímskych obytných budov?
 • Čo neplatí pre obytné budovy majetnejších rímskych občanov?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nStarovekí Rimania ešte nepoužívali sklenené okná.
 • Aká rastlina sa nemohla nachádzať v komorách starovekých rímskych obytných domov?
 • Zvyčajne kde uskladňovali svoje šaty\nstarovekí Rimania?
 • Okrem prijímacej siene ešte v ktorej miestnosti domu prebiehali dôležité rozhovory?
 • Ako sa nazývala toaleta v starovekých rímskych domoch?
 • Ktorá miestnosť sa po latinsky nazývala culina?
 • Zvyčajne koľkokrát za deň sa stravovali Rimania?
 • Ktoré jedlo starovekých Rimanov\nbolo najhojnejšie?
 • Zvyčajne v akej polohe konzumovali starovekí Rimania svoje jedlo?
 • Predovšetkým v čom sa líši spálňa starovekých gréckych a rímskych domov?
 • Ako sa nazýva obraz alebo vzor vytvorený z drobných farebných kamienkov?
 • Kde sa dostávala dažďová voda, ktorá vtekala cez otvorený vrch átria?
 • Zvyčajne v ktorej miestnosti uchovávali starovekí Rimania rodinný archív a portréty predkov?
 • Pomocou čoho vykurovali\nstarovekí Rimania podlahu a steny?
 • Čo sa nachádzalo pod miestnosťami s podlahovým kúrením?
 • Aká rastlina sa nemohla nachádzať v komorách starovekých rímskych obytných domov?
 • Čo neskladovali starovekí Rimania vo svojich hlinených nádobách?
 • Ako sa nazýva staroveká hlinená nádoba charakteristického tvaru, ktorá sa používala na uskladňovanie?
 • Aký nábytok nebol typický\npre staroveké rímske obytné domy?
 • Čo neplatí pre hortus?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nStaroveké rímske obytné domy mali viacero vchodov, ktoré plnili rôzne funkcie.
 • Čo nebolo súčasťou\n"kostry" rímskeho obytného domu?
 • Je nasledujúce tvrdenie pravdivé?\nStaroveká rímska architektúra v prípade obytných domov ponúkala rozmanitejšie tvary pôdorysov, ako tá grécka.
 • Čím boli pokryté strechy starovekých rímskych domov?
 • Ktorá miestnosť sa nazývala ako atrium?

Scénky

Rímsky obytný dom

Rímske obytné budovy

Výstavba obytných domov a víl mala dôležité postavenie v rímskej architektúre. Z hľadiska rozmanitých foriem pôdorysu a pohodlia predstihla aj grécku architektúru. (Presné informácie o rímskych obytných domoch sme získali až odkrytím Pompejí a Herculanea.)
Obytné domy majetnejších mestských občanov (a vidiecke vily aristokratov) mali jedno až dve podlažia, boli to mimoriadne priestranné budovy s mnohými miestnosťami.
Múry boli postavené z tehál a boli omietnuté. Viacúrovňová a na dvoch miestach otvorená strešná konštrukcia bola pokrytá škridlami. Budova mala viacero vchodov s rôznymi funkciami. Na budove bolo niekoľko okien, ktoré uzatvárali kazetové sklenené tabule.
Dôležité miestnosti rímskeho obytného domu boli - na rozdiel od gréckych domov -usporiadané symetricky. Kostru budovy tvorila os pozostávajúca z brány (ostium), predného dvora (atrium) a záhrady zadného dvora (hortus). Miestnosti sa sústreďovali okolo dvoch dvorov.

