Staroveké rímske obliehacie stroje

Staroveké rímske obliehacie stroje

Tieto technické nástroje starovekí Rimania použili na dobýjanie pevnosti.

Dejepis

Kľúčové slová

Obliehacie stroje, obliehacie veža, katapult, Baranidlo, starovek, Rím, Római Birodalom, obliehanie, vojak, vojenská stratégia, Vojenská história, súboj, opevneie, imperial obdobie

Súvisiace extra

Scénky

Obliehacie stroje

  • obliehacia veža
  • balista
  • katapult
  • baranidlo
  • rímsky vojak
  • rímsky vojenský tábor

Obliehacia veža

Balista

Katapult

Baranidlo

Animácia

Rozprávanie

Vojenská história starovekého Ríma je plná legendárnych bitiek. Počas expanzie ríše sa neodohrali iba klasické suchozemské a námorné bitky, došlo aj k obliehaniu.
Geniálni rímski vojenskí inžinieri už v období republiky stavali také obliehacie stroje, ktoré armáda mohla účinne použiť pri útokoch na mestá obklopené múrom a iné opevnené miesta. V období cisárstva tieto nástroje ďalej vylepšovali.
Na začiatku obliehania nasadzovali katapulty, ktoré oslabili obranu nepriateľa. Poznali niekoľko typov nástrojov, ktoré vedeli uskladňovať a uvoľňovať mechanickú energiu.

Balista sa podobala obrovskej kuši. Umožňovala vrhanie šípov, kameňov a iných projektilov menšej hmotnosti po nízkej dráhe. Bola to presná zbraň. Energiu potrebnú k vrhu poskytoval skrútený povraz.

Najrozšírenejšími a najúčinnejšími strojmi v staroveku boli rôzne katapulty, ktoré mali torzné zväzky. Dali sa pomocou nich vrhať aj projektily s hmotnosťou niekoľkých desiatok kilogramov. Ich dosah presahoval 300 metrov.

K obliehacím strojom patrí aj baranidlo, ktoré na rozdiel od katapultov nemalo veľký dosah, museli ho preto dopraviť až k múru. Zároveň sa musela zabezpečiť obrana vojakov, ktorí tento nástroj prevádzkovali. Pomocou zaveseného, ťažkého dreveného brvna, ktorým pohybovali dopredu a dozadu, vedeli preraziť spevnené brány. Na prednú časť brvna často pripevňovali kovovú hlavicu, čo zvyšovalo účinnosť tohto nástroja.

Za účinný nástroj sa považovala aj obliehacia veža, ktorú používali aj vojská iných ríš. Táto konštrukcia mala niekoľko poschodí a bola chránená z troch strán. Na jej podvozok boli pripevnené kolesá, vďaka čomu sa ľahšie premiestňovala k múrom. Vojaci sa na vrch veže dostávali pomocou vnútorných rebríkov, odkiaľ sa cez padací most rútili na nepriateľov, ktorí obraňovali múr.

Súvisiace extra

Rímsky vojak (1. storočie pr. Kr.)

Rímské vojsko tvorili vysoko kvalifikovaní a dobre vybavení žoldnieri.

Bitka pri Alesii (52 pr.Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Provincie a mestá Rímskej ríše

Táto animácia vám predstaví dejiny Rímskej ríše trvajúce niekoľko storočí.

Staroveký rímsky vojenský tábor

Neustále rozširujúca sa Rímska ríša vybudovala na obsadených územiach stálé vojenské tábory.

Alesia (Francúzsko, 1. storočie pr. Kr.)

V roku 52 pr. Kr. Julius Caesar obliehal galské mesto, ktoré bránil Vercingetorix.

Archimedove bojové vynálezy (3. storočie pr. Kr.)

Archimedes bol jedným zo skvelých gréckych učencov staroveku, ktorý sa zapísl do dejín aj s vojenskými vynálezmi.

Caracallove kúpele (Rím, 3. storočie)

Nádherné kúpalisko rímského cisára bolo postavené v 3. storočí.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Germánsky bojovník (4. storočie pr. Kr.)

Obávaní germánski bojovníci dobyli Európu zo severu smerom na juh, ohrozili aj Rímsku ríšu.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Konštantínov vojak (4. storočie)

Prosperita východnej časti Rímskej ríše sa začala v priebehu prvej tretiny 4. storočia, za vlády cisára Konštantína.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Makedónska obliehacia veža (4. storočie pr. Kr.)

Pomocou tohto nástroja vojsko Alexandra Veľkého úspešne obliehalo aj opevnené miesta.

Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto zákony spôsobili vo fyzike prevrat.

Obliehacie stroje, vynálezy Leonarda da Vinciho

Leonardo sa do dejín nezapísal len ako vynikajúci umelec, ale aj precízny vynálezca bojových strojov.

Staroveký rímsky obytný dom

Bohatí občania v starovekom Ríme vlastnili veľké domy.

Titov víťazný oblúk (Rím, 1. storočie)

Víťazný oblúk bol postavený pri vchode do komplexu Forum Romanum na oslavu víťazstva v Judeai.

Vodovod a cesta zo Starovekého Ríma

Vynikajúce cesty a vodovody, ktoré pokrývali celú Rímsku ríšu odzrkadľujú civilizačnú vyspelosť ríše.

Trójsky kôň

V Homérovom epose trójsky kôň bol vojnová lesť Grékov v trójskej vojne. Vymyslel ju Odyseus.

Added to your cart.