Staroveké divy sveta

Staroveké divy sveta

Z povodných starovekých divov sveta zostal len jediný a to Egyptské pyramídy v Gíze.

Dejepis

Kľúčové slová

Divy starovekého sveta, Veľká pyramída v Gíze, Alexandrijský maják, Semiramidine visuté záhrady, Artemidin chrám v Efeze, Mauzóleum v Halikarnasse, Rodoský kolos, Socha Dia v Olympii, architektúra, Hellas, Babylon, Egypt, Mezopotámia, kostol, Mauzóleum, pamäť, starovek, dejepis

Súvisiace extra

Scénky

Súvisiace extra

Egyptské pyramídy (Gíza, 26. storočie pr. Kr.)

Egyptské pyramídy z divov starovekého sveta sú posledné, ktoré ešte môžeme vidieť.

Mesto Babylon (6. storočie pr. Kr.)

Staroveké mesto Babylon sa rozprestieralo v Mezopotámii na dvoch brehoch rieky Eufrat.

Olympia (5. storočie pr. Kr.)

V roku 776 pred Kr. sa tu konali prvé olympijské hry - náboženské a športové súťaže konajúce sa každé 4 roky, vďaka čomu mesto sa stalo jedným z centier...

Chammurapiho zákonník

Najčastejšie spomínanou pamiatkou Chammurapiho panovania je zbierka právnych ustanovení pozostávajúca z 282 článkov.

Džoserova pyramída (Sakkára, 27. storočie pr. Kr.)

Táto stupňovitá pyramída, ktorá postavená v 27. storočí pr. Kr., bola prvá pyramída v starovekom Egypte.

Euclid of Alexandria

The Ancient Greek scientist, Euclid of Alexandria, is often referred to as the 'father of geometry'.

Hrobka faraóna Tutanchamóna (14. storočie pred Kr.)

Odkrytie hrobky egyptského faraóna je jeden z najväčších archeologických objavov 20. storočia.

Legendárne staroveké ríše

Počas našej histórie vznikli (a zanikli) mnohé legendárne ríše.

Legendárne stavby

Táto scénka vám ponúka zbierku legendárnych architektonických diel z dejín ľudstva.

Tenochtitlan (15. storočie)

Veľkolepé hlavné mesto vyspelej Aztéckej ríše udivilo aj španielskych dobyvateľov.

Zikkurat (Ur, 3. tisícročie pr. Kr.)

Zikkurat je názov chrámovej veže stavanej v celej starovekej Mezopotámii.

Figúrky venuší

Malé sošky vyrobené v dobe kamennej pravdepodobne symbolizujú plodnosť a prosperitu.

Medzníky sochárstva

Táto animácia ukazuje päť vynikajúcich diel z dejiín sochárstva.

Oltár mieru (Rím, 1. storočie pr. Kr.)

Tento obrovský oltár bol postavený prvým cisárom a je jedným z najvýznamnejších diel starovekého rímskeho umenia.

Rosettská doska

Pomocou Rosettskej dosky sa podarilo rozlúštiť hieroglyfické písmo.

Typy gréckych stĺpov

Iónske, dórske a korintské stĺpy majú odlišné rozmery a ozdoby.

Akropola (Atény, 5. storočie pr. Kr.)

Najslávnejšia citadela na svete je Akropola v Aténach, ktorá bola postavená počas Periklovej mierovej éry.

Circus Maximus (Rím, 1. storočie)

Táto obrovská aréna bola určená na usporiadavanie pretekov na vozoch.

Koloseum (Rím, 1. storočie)

Najznámejší a najveľkolepejší amfiteáter v starovekom Ríme bola postavená v 1. storočí.

Moai (Veľkonočný ostrov, 16. storočie)

Tento malý ostrov nachádzajúci sa v Tichom oceáne sa stal známym vďaka jeho výnimočným kamenným sochám.

Mykény (2. tisícročie pred Kr.)

Toto mesto s vyspelou kultúrou bolo prvým osídlením v histórii, ktoré malo citadelu.

Added to your cart.