Prierez

 • poschodie
 • vchod (ostium)
 • obchod (taberna)
 • vonkajší dvor (atrium)
 • bazén na dažďovú vodu (impluvium)
 • spálňa (cubiculum)
 • uvítacia miestnosť (tablinum)
 • latrína (latrina)
 • vnútorný dvor, záhrada (hortus)
 • kuchyňa (culina)
 • jedáleň (triclinium)
 • pracovňa (tablinum)

Štruktúra starovekých rímskych obytných domov

Kuchyňa, jedáleň, hostiny

Podobne, ako v prípade gréckych domov, aj v rímskych obytných budovách kuchyňa a jedáleň patrili k veľmi dôležitým miestnostiam.
Do kuchyne sa väčšinou vchádzalo z ulice. Nachádzali sa v nej zariadenia na varenie a pečenie, amfory a hlinené nádoby na uskladnenie surovín. Iné nástroje mali svoje miesto na poličkách, alebo boli zavesené na late pripevnenej na stene.
Jedáleň (triclinium) neponúkala iba gastronomické potešenie. Domáci pán často vítal svojich hostí práve v jedálni. Okrem stravovania tu prebiehali aj dôležité rozhovory.
Rimania jedávali zvyčajne trikrát denne. Najhojnejšie boli večere. Majetnejší zamestnávali na prípravu jedál kuchárskych otrokov. Počas hostín sa okrem vyberaných jedlách veľký dôraz kládol aj na servírovanie. Jednotlivé jedlá konzumovali napoly poležiačky, opierajúc sa o lakeť.

Obytné miestnosti a vnútorný dvor (so záhradou)

Obytné miestnosti boli zvyčajne usporiadané okolo prvého a druhého dvora. (Ak dom mal aj poschodie, tam sa nachádzali ďalšie obytné miestnosti, hlavne pre služobníctvo.)
Pri ich usporiadaní sa zohľadnilo viacero aspektov: existovali denné a nočné, letné aj zimné izby.
Na rozdiel od Grékov Rimania neoddelili od seba izby mužov a žien.
Zariadenie a dekorácie boli jednoduché, iba v prípade majetnejších ľudí izby zdobili sochy a maľby. Častá bola mozaiková podlaha. Objavilo sa aj podlahové vykurovanie (hypocaustum), ktoré bolo založené na prúdení teplého vzduchu. Zdrojom svetla boli okná smerujúce na ulicu a dvor.
Druhý dvor bol zvyčajne malou záhradou (hortus), kde sa nachádzalo umelé jazierko s fontánou a vždyzelené rastliny. Dvor bol obklopený ornamentovými, vyrezávanými stĺpmi. To bolo obľúbeným miestom na oddych pre rímskeho občana, ktorý bol unavený od spoločenského a politického života.

Atrium a tablinum

Átrium bolo centrálnym, nezakrytým, obdĺžnikovým dvorom antických rímskych domov, ktorý bol obklopený stĺpmi.
Viedla tam od vchodu jedna úzka (a relatívne dlhá) predsieň (prothyrum). Jeho otvorený vrch obklopovali dovnútra naklonené polosedlové strechy. Dažďová voda stekala do zbernej nádrže (impluvium) v strede átria.
Okolo átria boli umiestnené izby pre hostí a služobníctvo, skladovacie miestnosti. Domáci pán často vítal svojich hostí v átriu, ktoré sa tak stalo aj miestom dôležitých rozhovorov a rozhodnutí.
Na konci átria bolo tablinum, ktoré ho spájalo s druhým dvorom. Tablinum bolo dôležitou miestnosťou domu, slúžilo ako prijímacia sieň. Bola to veľká, otvorená, stĺpová sieň, kde uchovávali aj rodinný archív a portréty predkov. Po jej dvoch stranách sa nachádzali ďalšie prijímacie miestnosti a galérie.

Prechádzka

 • poschodie
 • vchod (ostium)
 • obchod taberna
 • bazén na dažďovú vodu (impluvium)
 • spálňa (cubiculum)
 • uvítacia miestnosť (tablinum)
 • latrína (latrina)
 • kuchyňa (culina)
 • jedáleň (triclinium)
 • pracovňa (tablinum)
 • mozaika
 • freska
 • ohnisko

Animácia

 • poschodie
 • vchod (ostium)
 • obchod (taberna)
 • vonkajší dvor (atrium)
 • bazén na dažďovú vodu (impluvium)
 • spálňa (cubiculum)
 • uvítacia miestnosť (tablinum)
 • latrína (latrina)
 • vnútorný dvor, záhrada (hortus)
 • kuchyňa (culina)
 • jedáleň (triclinium)
 • pracovňa (tablinum)

Rozprávanie

Obytné domy majetnejších rímskych občanov hľadiska rozmanitých foriem pôdorysu a pohodlia predstihli podobné stavby gréckej architektúry. Obytné domy mestských občanov a vidiecke vily aristokratov mali jedno až dve podlažia, boli to mimoriadne priestranné budovy s mnohými miestnosťami.
Múry boli postavené z tehál a boli omietnuté. Na dvoch miestach otvorená strešná konštrukcia bola pokrytá škridlami. Okná uzatvárali kazetové sklenené tabule.

Budova mala viacero vchodov s rôznymi funkciami. Kostru budovy tvorila os pozostávajúca z brány (ostium), prvého dvora (atrium) a záhrady druhého dvora (hortus).
Dôležité miestnosti boli - na rozdiel od gréckych domov - usporiadané symetricky. Medzi ne patrili aj kuchyňa a jedáleň umiestnené na prízemí, do ktorých sa vchádzalo z ulice. Jedáleň slúžila nielen na stravovanie, ale aj na prijímanie hostí. Obytné miestnosti boli zvyčajne usporiadané okolo prvého a druhého dvora. (Ak dom mal aj poschodie, tam sa nachádzali obytné miestnosti pre služobníctvo.) Na rozdiel od Grékov Rimania neoddelili od seba izby mužov a žien.
Od brány viedla jedna úzka predsieň k centrálnemu, nezakrytému, obdĺžnikovému dvoru, k átriu. Otvorený vrch prvého dvora obklopovali dovnútra naklonené polosedlové strechy. Dažďová voda stekala do zbernej nádrže (impluvium) v strede dvora.
Na konci átria bolo tablinum, ktoré ho spájalo s druhým dvorom. Tablinum bolo dôležitou miestnosťou domu, slúžilo ako prijímacia sieň. Hortus bol obľúbeným odpočinkovým miestom rodiny, bola to malá záhrada obklopená zdobenými stĺpmi. Často sa v nej nachádzalo umelé jazierko a hustý porast vždyzelených rastlín.
Staroveké rímske domy boli dokonale navrhnuté pre rodiny a mali významný vplyv na architektúru aj v neskoršom období.

Súvisiace extra

Diokleciánov palác (Split, Chorvátsko)

Tento palác v podobe pevnosti dal postaviť rímsky cisár Dioklecián na pobreží, v blízkosti svojho rodiska.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Čínsky dom

Tradičný čínsky siheyuan je stavebný komplex, ktorý obklopuje obdĺžnikový dvor.

Amfiteáter v Pule (Pula, 1. storočie)

Táto výnimočná stavba, ktorá sa nachádza v Chorvátsku, bola v staroveku jedným z najväčších rímskych amfiteátrov.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Obytný dom v starovekom Egypte

Obytné domy v starovekom Egypte sa skladali z pravidelne usporiadaných izieb.

Obytný dom v starovekom Grécku

Obytné domy v starovekom Grécku boli obdĺžníkové geometrické a dvojposchodové budovy.

Panteón (Rím, 2. storočie)

"Chrám všetkých bohov" bol postavený za vlády rímskeho cisára Hadriána.

Pompeiovo divadlo (Rím, 1. storočie pred Kr.)

Divadlo, ktoré dal postaviť Gnaeus Pompeius Magnus bolo jedným z prvých kamenných divadiel Večného mesta.

Staroveký rímsky senátor a jeho manželka

Senátori, ktorí boli členmi najvyššej spoločenskej triedy starovekého Ríma, nosili tógy s purpurovým lemom.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Svojrázne obydlia

Každá doba a každá kultúra má svoje špecifické obydlia.

Tradičný japonský dom

Animácia nám predstaví tradičný japonský mestský dom s drevenou konštrukciou, teda machiyu.

Turecký kúpeľ (10. storočie)

Jedným z pozitívnych vplyvov tureckej nadvlády bola stavba a udomácnenie sa kúpeľov.

Added to your cart.